2011. június 23., csütörtök

Kórház

A következő bejegyzést tettem VOLNA föl péntek reggel:

"Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.” (Jn 21)

Szerencsére ez is csak a javamat fogja szolgálni, hiszen letöri azt az akaratos természetemet. Ennek ellenére roppantmód hervasztó.

Keresztelő Szent János, könyörögj érettünk!(Koren Gizella festménye)


DE A JÓISTEN MÁSKÉPP GONDOLTA...

((Ld. a megjegyzést...))

2011. június 20., hétfő

Szentháromság vasárnapján

Miután hajnalban, órára keltünk, és az egész délelőttöt a kórházban töltöttük, a kislányom már alig várta, hogy MÉG ODABENTRŐL részt vehessen a szentmisén. Se a templomban, se a szabadban semmi levegő nem volt, kissé fulladoztam... de a prédikációt azért megpróbáltam rögzíteni. Bocsánat, ha a mondatok nem lettek túl értelmesek (mea culpa).


Ismét beköszöntött az évközi időszak. Ebben az időben a megváltásunkat ünnepeljük, teljes egészében... Az alapvetően fontos hittitkok ünnepei következnek. A hagyományos naptár szerint Úrnapja csütörtökön tartatik.
Azért van jelen a liturgiában, hogy mi is bekapcsolódhassunk (?).
(...) A második évezredben az egyházi évhez jópár "dogmatikus ünnep" csatlakozott. Szentháromság ünnepe a legrégibbnek számít ezek közül, de sokáig a római pápák nem akarták elfogadni. Mert a Szentháromság annyira alapvető a hitünkben, mélyen gyökerezik, hogy nem kell külön ünnep.
A mai napig megtartottuk, hogy ez a nap egyben a Pünkösd utáni első vasárnap is...
A mai napon elkezdődik az évközi vasárnapok sorozata. Olyan, mint egy hálaadó Te Deumos szentmise, ez a mai is egy összefoglalás.
  • TEREMTÉS - Atya
  • MEGVÁLTÁS - Fiú
  • MEGSZENTELÉS - Szentlélek
A fentieket a mellettük álló Isteni személynek szoktuk tulajdonítani. Mégis mondjuk inkább úgy, hogy együtt döntöttek róluk.

Mikor a Szentháromság titkáról elmélkedünk, hitünk legalapvetőbb, legbensőségesebb, legmélyebb, legfelfoghatatlanabbjáról elmélkedünk. (Ld. "Mily megfoghatatlan...")
Valójában nincs párhuzamunk erre. Hogy hogyan lehet valaki EGY, miközben HÁROM.
Ha valakit szeretünk, minél többet meg akarunk tudni róla, az ő belső titkairól. Így vagyunk a Szentháromsággal is :)

Az ember Isten képmása, és mindenütt felismerhetőek a Szentháromság jelei: ld. KÖZÖSSÉGI LÉNY.
Nagyon fontos, hogy a három Isteni személy egyenrangú, egy szinten lévő.
Ha egyedül lenne, nem tudna adni és kapni oda-vissza SZERETETET. A keresztény Isten az egyetlen ISTEN, akit Szeretetnek lehet nevezni. Éppen a közösségi léte miatt, a Szentháromság miatt. A harmadik Isteni Személy folytonos szeretetáramlás! A szeretet nem érzelmi föllángolás, nem érzelem, mert az felszínes lenne. (Sokan félreértik, és a szeretetet érzelemként magyarázzák.) A mi Istenünkben nincs változás, árnyéka sem!!!

Isten a Szeretet. A szeretet akarati döntés. Hogy én a másiknak örök javát akarom. Mélyebb, mint az érzelem. Örökkévaló, kikezdhetetlen.
Sokszor azért megy tönkre (megszűnik, átalakul) egy kapcsolat (pl. házasságban), mert nem ez a mélyebb, hanem csak földi módon felszínes a szeretet két ember között. Nem pedig: "egész lényemmel odaadom magam neked"...
Szükséges dolgokban legyen egység, a nem szükségesekben lehet különbözni.

A SZERETETET MEG KELL TANULNI! Ellenállni az idő tombolásának...

XXX

A csütörtöki Úrnapi szentmise a Váci utcában lesz (Bp. Angolkisasszonyok Szt. Mihály templom) este fél 7-től KÖRMENETTEL!
Jövő vasárnap Liszt Ferenc "koronázási miséjét" hallhatjuk, de nem déli kezdéssel, hanem délután fél 4-től!!!

2011. június 15., szerda

Kétezer év óta

Kilenc hónappal ezelőtt egy pap azt a tanácsot adta, hogy mondjak egy kilencedet, ha ennyire szenvedek a munkahelyemtől. Most nem érdekes, hogy mi volt a probléma, de az ajánlott szent különleges útját-módját választotta, hogyan oldja meg a helyzetet. Évek óta vártunk már gyermekre, és pontosan akkor rögtön meg is fogant leendő kislányunk, pedig nem is gondoltunk rá. Épp a szakdolgozatommal voltam elfoglalva (erről a Szent Júdás Tádé kilencedről bővebben ITT).
Egy 40 fölötti nőismerősöm meghallotta a történetet. Mondtam neki, hogy jól kell ám kérni! Ő a házasságáért imádkozott végül. Nagyon különös dolgok történtek velük azóta (vérvétel, konfliktusok, kibékülés stb.), és kb. fél év után tegnap végre felhívott telefonon: 5 hetes magzat él a szíve alatt! Nagyon-nagyon régóta szerettek volna gyermeket, és már totál reménytelennek látszott...
Úgyhogy imádkozni továbbra is kell és érdemes! Az apostol közbenjárása pedig minden bizonnyal a mai napig hatékony.
Hasonló csodákat kívánok mindenkinek!

2011. június 13., hétfő

Pünkösdhétfő

Nos, vasárnap nem bírtam, de ma elmentem én is a szentmisére. Szentségekkel indulok neki ennek a hétnek, a hálaadás időszaka ez. Édesanyám egész hétvégén babaruhákat vasalt, a gyerekszoba nagyjából készen van. De lássuk inkább a prédikációvázlatot...A tegnapi napon betelt a Húsvét utáni ötvenedik nap, és még mindig nem szűnik a mosoly az Egyház arcán! Az egész hetet úgy ünnepeljük, mintha egyetlen nap lenne...
Pünkösd is "keresztelési ünnep" (a Húsvéthoz hasonlóan). Pünkösd vigiliája hasonlóan zajlott, mint Húsvétkor a liturgia. A mai olvasmányok középpontjában is a keresztség áll. Új "tagok" csatlakoznak, épülnek be a Titokzatos Testbe. A Szentlélek az Egyház építője. Kiárad az Egyházra (is), hogy egy lélek legyünk az Atyával és Fiúval...
Érvelhetünk a test és lélek egymásrautaltságával. (...) Nem szabad e kettőt szembeállítani egymással!!! Nem szabad szembeállítani a Szentlelket az "intézménnyel". A szakadárok állítják, hogy most már csak a "szeretet" van, és ne legyenek például dogmák stb. Pedig ez lenne a halála, ha az Egyházat szétrobbantanánk.
Manapság sokan a "nem hétköznapi" adományokra akarják terelni a hangsúlyt (amilyen pl. a nyelveken szólás). Vajon mi kevésbé lennénk hitelesek, mert nem beszélünk így??? Szent Ágoston erre nemet mond: "Miért akarsz beszélni így? Hiszen te egy Testnek a Tagja vagy (...), legyen ez neked elegendő" ((egy olyan Testé, ahol igenis beszélik az összes nyelvet a földön)).
Ha ez az egész Test számára szükséges lenne, akkor megadatna. A kezdeti Egyház számára ez inkább "nászajándék" volt. És most már, hogy elterjedt, a Szentlelket inkább a MEGSZOKOTT, MINDENNAPI helyeken keressük. Ne legyen különcködés, szakadárság!!!
Nagyon gyanús, ha valaki ki akar válni. A Szentlélek mindig az Egyház egysége.

A kereszthalált és a feltámadást kell elfogadni. Ezen áll vagy bukik az egész. Az apostolok mindig ezt hirdették.

A Boldogságos Szűz Mária az Egyház örökös őssejtje, prototipusa. A Szentlélek leszállópályája. Alkalmas volt arra, hogy a Lélek benne "lakást vegyen".
Ezt a Máriás lelkületet kell ápolgatni magunkban. Oda száll a Szentlélek, ahol felismeri alázatos mátkája képmását...

2011. június 4., szombat

Gurki Szent Hemmáról

A szülés szerencsés kimeneteléért is szoktak könyörögni hozzá, úgyhogy már most elkezdem, mert tegnap végre összecsomagoltuk a kórházi bőröndöt, erre ma délelőtt a frász jött rám... de végül nem kellett még nekiindulnunk :-)

Romualda blogján található egy leírás a szent életéről szép képekkel: IDE kattintva. A kislányomat Emmának tervezzük nevezni. Már ki is biggyesztettem oldalsávba a védőszentjét.

Áldozócsütörtöki prédikáció

Részt tudtam venni az ünnepi szentmisén, mikor Krisztus a mennybe ment és fölvitte azt a bizonyos "csomagot". Természetesen volt miért imádkozni, volt mit kérni az Atyaistentől, ám idén extra adag hálaadás is dukált! Nagy csodák történtek ugyanis körülöttem...
A szentmise után belefért még egy jó hangulatú beszélgetés is. Ez is olyan áldott dolog volt!

A szentmise elején az jutott eszembe, hogy az lesz a mai blogbejegyzés címe: NELEGYÉ' GALILEAI FÉRFI, de aztán másfelé kalandoztak a gondolataim. Mindenesetre ettől még ne álljunk bambán az égre meredezve, hanem tegyük tovább a kötelességeinket :-D

xxx

A húsvéti gyertya kioltása jelzi a mai ünnep misztériumát. Az Úr Jézus is megvonja tőlünk fizikai jelenlétét, hogy annál inkább velünk legyen.
A mai nap valamiképpen az összefoglalás ünnepe. "Elhagyom a világot, és visszatérek az Atyához." Ám ez a búcsú most nem szomorú, azt halljuk, hogy a tanítványok is örvendezve tértek vissza Jeruzsálembe. Hogy mi volt az ok?
Jézus magával vitte a mi emberi természetünket, és már ott van megdicsőülve, átistenülve a mennyben. TERMÉSZETÜNK MEGSZABADULHAT A HALÁL BÉKLYÓITÓL! Megváltozott az eredeti ítélet. Megtisztult.

Megmutatja az Atyának minden nap az Ő örök sebeit. Emlékezteti az értünk szeretetből vállalt szenvedésére. Milyen ajándékokról van szó? Jézus nem azért ment föl, hogy elfelejtsen minket... hanem, hogy helyet készítsen nekünk, és hogy szüntelen közbenjárónk legyen. (Ajándéka még a Szentlélek is...)

Ez a boldog reménység ünnepe.
Amikor halni kell egy nagy ügyért, akkor a szenvedés akkor borzasztó, ha reménytelen, kilátástalan. Ha senki sincs, aki helyrehozza. Ez a leggyötrőbb. A mennybemenetel óta mi SOHA NEM KERÜLHETÜNK ILYEN HELYZETBE. Ha földi sátrunk összedől, mindig van reményünk. Kész helyrehozni a tévedéseket, a mulasztásainkat, a lelki sebeket.
Méltó valóban hálaadással, a szív örömével ünnepelni!
Mi is olyanok lehetünk, mint a madár (ha reccsen is alatta az ág, tudja: szárnya van). Ezzel a biztos tudattal éljünk!

Embertársaitokat tegyétek Krisztus tanítványaivá. Amen.