2010. július 31., szombat

Egy kispaptól kaptam
Mária a Föld királynőjeFordítsuk magyarra?

Nemcsak az énekekről van szó, hanem szerintem az eredeti latin miseszövegekről is:
A liturgia apostolai korábban azon keseregtek, hogy miközben a pap a legszebb liturgikus énekszövegeket suttogja az oltárnál, a nép attól egészen idegen énekeket énekel, s azt javasolták, hogy a népet minden eszközzel vezessük be abba a liturgiába, amit a pap az oltárnál suttog. Ezzel szemben most az "idegen ének" vált legálissá úgy, hogy immár a pap suttogása (mint egy figyelmeztető jel) sem őrzi az eredeti liturgikus tartalmat.

Dobszay László: Korunk egyházzenei problémái - magyar tükörben. In: COMMUNIO (2001.)

Imádkozzunk ellenségeinkért

Állítólag Lamberger Antónián keresztül ismerjük a Szent Vér litániát is. A "MENNYEI ATYA" többek közt a következőket is mondta neki:
Ti, a végső idő emberei sok támadásnak vagytok kitéve. Ezek még növekedni fognak oly módon, hogy segítségem nélkül csaknem reményvesztettek lennétek. Ez okból egy tanítást akarok adni nektek, hogy hogyan tudjátok mindezeket a támadásokat az Én kegyelmemmel könnyen elhárítani. Halljátok: Aki ellenségeiért imádkozik, az elveszi a lehetőségét tőlük, hogy ártsanak neki...

2010. július 30., péntek

"Áldott cölibátus"

"Nem könnyű napjainkban a helyes utat követni..." (Ivy)

Hazafias érzés

Galambos Kálmán Magyar név című tanulmányában jelentek meg a fenti címmel a következő sorok:
"Az édes magyar haza megkívánja mindnyájunktól, hogy magyarok legyünk. Ki magyarnak tartja magát, együttérez a magyar nemzettel és a magyar hazával. Akiben ez az együttérzés nincs meg, az nem magyar.
Sajnos, a magyar érzés, a nemzeti öntudat ma már nem él mindenkiben.
A családok általában kevés nemzeti érzést neveltek a gyermekbe. Ezt rendszerint az iskolára bízták s azért sok gyermek csak az iskolában tanulta meg, „Magyar vagyok, Magyar az én hazám ; magyar apám, anyám …” Tanítók és tanárok meg is tették a maguk kötelességét e téren is. Az ifjú nemzedék gondolat- és érzelemvilága magyar volt.
De jött aztán egy nemzetközi, tehát nemzetietlen és éppen ezért hazafiatlan áramlat, a szociáldemokrácia. Ennek vezetői felnőttek és gyermekek szívéből egyaránt kiölték a nemzeti öntudatot és hazafias érzést. Tán nem ment volna olyan könnyen, ha nem egyedül az iskola nevelte volna őket magyarrá, hanem már előzőleg a család ; ha az áldozatos hazaszeretetet már az anyatejjel szívták volna magukba."

Galambos Kálmán pálos szerzetes volt!

Női kísértetek

Elég sokára, de beindultak a kommentek egy kánonjogi bejegyzésemre (A szép mór nők esete címmel). Engem megtérésem óta foglalkoztat a női kísértetek témája. Ez egy régies kifejezés, valójában kísértésről van szó. Ördögi kísértésekről.
Most nem arról szeretnék írni, hogy egy nő milyen/mekkora kísértés LEHET egy férfi számára (legyen az bármilyen életállapotú), hanem női megkísértettségekről az Egyházon belül.
Igen, mondhatjuk azt, hogy éljen a szabadság, vagy hogy a Szentségek gyakori vétele valóban elvezethet minket az üdvös útra. De addig sok buktatója van a világias gondolkodásnak, a rosszra hajló természetünknek.
Bátran írhatok erről, hiszen én is átestem dolgokon, vakon, bukdácsolva.A Jézus Krisztus Szupersztár című musicalt/rockoperát sokszor feldolgozták már. Az első videó egy színházi részlet. Mária Magdolna szerelmes Jézusba, de felébred benne a gyanú, nem csak egy átlagemberről van szó az Ő esetében. Megijed saját érzéseitől, és egyelőre tanácstalanul vergődik, nem tudja, hogyan viszonyuljon Jézushoz.Hát igen. Íme egy csomó "mulier suspecta" Jézus körül a JC filmváltozatában. Azt hajtogatják: nyugodj meg, húnyd le szemed, relaxálj. Csupa jóindulatból... Oké, én elfogadom, hogy egy férfinak fontos, hogy a nő ölében megpihenhessen. A nő az, aki biztosítja a családi fészek melegét, az anyaöl kedvességét, a feleség békét adó mosolyával. De nem biztos, hogy hasonlóan kell eljárni a férjünkön kívül mással is...

A törvények mindig azért születtek, mert a bennük foglalt tartalom LÉTEZETT. Ha tiltásról volt szó, akkor pláne. Miért gondoljuk, hogy csak azért, mert XXI. századot írunk, felnőtt keresztények lennénk? Ugyanolyan gyarlók vagyunk, mint bármelyik korban, és ugyanúgy elbotolhatunk, mint bármelyik földi halandó.
Imádd Istent, és szeresd felebarátodat mint önmagadat. Felebarátként szeressen egy nő egy papot, NE mint az Istent! Egy lelkivezető nagyon csábító lehetőség. Lásd erről avilai Szent Teréz tanácsait. Egy gyóntató a tökéletesség felé vezet minket, Isten általi hatalmánál fogva megszabadítja a gyónót lelki terhektől, a Szentségek által kegyelmeket oszt, ráadásul a nő nagyon hálás lehet neki, amennyiben türelmesen végighallgatja őt. De ne tovább. Nem kell túlhalmozni ajándékokkal a papokat! Figyeljünk rájuk. Mire van szükségük?! Ha tényleg kérnek valamit, azt mint felebarát próbáljuk megadni, de ennél fontosabbak az IMÁK. Azok hoznak jó gyümölcsöt. És nem kell kérnünk se, mert az Isten jobban tudja, mi szolgál javukra. Ne mi akarjunk nekik a megváltás lenni, mert ez nekik is nagy kísértés, és meglepődünk, ha egyszercsak elfogadják a segítő kart.
De nem bűnről akarok írni, csak veszélyekről. Tudatlanságról, jó szándékú butaságokról, téves lelkiismeretről.

Másik téma, hogy a napokban végre a Magyar Kurírra is feltették a következő cikket: LINK ITT. Fehéren-feketén benne van, amit II. János Pál (is) kimondott:

Az Egyház szervezetének alapjai elleni súlyos bűncselekményt képez a nők pappá szentelésére tett kísérlet (csak kísérlet, hiszen az érvényes felszentelés nem valósul meg), ami mind a szentelést megkísérlő, mind a „felszentelt” nő vonatkozásában a Szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítéssel jár. Amellett, hogy az így „felszentelt” nő további súlyos büntetendő cselekményeket is elkövet, ha megkísérel szentségeket kiszolgáltatni.


Mindig legyünk alázatosak. Ne gondoljuk, hogy mi vagyunk a Szentlélek szája. Ne akarjunk prédikálni. Símuljunk bele a rendbe, ez az igazi szabadság.
Én sose értettem, miért kell új utakat keresni azok helyett, amik 2000 éve jól beváltak. Én már ilyen próbálkozásokba nem fogok. Többször megütöttem a bokám. Tapasztalatból mondom, hogy nem kívánom senkinek az égést!
Ez a poszt azért is született, hogy felhívjam az idetévedők figyelmét: VIGYÁZZATOK A SZÍVETEKRE!
A betűk egy linket rejtenek a kedvenc blogomra, egy ilyen című bejegyzéshez. (Katt a címre.)

2010. július 27., kedd

Lemezszerződés

Mekkora kép! Forrása: F.Z.blogjaA cikk lényege, hogy "francia hagyományhű bencés nővérek lemezszerződést írtak alá"! Ez már önmagában furcsa, hát még, hogy a papírokat a rácson át kérték be aláírásra. Milyen helyesek és vidámak! Természetesen gregoriánnal foglalkoznak :)

2010. július 26., hétfő

Missa SollemnisFérjem készítette kölcsöngéppel ezt a fotót Gödöllőn Mária Magdolna ünnepén. Július a Szent Vér hónapja, íme egy illő kép e témához. Köszönet Z-nak.

OLTÁR, szerintem

2010. július 25-i prédikáció

((A mise előtt az egyik CLSMA tag Molnár Tamás halála kapcsán A keresztény humanizmus című könyvéből olvasott fel néhány mondatot.))

„Ez a mai evangélium gyönyörűen megmutatja, hogy a mi Üdvözítőnk mennyire valóságos ember.” Együtt érez velünk.
Az evangéliumokban az Úr Jézus sírásáról többször is hallunk... Tudta, hogy pár perc múlva fel fogja támasztani Lázárt, mégis megrendült a szíve. Ha megsiratta a testi halált – hiszen átérezte a fizikai megsemmisülés súlyát –, mennyire sír a lelki halál láttán!
Az a sírásra méltó, hogy ELJÖN A MÁSODIK ISTENI SZEMÉLY, SZÓL HOZZÁJUK, és mégis: nem ismerik föl, sőt elutasítják. Ez a teljes lelki vakság, a gonoszságban való megátalkodottság!
A lelkiismeret szavának elutasítása oda vezet, hogy menthetetlenül elvész örökre! Ezért voltak Jézusnak oly súlyos vitái a farizeusokkal, akik nem vették észre, ami igazi javukat szolgálná. Ez nem a saját vélt tökéletességükben van, hanem az állandó újrakezdésben, az egyre magasabbra törekvésben.
De nemcsak a vezetők voltak vétkesek. A gonoszok uralma nem azért érvényesül, mert a gonoszság akkora erő lenne, hanem mert „a jók hallgatnak, a jók gyengék, nem képesek ellenállni. Testvérek, nem elég jónak lenni!!! Ezt a lelki erőt hatásosan érvényesíteni is kell!”
Az Úr Jézus a mai evangéliumban megfeddi ezt a várost, aki nem hallgat a szavára. Krisztus után 70-ben Jeruzsálemet aztán földig rombolták. Talán ne feltétlenül Isten büntetésére gondoljunk. A BŰN MINDIG ÖNMAGÁT BÜNTETI. Ne az Úristennek panaszkodjunk eztán, hanem gondoljuk végig: Mit tettem, aminek ilyen következményei lehetnek az életemben?
Mindenesetre a mai tragédiák is tekinthetők Isten figyelmeztetésének. A választott népet a próféták által figyelmeztette. Ha az ember a jónak ellenáll, akkor az Isten kénytelen erőteljesebb eszközökhöz nyúlni (irgalmasságból, szeretetből). Az ilyen tragédia = ébresztő eszköz.

A lelki vakságtól kímélj meg, Uram! Hogy sose váljak az illúzióknak (stb.) áldozatává.

„AZ ÉN HÁZAM AZ IMÁDSÁG HÁZA, TI PEDIG LATROK BARLANGJÁVÁ TETTÉTEK.” – szól a templomról a mai Evangélium.
A kor lazasága a vallásosságunkba is beszüremkedik: „Így is jó lesz. Nem olyan szigorú az Isten. A belső lelkület a fontos.” ((Ti. Így nem szabad gondolkodnunk!))

--- A mai vasárnapon ezeket jegyzeteltem a pap szavaiból. ---

2010. július 25., vasárnap

Klandesztin pálos vértanú

Az Új Ember folyóiratban még Tomka Ferenc sem ír róla, hogy Kováts Ferenc atya titkos pálosként halt vértanúhalált 1958-ban.
Kovács Ferenc (1932-1958) gencsapáti káplánt nagyon szerették a hívek, különösen a fiatalok. A mindössze három éve felszentelt papot az ÁVH emberei emiatt többször fenyegették, majd egy kihallgatáson úgy megverték, hogy sérüléseibe a kórházban belehalt. Ezt akkoriban - a rendőrség fenyegető tilalma miatt - nem volt szabad nyilvánosságra hozni, csak 1990 után vallhatták be azok, akik ismerték a történteket. Erről vallott Márfi Gyula akkori püspöki irodaigazgató, a jelenlegi veszprémi érsek.

Egy tanulmány írásakor bukkantam a Pálosok című albumban arra a tényre, miszerint Imre testvér néven pálos atya volt! Mivel jogtalanul idézni nem szeretném, átírva közlöm dr. Török József szavait:

P. Kováts (Ferenc) Imre a győri szemináriumban ismerkedett meg a pálos Máthé (Tibor) Péterrel. Újmiséje 1956-ban volt titkos pálos szerzetesként. "Határszöktetéssel, valamint énekkar szervezésével" vádolták, és az ÁVH emberei úgy összeverték, hogy később az ott elszenvedett sérülései miatt halt meg.
"Életét felajánlotta a papi szolgálatot elhagyó volt főduktoráért, s amikor az halála előtt papot hívatott, naplójában megjegyezte: Úgy látszik, Uram, elfogadtad áldozatomat. Betegágyán, október 2-án még szentmisét mutatott be az őrangyalok tiszteletére, hiszen a pálosok különösen is tisztelik a szent angyalokat, majd 1958. október 7-én, Rózsafüzér Királynője ünnepén visszaadta lelkét az Úrnak."

P. Ács (Ferenc) István és P. Vezér (György) Ferenc mellett P. Kováts (Ferenc) Imrét is "a pálos rend vértanúi között tartjuk számon" - írja dr. Török József. Előbbiek 1951-ben hunytak el (tervezem, hogy idővel írok róluk is).

A vértanú pap édesanyja levélben tudatta fiának (titkos) pálos voltát. Lehet, hogy Kapiller Ferenc, az unokaöccs sem tudott e tényről? Alig várom, hogy elolvashassam a könyvét:


2010. július 23., péntek

A szép mór nők esete


Az 1917-es Egyházi Törvénykönyv a cölibátus és a klerikusi tisztaság védelmében megtiltja, hogy a papok gyanús nőket (mulier suspecta) gyakran látogassanak vagy fogadjanak.
A jog gyanúsnak vélelmezi azt a nőt, aki
 • az illető pappal nem áll közeli rokonságban
 • akinek fiatal kora, laza erkölcse vagy egyéb magatartása miatt joggal botrány származik.
A hatályos Törvénykönyv a klerikusokat óvatosságra inti olyan személyekkel szemben, akik veszélyeztetik önmegtartóztatási kötelezettségük teljesítését, vagy a híveket megbotránkoztatják.
(Forrás: 1917-es CIC 133. kánon
1983-as CIC 277. kánon
Bánk J.: Kánoni jog)
Kép: Legyetek jók ha tudtok c. filmből!

2010. július 22., csütörtök

Ite missa est

Ajándékom


Missa Sollemnis a római rítus rendkívüli formájában - Mária Magdolna ünnepnapján.

2 szín

Már volt egy 3 szín című bejegyzésem. Íme a két színről szóló változat:Szerzetesi és egyházmegyés birétum :)

2010. július 21., szerda

IkonIlyen ikont vettünk a kármelita búcsúban. Még nem lehet megszentelni, mert nincs kanonizálva a pap, akit ábrázol. Ahogy nézem, megérzem, milyen nehéz a jó szerzetesek élete...

2010. július 20., kedd

Prédikál az anglikán püspökAnnyira nevettem! Ráadásul 2005-ben Ivy-nak öltöztem a farsangon.

Közkívánatra: szőrMária Magdolna mint az egyik lőcsei oltár dísze :)

(A férjem szerint itt hasonlít rám...)

Legyél remete!

Kérek mindenkit, akit megfogott ez a csodálatos nő, hogy olvasson utána az életének. (Nem akarok begépelni most oldalakat a különféle életrajzokból.) Én a lila 4 kötetes Schütz Antal-féle Szentek élete kiadást ajánlom.
Szent Egyiptomi Máriáról van szó. Bérmalányom miatt különös gondossággal készítettem ezeket a képeket, különféle lengyel kiadású albumokból származnak!A festmény lelőhelye a Jasna Gorán található pálos sekrestye a kegytemplomban (kék nyíl), a Fekete Madonna mellett!!! Czestochowában van egy ilyen remete sorozat, ez a kép az egyik darabja. A pálosok a névadójuk -Első Remete Szent Pál- miatt remetetisztelők. A festményen látható apát egyébként nem volt pálos... de ez a mintha teszi számomra a jelenetet különösen széppé. Ja, és a remetenőn nincs már ruha, mégsem kelt megbotránkozást.És még egy momentum. Az Oltáriszentség utáni vágy... érdemes az élettörténetét is megismerni.Szűz Mária, Mária Magdolna és Egyiptomi Mária, könyörögjetek érettünk!

Mindenki lehet királynő

Egy felnőttnek mondott újságíró írja cikkében: "Van egy tizenhét éves lányismerősöm, aki – bármily hihetetlen – normális. (...) Az illető mellesleg a Középkori spanyol nevezetű blogot szerkeszti, érdemes belenézni."
A cikk a mai világ fonákságáról illetve zülléséről (züllöttségéről) szól, amolyan így múlik el a világ dicsősége szózat pozitív végkicsengéssel. A bevezetés a következőképpen folytatódik:
Mivel az állítás nem tőlem származik, nem szükséges az illő mentegetőzés-köröket lefutnom, inkább idézem egy észrevételét: „Amin mi tizenhárom évesen még felháborodtunk, azon a maiak már röhögnek”. S erre mit szóljak én – jegyzem meg -, a negyvenegy évemmel. Aki szemmel követte azt a folyamatos lefelé csúszást, amit az elmúlt húsz év szabadelvűsége, oktatási reformjai, kereskedelmi tévéi, melegfelvonulásai, női magazinjai romboltak az egymást váltó generációk tartásán, úgyhogy most már elértük azt a szintet, hogy egy tizenéves lányt a száz év előtti erkölcsi normák szerint - a falu lelkes helyeslése közben - a saját apja verte volna agyon vasvillával züllött élete miatt.

De lássuk a blogot:
"Sok korombeli azt hiszi, attól lesz felnőtt, ha tiltott dolgokhoz nyúl. Vagy ha drámai lesz a (szerelmi) élete. Vagy bonyolult, titokzatos és megfejthetetlen személyiséggé neveli magát. Pedig mindez csak beborítja a valódi ént, a gyermekséget. Nem pedig megformálja azt.
Nos, mi a - rossz - gyermekség? Az, ha nem vállalunk felelősséget a tetteinkért, ha mások figyelmét keressük, ha tesszük magunkat, ha túlkomplikáljuk az életünk dolgait. A valóság egyszerű, Istenen át való szemlélése helyett elméleteket gyártunk.
Sok nőnél és leánynál érzem ezt, hogy drámát csinál az életéből. Én is tettem ezt sokáig. Remélem, többet nem enged Isten e hibába esni."

Viccesnek látom ezt a bejegyzését. Átsugárzik rajta, hogy fiatalember írta, mégis odafagy a mosoly az arcra. merthogy bizony sokan tartanak még mindig itt. Hajlamos az ember megragadni abban az állapotban, hogy OTT ÁLL a következő lépcsőfok előtt, és NEM LÉP RÁ. Szépen tud beszélni róla, de a cselekedetek nem követik a szavakat. Ott áll a következő fok előtt, a létra a kezében, de csak sopánkodik: Uram, Uram. Ott áll a "kertész" közvetlenül mellette, ő viszont szétszórja a figyelmét, és csak szorongatja a korlátot.
Egyébként a blogján leírt állapot lehet csupán átmeneti jelenség, amin legalább egyszer mindenki átesik, csupán egy életkori sajátosság. Én legalábbis női mivoltomból kifolyólag ismerem ezt a színésznői allűrösséget, adja Isten, hogy levetkezzük időben! Amint írtam, adott a lehetősége, és nagy a kísértés, hogy sokan megragadjanak benne. Én sunyiságnak hívtam ezt egy időben. Aztán egy gyóntató megmagyarázta nekem, hogy nem feltétlenül rossz ez. A szívben dől el minden. A szívet csak Isten ismeri, és Ő látja, hogy mire irányul ez a "sunyiság". Nem bűn ellesni viselkedésmintákat, tanulni szerepeket, hogy tudjuk, milyenek akarunk, és milyenek nem szeretnénk lenni.

"Mintha egy nő attól lenne nő, ha mérhetetlenül bonyolult személyiség és valami bonyolult életút rabja, kiszolgáltatott és szenvedő áldozata."

Az idő igazol mindenkit. Megtérni sohasem késő, de ne késlekedjünk!!!

Kilenced MM 3.

Mária Magdolna ismerhette Jézust. Belenézhetett a szemébe, megfoghatta a kezét, sőt szenvedni is látta. Ott állt a kereszt alatt, mikor meghalt, és siratta a többi asszonnyal, mikor követ gördítettek sziklasírja elé.
(...)
9. nap (szombat)
ELMÉLKEDÉS MÁRIA MAGDOLNA SZERETETÉRŐL
(Miatyánk...)
"Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld."
Mária Magdolna megtanulta a szelídséget. Gyermeki szeretettel csüngött Jézuson, itta a szavait, figyelte tetteit, és őt is mélyen lesújtotta, mikor a Mestert elfogták és keresztre feszítették. Mindvégig Jézussal maradt. Próbált vigasztalódni, de igencsak elcsigázta a fájdalom, amibe már-már beleőrült, mire sírba tették a hőn szeretett Tanítót. Vasárnap a helyhez sietett, de a követ félregördítve találta. Rettenetesen megdöbbent, és ijedtében fátyol ereszkedett szemeire. Félelmében elrohant Jánosért és Péterért, akik helyesen ismerték fel a jeleket és távoztak. Otthagyták a siídogáló asszonyt, aki egyszercsak két angyalt vett észre, majd a mögötte álló férfi megszólította: "Miért sírsz?"
Mária Magdolna azt hitte, a kertész, és gyerekesen nekitámadt, hogy adja elő Jézust, mert még mindig azt hitte, valaki ellopta a testet. Hirtelen azonban kitisztult a feje, mikor Rabboni a nevén szólította: "Mária".
Add Uram, hogy mi is meghalljuk hívásodat, amikor itt az ideje, és találj méltónak a hírvivő szerepére. A feltámadás örömét akarom szerteszéjjel sugározni a világba, segíts ebben. Adj sok-sok erőt, és gyógyíts meg engem, hogy még jobban bírjam a terhelést.
Szentlélek Úristen, add meg nekem bérmálkozásomkor a JÓTANÁCS ajándékát, hogy okosan kövesselek, és mindig felismerjem, mi a Te akaratod.
(Dicsőség...)
Ámen.

Kilenced MM 2.

Adj hálát velem együtt a jó Pásztornak, hogy nem hagyja elveszni tékozló báránykáit, hanem kopogtat türelmesen és ha meghalljuk végre Őt: szívesen megbocsát.
(...)
Pusztán azért is ferde szemmel néztek rád, hogy be mersz lépni a szobába, ahol körbeülték az asztalt. Miért? Érthetetlen az emberek előítéletessége. Hát nem tudják, hogy Isten bármikor csodát tehet és a megtérés sohasem késő? Mit számít a múlt, ha egyszer ráléptünk a helyes ösvényre?
(...)
Hogyne hajolt volna le a legnagyobb jóság ehhez a bűnös nőhöz, akiben testvérére ismert? Mária Magdolna a könnyeivel nemcsak Jézus lábát, de saját magát is tisztára mosta.
(...)
Megadta neki, amit mindannyiunknak gyakorolnunk kellene felebarátinkkal szemben: a puszta lehetőséget. Mi azonban bezárjuk konokul szívünk ajtaját, parancsolóan elküldjük az elesetteket, és zárt kapuk mögött kevélykedve csámcsogunk.
(...)
Mária Magdolna mérhetetlenül szerette szabadítóját, a Messiást. A mai napig el kell tűrnie, hogy összekeverik szent érzelmeit a testi szerelemmel.
(...)
Jézushoz hasonlóan nagy tanító hírében állt, s nő létére sokat prédikált szerte a világon. (...) Mária Magdolnáról legendája hirdeti, hogy élete végén nő létére prédikált a népeknek. Azt is mondják róla, messzi földeket bejárt, sőt 30 évet egy remetebarlangban töltött.
(...)
Mária Magdolnának csodájára jártak férfiak, nők, gyermekek. Ő vihette meg a feltámadás örömhírét is a tanítványoknak! Bárcsak nyelvem hozzá méltóan hirdetné az evangéliumot minden időben, és bűnös dolgoknak még csak gondolata se hagyná el a szívemet. Szűzanyám, védelmezz minket a kísértésektől és a gonosz lelkektől, űzd el környezetünkből az ördögöket.
(...)
A szüzesség lilioma nincsen kezében, de a tisztaság koronája bizonnyal ott ragyog Mária Magdolna fején.
(...)
követve Jézus példáját: megtanult szeretni. (...) vállalta az önmegtartóztatást, majd a teljes vezeklő életmódot. Ő ehhez kapott kegyelmet. Nem kell mindenben követnünk, elég abban, hogy figyeljük hivatásunkat, és lássuk el azt ahogy csak erőnkből telik. Imádkozzunk, hogy meghalljuk a Szentlelket és megértsük, mit kíván életünkkel az Úr.

Kilenced Mária Magdolnával 1.

Friss megtérőként, 2006-ban lelkigyakorlat gyanánt írtam egy kilencedet is Mária Magdolna közbenjárását kérve bérmálkozásom előtt. Ebből közlök néhány részletet...


Hát ki tudná jobban tenálad átérezni az én mély fájdalmamat, mikor leborultam Jézus lábához, mint te annak idején, és könnyeimmel áztattam a bőrét. Gondold meg, te ezt életnagyságban is átélted! Nekem ez nem adatott meg, de segíts, mert bár nem láttam, mégis hiszek. Legyél velem mindörökkön örökké, és könyörögj érettem, hogy földi halálom után is veled együtt dicsérhessem az Urat, immár a Mennyországban.

2010. július 19., hétfő

Világinak maradni 8.


Kérem, ez itt nem egy szőrös nő! Hanem egy szuper ábrázolás Mária Magdolnáról: angyalok, mosoly, remeteruha, sörény, glória. Nagyon hasonló Egyiptomi Szent Máriához, aki a hagyomány szerint szintén egy kurtizánból megtért remete volt.
S hogy miért kerülhet bele Bűnbánó Magdalai Mária a világinak maradni sorozatomba? Mert egy olyan nőt példáz, aki egyedülálló maradt, mégis megtalálta az útját. Isten akaratában megnyugodva, Krisztust követve a Szűzanya mellett találta magát a kereszt alatt, majd remeteséget választva, vállalva megjárta ő is a Golgotát, és most ott ragyog a szentek között.
Miben tudjuk őt utánozni? Alázatosságban, őszinteségben, szeretetben, odaadásban, odafigyelésben, de ezt a felsorolást bárki kiegészítheti!

Keresztút Mária Magdolnával

Bevezető imádság
Édes Jézusom! Meghaltál értünk, hogy bűneink ne taszítsanak egyenesen a Pokolba minket. Te csak szeretetet kértél volna tőlünk, de mi még ezt is oly sokszor hálátlanul megtagadjuk. Add, hogy Mária Magdolnával mi is minden nap meg tudjunk újulni, és soha ne bántsunk meg Téged semmivel. Ámen.

1. állomás
Pilátus halálra ítéli Jézust
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Mária Magdolna hallotta, amint a nép Barabást kiáltott. Nem akart hinni a fülének. Hogy lehet ez? Hogyan történhetett ilyen? Jézussal, aki soha semmi rosszat nem tett, sőt csak jó származott Tőle, s így egészen olyan volt, mint az az Isten, akiben hitt, és ahogyan elképzelte magának. Mária Magdolna akkor megérezte a szívében, hogy kicsoda Ő, és látta, hogy mindezt Pilátus is tudja, mégse vállalja a felelősséget. És Pilátus csak mossa-mossa kezeit, velünk együtt, egészen az idők végezetéig.
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

2. állomás
Jézus vállára veszi a keresztet
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Mária Magdolna ott állt a tömegben. Mit tehetnék érte, én gyenge nő? Hogyan állítsam meg őket? Egész romlott múltja nyomta most a lelkét, de rátekintett Mesterére, és már érezte is, hogy édesen ömlik el a szeretet benne, hisz megbocsáttattak bűnei. Jézus maga mondta, és ezt nem lehet feledni. Ő minden ígéretét betartja, és ezért az irgalomért hirtelen mindent vállalt volna érte. Megpróbált a közelébe férkőzni, de az emberek félrelökték.
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

3. állomás
Jézus először esik el a kereszttel
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Mária Magdolna messziről látta csak, ahogy Jézus elgyötörten összeroskadt. Szégyenkezett saját tehetetlensége miatt. Szinte megőrült, és a haját tépte. Micsoda színjáték! Legyen vége, legyen már vége. De csak nem bírt felébredni ebből a rémálomból
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

4. állomás
Jézus szent Anyjával találkozik
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Anyám, Mária, te erősebb voltál nálam. Jézus közelébe jutottál, és szívedben a tőrt megédesítette Fiad egyetlen pillantása. Te tudtad, ki volt Ő, nekem homály függönyözte a szemem. Bocsáss meg, Jézusom, mindenért!
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

5. állomás
Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Sose feledjem ezt sem. Hétköznap, munkám közben vagy hazafelé tartva mindig megadjam a segítséget felebarátomnak, mert sosem tudhatom, hogy kinek segítek. Ismerjem fel minden emberben a szenvedő Üdvözítőt, akinek egy pillanatra én lehetek a megváltás.
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

6. állomás
Veronika kendőt nyújt Jézusnak
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Vegyem észre ajándékodat, Uram! Mily jó vagy hozzám. Sosem érdemlem. Méltatlan csókolom a kendőn arcodat, könnyeim véreddel keverednek, s végül mégis Te fogod letörölni az én minden verejtékemet. Örök hála legyen Néked!
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

7. állomás
Jézus másodszor esik el a kereszttel
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
De hogyan lehet az, hogy sokaknak még ez sem elég?! Hát örökké akarnak Téged üldözni, és kínozni minduntalan? Hisz akkor valóban nem tudják, mit tesznek. Hát nem látjátok? Ő másodszor is fel tudott állni értetek!
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

8. állomás
Jézus vígasztalja a siránkozó asszonyokat
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Mit érnek az üres szavak tettek nélkül? Gyermekek, legyetek jobbak szüleiteknél. Hozzátok helyre a sok hibát, amit vétettünk. Ne hagyjátok, hogy Krisztus a földre kényszerüljön!
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

9. állomás
Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
De újra és újra elesünk, magunkkal rántva Jézust! Mária Magdolna nem bírja tovább nézni ezt a földöntúli szenvedést, aléltan hull a porba ő is. Figyeljünk hát az Atyaistenre. Ő erőt ad nekünk a Szentlélek által. Ne maradjunk soha a földön, hanem keljünk fel a jóra.
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

10. állomás
Jézust megfosztják ruháitól
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Hét ördögtől szabadítottál meg, Jézus. Nélküled semmi vagyok. Veled minden, mert már Te élsz énbennem. Takard be most magadat velem, hogy ne légy mezítelen. Irgalmazz nekünk Istenem, szegény bűnösöknek, mert még annyink sincs, mint neked a keresztfán. Tiszták akarunk végre lenni! Moss meg engem, véreddel, hogy megálljak előtted mindörökké.
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

11. állomás
Jézust a keresztre szegezik
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Mária Magdolna nagy erőt érzett, és végre közelebb bírt férkőzni Jézushoz. Hallotta a kalapácsütéseket, és szinte érezte kezeiben s lábában kedvese fájdalmát. Érezni akarta. Ha már nem lehetett ott helyette, megadta neki az egyetlen dolgot, ami abban a pillanatban lehetséges volt: a részvétet.
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

12. állomás
Jézus meghal a kereszten
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Mária Magdolnával térdeljünk mi is a szent kereszt tövébe. Öleljük át a kereszt fáját, mintha csak Jézust ölelnénk. Ennek így kellett történnie. Így akarta Isten. Fogadjuk el. Mindez már megváltoztathatatlan, de ne feledjük, hogy Ő még ezt is jóra tudta fordítani. Elmegyek sírodhoz, Jézusom, és szeretném, ha nem lennél benne. Kereslek majd, de sosem talállak ott többé. Neked adom a szívem fájdalmát, a földi várakozás szenvedését, a reményem édességét, a hitemet Benned. Kérlek, váltsd valóra ezt az álmot!
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

13. állomás
Jézus testét leveszik a keresztről, és fájdalmas anyja ölébe fektetik
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Tested kihűlt, bőröd fehér, arcod sápadt. Hogy halhatott meg az Élet? Az ember még erre is képes volt, hogy Teremtőjét megölje. Jézusom, add, hogy újra szeretni tudjak, és feltámadjon bennünk a szeretet, a Te Szereteted!
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

14. állomás
Jézus holttestét sírba teszik
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Hajammal moslak le édes Jézus, könnyeimmel öntözlek. Mindenemet neked akarom adni! Gyengeségem legyen az erőm. Várom, hogy nevemen szólíts! Kérlek, soha ne hagyj el, és ne engedd, hogy bármikor is elengedjem jóságos kezedet.
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

Befejező imádság
Könyörögjünk! Urunk, Szentháromságos Istenünk. Mária Magdolnával gondolatban végigkövettük Jézust keresztútján. Segíts minket, hogy megmaradjunk a jóban, és az örök életben végy minket magadhoz a Mennybe. Ámen.

Imádkozzunk a pápa szándékára:
Hiszekegy…
Miatyánk…
Üdvözlégy…
Dicsőség…

A névtan szépségei

ROJÁK VINCE: Hat kárpátaljai magyar falu kecskenevei (pdf :)
mnyt honlapja ide kattintva elérhető... (és itt olvasható a fenti dolgozat is!)

"A leggyakoribb név a Bori (7,3%)."

RÉSZLET A DOLGOZATBÓL
A kecskenevek csoportosítása a névadás szemlélete alapján:
"I. Konkrét személy után
1. Valamilyen mőalkotás (film, regény): Dzsenna, Dzsina, Eszmeralda, Hercegnő, Liza, Lüszi, Mili, Pamela
2. Ismert személy: Lilu, Madonna (2)
3. Előző gazdájáról: Gizi, Juci (2), Mónika, Robi, Stefi
4. A névadó ismerősének neve: Biri, Bogi, Bori, Bözsi, Cihás, Kriszta, Samu
II. Valamilyen esemény alapján
1. Naptárhoz köthető: Ágota (Ágota napján született), Luca, Marcell, Márta
(márciusban született, oroszul марта), Tamara, Zsanett
2. Megtörtént esemény: Malina (megette a málnát), Párna (széttépte a párnát), Virág (2) (megette a virágot)
III. Hagyomány szerint
1. Személynévi: Ánika, Betti, Bori, Böbe, Böske, Bözsi, Csilla, Gina, Gizi (2),
Gyöngyi (3), Juci, Lidi, Lili (4), Linda, Lüszi, Manci (2), Mari, Mici (2), Rita
(2), Samu, Sári, Zsófi (2), Zsuzsi (2)
2. Közszói: Kisgidu
IV. Tulajdonság alapján
1. Külső tulajdonságra utaló: Bari, Hófehérke, Kacska, Napsugár, Pillengó,
Tarka, Virág
2. Belső tulajdonságra utaló: Fecske, Kedves, Marci (édes, mint a marcipán)
3. Fajt jelölő: Kecsu (4)
V. Származási hely szerint
1. Településre, településrészre utaló: Soma (Somból került)
VI. Ismert állatra utaló
1. Valamilyen műalkotás (film, mese, regény): Elek (Mekk Elekről), Mörfi (disznó egy mesében)
VII. Ismeretlen
1. Értelmetlen hangsor: Gyaszi, Kobaki, Mánya
2. Értelmes közszó: Cifra, Virág (2), Zorka (magyarul csillag), Zsozsó
3. Személynévi: Bori (8), Böbe, Cili, Flóra, Frida, Gyöngyi, Juci, Lidi, Lili (3),
Lilla, Linda (3), Magdi, Manci (3), Manyi, Monita, Mici, Násztya, Piroska,
Piri (2), Rozi (2), Rózsi (2), Sári, Szandi, Tündi, Zsuzsi (4)
A 138 vizsgált kecskenév között 52-nél ismeretlen (38,4%), míg 86-nál tisztázott az indíték (61,6%). Ezekből kiderül, hogy a legtöbbször személynévvel nevezik el az állatokat; hol hagyományra, hol konkrét személyre, hol pedig naptári névnapra utalva. Az ismeretlen nevek között is sok a személynévi alapú, az 52-ből 44 (84,6%)."
(kiemelés tőlem :)

Nelegyé parlagfű

A múlt héten valaki azt mondta, hogy erős szárú növénynek lát engem. Ezen meglepődtem, mert régebben már másoktól is hallottam hasonlót. Nehezemre esik ezt elhinni. Hajlok inkább a giz-gaz kifejezésre magamat illetően, amit szintén múlt héten hallottam. Pedig milyen szép is lenne például Isten ibolyájának lenni, jó illatúan megbújni, vagy talán éppen pálmának...
"A vértanúság után vágyódik, holott napról-napra akad szenvednivalója, amit csak kedvetlenül és megnyugvás nélkül visel el?" (B. Colombiére atya) Na ettől a gondolattól sikerült is egyből lehervadnom.
"S ha biztos volna is abban, hogy egy napig a MAGA AKARATA szerint élve a mennyországba jutna és dicsőségben a szerafimok fölé kerülne, én mégis azt óhajtanám, hogy oly szándékkal adja vissza lelkét Jézus Krisztusnak, hogy jobban szeretne ISTEN AKARATA szerint meghalni és akár a világ végéig a tisztítótűzben szenvedni, hogy az örök Igazságnak eleget tegyen." (B. Colombiére atya)

Oltár, 2010.07.18.

Tehát lehetek kardvirág, de csakis olyan, aki nem a maga akarata érdekében kardoskodik, illetve egyesíti azt Istenével, és többé csak azt kutatja, és csak azt akarja, amit Ő akar. E cél érdekében szabad csak kardvirágnak lenni. Másként egy kettétört szárú önsajnáló rom vagyok, Isten számára immár használhatatlan. Vagy parlagfű, ami ugyan erős szárú, de csak kárára van felebarátainak.

2010. július 18-i prédikáció

Pünkösd utáni VIII. vasárnap
Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis Mammonból!” Az összes vasárnapi Evangélium sorában talán ez a legnehezebben értelmezhető. Az Úr Jézus dicsér egy hűtlen sikkasztó gazembert.
Számunkra is nehéz munkát szerezni (és azt megtartani), ezért is megértjük ezt az embert, de erkölcsösnek semmiképpen se mondható. Példaként az eszességét, élelmességét tárja elénk!
Mekkora áldozatokat hoznak az emberek! Például a hölgyek testi szépségük érdekében, mely csak ideig-óráig tart, majd elenyészik. Ha ebben tudjuk gyakorolni az önmegtagadást, a buzgó, rámenős, kitartó munkát, akkor legalább ennyire legyünk ilyenek a hitélet terén is.
Vannak teológusok, akik azt mondják, hogy Isten irgalma, bölcsessége, szeretete akkora, hogy nem engedi, hogy bárki is elkárhozzon. De ez olyan lenne, mintha egy tanár év elején kijelentené, hogy ebből a tárgyból nem lehet megbukni, hanem mindentől függetlenül mindenki jelest fog kapni…
Szigorúan a realitásban éljünk, ne ábrándokat kövessünk. Üdvözülni NEM könnyű. Az „agóniáig” menve MINDENT adjatok oda.
Paradoxon, hogy régen sokkal több ájtatossági gyakorlat volt, mégis még a szentek is féltek üdvözülésük felől, ma meg – mi langyosak – könnyelműen legyintünk: Mi más az Úristen dolga, mint hogy minket üdvözítsen. Az Egyház tanítását is könnyen vesszük: Nekem nincs bűnöm – mondja a gyónó. EZ EGYSZERŰEN NEM IGAZ!!! Hét éves korig tételezi föl az Egyház az ártatlanságot.
Istent nem lehet becsapni, és Ő sem fog senkit becsapni.
Törekedjünk bejutni a „szűk kapun”. Minden áldozatot, önmegtagadást vállaljatok!

2010. július 16., péntek

Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén

Kaotikus bejegyzés lesz, amiért bocsánat. Most nem is akarom összeszedni magamat. Most a szakdologozatra szeretnék figyelni, de a benyomások is fontosak.
Négykor nyitott ki a Ferenciek terén a gyóntatófolyosó ajtaja. Már előtte alaposan felkészültem, amiben ez alkalommal a következő lelkitükör volt segítségemre: LINK ITT, köszönet a szerkesztőknek! (Ezen a kérdésen nagyon nevettem: "Irigyletted-e, mikor láttad, hogy valaki gyakrabban gyónt, gyakrabban élt az Oltáriszentséggel, ájtatosb volt, több jót cselekedett tenáladnál?")Közelgő ünnepnapja miatt (...) meghökkentett, hogy a gyóntatófülkén a következő névtábla állt: P. ÁGOSTON. Végül bementem. Nagyon fontos és bölcs dolgokat kaptam, no meg egy gépelt lapot rajta a következőkkel:
Szentlélek Úristen!
Add nekem megvilágosító
és erősítő kegyelmedet,
hogy Veled együttműködve
először mindig azt tegyem,
ami szükséges, és utána
azt, ami lehetséges...
Uff, ahogy a barátokkal mondani szoktuk. Kijöttem és a padsorban ezt ismételgettem: "kardvirág vagyok, kardvirág vagyok, kardvirág vagyok". Köszönöm mindenki kedvességét, és ha valaki úgy érzi, hogy megbántottam, azt magamra vállalom, és kérem bocsánatát!!!
Aztán a kármelitáknál gyakorolhattam "Kis Szent Terézt": az emberek párologtak a fullasztó melegben, ahogy a padsorokban szorongtunk és a pap nem túlzok legalább 40 percen keresztül prédikált. Több verset is felolvasott (ajaj), egyet emelnék ki az életemben mostanában feltűnt motívum miatt:
Petőfi Sándor Füstbement terv
(részlet)
"Röpűlt felém anyám...
S én csüggtem ajkán... szótlanúl...
Mint a gyümölcs a fán."
A mise pozitívumai:
 • szimmetrikus oltár két szélén egy-egy buci cserepes virág, közrefogva 2-2 gyertyával (!!!)
 • nem koncelebráltak (!!)
 • álltak a hívek pl. a Dicsőség alatt (!)
 • zenei aláfestés: komplett vonószenekar
 • nem a legrövidebb kánon volt

A hivatás megtalálása

Világinak maradni 7.

Ma szeretnék teljes búcsút kapni! Megyek gyónni is, és ismét sokadszorra erősfogadást teszek. Nem adom fel, hogy szent legyek, bár még a nullát se értem el, nemhogy "gyümölcsökkel" büszkélkedhetnék...


Íme, a női hivatások. A kisasszony még válaszút előtt áll, a szerzetes és a feleség már döntött. Házasként én már tudom, nagyon jó annak, aki ráléphetett az egyértelmű állapotbeli kötelességek útjára, mert onnantól nyilvánvaló, hogy mit kell csinálnia üdvösségének érdekében. De milyen tipródás ez annak, aki még kereső, várakozó. Imádkozzunk értük is, hogy megtalálják életükben Isten akaratát.

Vigyázat!

Et tu Hungaria, mi dulcis patria, cum Paulinis crescis, et cum itidem decrescis.”
2010. július 14., szerda

Beavató szentségek II.2006. Pünkösd

Beavató szentségek I.

1980. A keresztszüleim.Elég morbid, hogy a keresztelésemkor egy temetőnél fényképezkedtek velem, háttérben egy sírköves boltja látszik (a képet ráadásul negatívban hívták elő).
Itt kereszteltek:Igen. Ez egy református templom. 2005-ben az elsőáldozásom előtt tettem hitvallást, tehát a plébánián az áttérők anyakönyvébe jegyeztek be Petőfiszállás-Pálosszentkúton.2005. A nagy nap.
Életgyónásom után befogadott a katolikus Egyház. Végre áldozhattam!

2010. július 13., kedd

Látom a fényt!

Miután a Magyar Kurir ma közölte, hogy elhunyt az OH HAPPY DAY szerzője, és nemrégiben tudtunkra adták, hogy a katolikus Egyház (?) rehabilitálta a Blues Brothers című filmet, eszembe jutott belőle egy csúcsjelenet :)

Javaslom Gödöllőre lekoppintását az egyik latintábori reggelre :DENJOY!

Múltam fehér foltjai

2005-ben (rajongásom jeléül) két PÁLOS tortát is készítettem. Igen: marcipán borítással!
A másodikról már majdnem el is feledkeztem, pedig nagy eseményre készült. Leendő bérmaapukám szülinapjára csináltam. Akkoriban vették föl pálos jelöltnek, és nagy Szűzanya tisztelő is volt (fogadalmat később tett, de egy másik szerzetesrendben). A TORTA: Csokis piskótán fehér máz, rajta világoskékkel a neve szintén marcipánból, 2 számgyertya és a torta szélén piros marcipánlángocskák, amik Boldog Özséb látomását voltak hivatottak felidézni!!! :)
(A fotón inkább a fiatalember feledhetetlen mosolya látszik, így ezt a műalkotásomat most nem közlöm, inkább csak a másikat.)TORTA II.: nagy merészség volt vonatoztatni, de megérte. Levittük az Alföldre :) Szintén csokis piskóta, benne szilvalekvár réteg (én a marcipán alá is tettem, akkor jobban ráragad a kinyújtott egyszínű marcipánlap a kész tészta tetejére és oldalára). A címert késsel mintáztam, lehet kapni a Szamosnál különböző színű hengereket (olyan mint a gyurma). Pepecs munka volt, még papíron is megterveztem: sárga cipó a holló csőrében, és piros az oroszlánok nyelve...

2010. július 12., hétfő

Világi apostolok

2010. július 11-én a riportfilm folytatódott (a fenti címen, mely valójában az Útravaló 2. része)
A videótár linkje itt: MTV.
Néhány figyelemfelkeltő szalagcím:

A NÉPEGYHÁZ HALÁLA
"posztkeresztény" korszakban élünk
De ha valaki nem akar "szent maradék" lenni?
Ne ismerjük félre a saját szerepünket!
MOST MI VAGYUNK A "PROGRESSZIVEK" :)
A fölismerésünket szeretnénk megosztani másokkal...
Próbált elismerést szerezni?
NEM VAGYOK TÖBBÉ EGYEDÜL!
Nehéz úgy utánamenni, hogyha a másik fél nem nyitott a kommunikációra...

Szívemből kívánom, hogy a Szent Mihály Laikus Káptalan "álmai valóra váljanak"!!!

Énekelt evangélium

Hitvallás a szentmise előtt


"Asperges..."A katekumen és a tanúk.

2010. július 11., vasárnap

2010. július 11-i prédikáció

Krisztusban kedves testvéreim!
A mai nappal egy olyan időszak kezdődik, mikor a szentírási szakaszok elénk állítják a "két utat".
1) a széles út. Akik ezen járnak, azok látszólag nagyon boldogok. „Szabadok”, de sajnos az IGAZSÁGTÓL szabadok.
2) a keskeny Út (a nehezebben járható). Az egyetlen Út, mely az örök életbe vezet a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Nehézségek a keskeny úton I.
A mai példabeszédből kiemelve: hamis tanítók. Báránybőrben jönnek, de belül farkasok = ők a farizeusok és írástudók.
Megdöbbentő, hogy a társadalom élén állnak, és hivalkodnak törvénytudásukkal. Önmagukon kívül mindenki mást megvetnek, a saját vélt érdemeik és erényeik teljesen vakká, süketté tették őket. Nem a nyilvánvaló bűneik, hanem a vélt erényeik miatt vétkesek. És a legborzasztóbb, ha a "testvér" támad! Akivel együtt ettünk, akit közel engedtünk…
Ha az Úristen megengedi, hogy a fenti módon megégessük magunkat, az örök figyelmeztetésül szolgál, hogy milyenek NE legyünk. Ugyanis mindnyájunk szívében ott lapul a farkas…


„AKKOR IS HA PAP VAGY, ELŐSZÖR EMBERNEK KELL LENNED.”

Miről ismerik meg a „jó fát”? A jó gyümölcséről. Ne a külsőt nézzük!
Az ördög betéve tudja a Bibliát, de a mi vesztünkre idézi. A biztos jel mindig a gyümölcsök! Látszik-e, hogy a mindennapokban betartja a szeretet főparancsát?
Keresztény identitásunkat soha ne emberekre alapozzuk, hanem magára az Igazságra, és Jézus Krisztusra.
(A Summorum Pontificum motu proprio kapcsán ti. 3 éves évforduló >)
Óriási kegyelem mindenféle modern (látszat)csillogás ellenére a jó gyökeret megtalálni! Hogy magára a biztos értékre építsünk! A drágakő akkor is értékes, ha méltatlan „keretbe” van foglalva. Az igazság mindig is ott van az Egyházban! A Jó Pásztor ma is keresi az elveszett bárányokat.

HegedűmuzsikaA képre kattintva megjelenik a YOUTUBE oldala, ott könnyebb lejátszani...

Kesztyű

Ruhatáram legújabb darabja...


2010. július 10., szombat

Szép


Színek


Végtelenül tetszett az a kavalkád, amit ma láthattam a szerzetesi hittudományi főiskolán. A rektor atya is kiemelte: színes a világunk! Mindenféle hivatás, sokféle habitus. Deo gratias!

Mozifilmen is

Ma ismét ékes bizonyítékát láthattam annak, hogy Isten majma (a sátán) nem tud semmi újat kitalálni. A Harry Potter filmek egész egyszerűen a valóságot próbálják utánozni...csak arra vigyázzon, aki megnézi, hogy NEM MINDEGY HOGYAN.


Bencés szerzetesek

Szakrális (?) "művészet"

"MI A BAJ EZZEL A KÉPPEL?"

Egy angolszász fiatalember fotoblogján található e fenti kép. Megdöbbentőnek éreztem. Sok hasonlót lehet látni, de ez már tényleg kiverte nálam is a biztosítékot.
Mazsolázok az angol hozzászólásokból:
 • Ha nem lenne ott az örökmécses, ki gondolná, hogy ez egy tabernákulum?!
 • A szemem! A szemem! Az Úr valóban jobbat érdemel!!!
 • Ó, kérlek, kérlek, ne mondd nekem, hogy ez egy tabernákulum...
 • Szerintem úgy néz ki, mint egy Klingon űrhajó...
 • Jobboldalt a növény egy Cannabis?
Valamint utaltak rá, hogy mit szólhat hozzá a pap, illetve, hogy vajon ki tervezte, és mi volt vele a célja...

2010. július 9., péntek

2010. július 8., csütörtök

Marczipán torták

Reina Nicolasa megtalálta a bazilikát :)


Én meg pár éve egy wieliczkai cukrászdából hoztam el egy szórólapot, és az alapján most rákerestem az interneten arra a tortára, ami már akkoriban is szúrta a szememet. Kiváló szett akár misézéshez is (???) "ultramodernista papoknak" :)Kellemes áldozást kívánok!