2010. december 31., péntek

Régi rítusú mise Stockholmban

Karácsony vasárnapján én is el tudtam menni misére, annál is inkább, mert az interneten felfedeztük, hogy lesz régi rítusú mise Stockholmban! Egy kis kápolnában tartották meg egy svéd népfőiskola szervezésében a belvárosban, a katolikus dóm templom közelében. A pap a Krisztus Király Társaság egyik német anyanyelvű papja, aki Belgiumból jár át repülővel a svédekhez havonta kétszer. Svédül prédikált, velünk angolul beszélgetett. A mise után kis agapé volt (kávé, tea és papparkakor). Jó volt látni egy kiegyensúlyozott, boldog papot, aki csak régi rítusban misézik. Olyan jó lenne, ha ez nálunk is lehetne így.
A miséről még talán annyit, hogy ének nem hangzott el, csendes mise volt egy ministránssal. Egyszerű volt és természetes, nem is hosszú. Nem értem, miért félnek tőle annyira egyesek :(
Nekem óriási élmény volt!

Karácsony

Milyen a karácsony a svédeknél? Nem sokban különbözik a magyarországi karácsonytól. Néhány szokás, amit észrevételeztünk:
 • gyömbéres keksz (pepparkakor), ugyanebből díszes megehető házikó
 • újévi (?) malac mindenütt, például marcipánból
 • S betű alakú süti
 • kenyér, sör és svéd kóla (jul must) karácsonyi kiadásban
 • kecske szalmából
 • rengeteg gyertya
 • háromszög égősor az ablakokban
(Ha még eszembe jut valami, utólag hozzáírom.)A mi otthoni karácsonyfánk pici volt, igazából egy nagy fenyőnek a teteje. Nagyobb el se fért volna... Apácák készítették a házikót, de volt az asztalon adventi koszorú, egy óriás angyal meg svéd kecske is.A kecskét szerettük volna hazahozni, de nem fért el sehogy se a kézipoggyászban. A család örömére készítettem marcipángyurmából 3 figurát. Anyunak macit, férjemnek Tádét, magamnak a Mazsolát. Sajnos elég száradt volt az alapanyag, de végül sikerült elkészülnöm velük, és elfogyasztásukig a fa alatt ültek egy karácsonyi tányéron. A szaloncukrokat mi vittük, mert az ott nincsen.Ja, és a menü. Szenteste füstölt lazac volt, csodás ízű fűszerezéssel. Még most is összefut a nyál a számban :)

Társasjátékozás

A Carcassone nevű játék végén össze kell számolni a maradék pontokat, így alakul ki a végleges eredmény."Felhívnám a figyelmeteket egy aprócska szabálytalanságra..." (Perceken keresztül nevettünk.)

Karácsonyi gyertyákÍme az égbolt Stockholmban. Az idei karácsonyt Svédországban töltöttem férjemmel és édesanyámmal. Ott nagyon sok gyertya fogy, hiszen ezen időszakban világos 10 és 15 óra között van mindössze. A tó fölött a lemenő nap is úgy nézett ki egyik délután, mint egy láng. A konyhában pedig olyan csillár van, amin szintén tüzecskék lobognak:

2010. december 14., kedd

Veszélyek

"Az elváltozott tudatállapot veszélyes. Nem szükséges, hogy démonokat idézzünk, elég az, hogy védtelenné válunk velük szemben. A logikus gondolkodás ellenőrzésének elvesztése után ki vagyunk szolgáltatva a körüljáró, zsákmányra leső gonosz lelkeknek. Mint az afrikai vadász, aki őrtűz nélkül a szabadban alszik. Lehet, hogy nem eszi meg az oroszlán, viszont az is lehet, hogy megeszi. (Manapság már ritka az oroszlán Afrikában, de az ártó szellemek minden földrészen gyakoriak.) Az elváltozott tudatállapottal később még kell foglalkoznunk, itt legyen elég annyit megjegyezni, hogy a kábítószerhasználat, amely nem jár együtt idegen szellemek megidézésével, gyakran okoz démoni megszállottságot, pusztán mert a lélek védtelenné, kiszolgáltatottá vált a kábítószer hatására, a tudatos önkontroll elvesztése révén." (részlet Kovács Gábor: Mágia és hit c. könyvéből)
A hétvége után rá kellett döbbennem, hogy egy épeszű keresztény nemcsak a Harry Potter szériát kerüli, hanem mindenféle ún. fantasy filmet. Ha mégoly szép is, mint a Narnia, aminek ráadásul még a szerzője is kereszténynek mondható. A fenti jelenet alatt az előttem ülő 18 körüli srác felpattant a helyéről, kitárta a karját és elkezdett torka szakadtából üvölteni a moziterem utolsó előtti sorában.
Hangjából kétségbeesés hallatszott ki, majd őrült módjára rávetette magát a mellette ülőkre. (Repült a kóla, a pattogatott kukorica.) A barátja csitítani próbálta: "Gyere, kiviszlek". Mire a srác kikúszott a lépcsőre, és mint egy partra vetett hal, elkezdte magát dobálni lefelé, szanaszét zúzva a testét a földön. Végül a gyerekek és mindenki szeme láttára őrjöngve és kiabálva megpróbált beleugrani a filmbe.A Narnia harmadik részében ez a szobai falikép elevenedik meg a film elején, és a főszereplők beúsznak a kizúduló vízen át a mesevilág tengerébe. Valószínűleg valamilyen hallucinogén drog hatására a szerencsétlen srác azt képzelhette, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. A későbbi híradások szerint be is szakította a vásznat, utána a wc-ben hallottam, hogy véres fejjel vitték ki a teremből, ahol aztán végigpörgött a film. De én már nem tudtam odafigyelni...

A srác pár perc múlva leugrott a pláza harmadik emeletéről! Nyilván szabadulni akart... Sajnos azonban meghalt. A drogot is lehet felelőssé tenni, de vajon miért pont erre a filmre ültek be? (Még csak 3D-s sem volt.)
A mai mozitermékek kedveznek a drogoknak, így szolgálván ki a sátán által kierőszakolt igényeket. Ilyen a mai ember, és nem akar megállni. A végállomás így csak a kárhozatba hullás lehet.

Védjük hát magunkat tudatosan, és azt is jól gondoljuk meg, mit olvasunk, vagy mit nézünk. Manapság egy mesefilm is a fenti következményekkel járhat. Két óra elteltével kijöttünk a teremből, és egy csöppnyi fiúcska csak azt kérdezgette a szüleitől, hogy "mit csinált az a bácsi, mi történt?". Ne csak a bűnt, de a bűnre vezető alkalmakat is kerüljük.

Jézusom, boríts be minket keresztfán kiontott drága szent Véreddel, hogy ne árthassanak nekünk a gonosz lelkek támadásai!

2010. december 12., vasárnap

2010. december 12-i prédikáció

Szent Pál a börtönben sínylődött, mégis ezt üzente: "Örüljetek az Úrban szüntelenül".
Még ebben a helyzetben is.
Nem lett úrrá rajta a depresszió, a türelmetlenség, a túlzott aggodalom, az örömtelenség...
Túl kevés a lelki érzékenységünk észrevenni az Úr jeleit. A fától nem látjuk az erdőt. Úgy érezzük, mindenki elhagyott: Isten és ember. Pedig az Úr most is a tenyerén hordozza "őt"...
A mai kultúrában megszoktuk a médiából a csillogást.
A mi Istenünk nem ilyen, Ő észrevétlenül meghúzódik. Ő alázatos.
Az igazi nagy hírek pedig rejtve maradnak, az újságokban nem jelennek meg. A mi Istenünknek ilyen a stílusa.
(...)
Mária az üdvösség hajnala.
A názáreti otthonban egy jelentéktelen leány éldegélt. Közben zajlott a világban a mindennapi élet.
Az angyal teljesen rejtve belépett ehhez a jelentéktelen leányhoz...
(...)
A következő állomás a betlehemi éjszaka. Lemond minden kényelemről, hogy testvérünk legyen, hogy vállalja értünk meggyilkoltatását...
A szentmisén is teljes csendben történik ez az áldozat. A régi rítusban nem lehet hallani az átváltoztatás szavait. Alkalmazkodik a liturgia az Úristen stílusához.
(...)
Az emberek mindig valami látványos dologra vágynak.

2010. december 8., szerda

Szeplőtelen fogantatás ünnepén

Nekem ebben az évben Mária különleges ajándékkal kedveskedett. Férjemmel megláthattuk Isten egyik csodáját, a gyermekünket.


2010. december 5., vasárnap

Ígéretek

INTROITUS
Sion népe! Íme, jön az Úr, a népek váltságára; s hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére!
GRADUÁLE
Sionból ragyog fel az ő ékessége, az Isten nyilván eljő!
KOMMÚNIÓ
Jeruzsálem, kelj fel, s állj a magaslatra, lásd a gyönyörűséget, mely jön már Uradtól néked.

2010. december 5-i prédikáció

Nem véletlen az, hogy az Anyaszentegyház az adventben Keresztelő Szent Jánost állítja elénk.
"Boldog, aki nem botránkozik meg Bennem."
Sőt maga Keresztelő Szent János is bizonytalankodni látszik.
Jézus válasza: "Gyümölcseiről lehet megismerni a fát".
És mégis sokan nem találják ezeket a jeleket eléggé meggyőzőnek.
Nagyon tanulságos ez az eset, hogy az embernek mindig van valami elképzelése.
Az Úristen mindig meglepetést okoz. Sokszor csalódottságot és megbotránkozást vált ki belőlünk.
(Úgy reagálunk, ahogy az alábbi kisgyerek.)
Meglát valamit a kirakatban, és jelenetet rendez a szüleinek, toporzékolva, visítva: "legyen meg az én akaratom".
Hideg vízzel telt bögre. Ez a módszer hatásos volt. "Megtanultam, nem én vagyok a világ közepe."
Még a szülők sem arra valók, hogy minden vágyamat tökéletesen teljesítsék.
Isten néha szokott ilyen sokkterápiákat alkalmazni: "nem te vagy az Isten".
Azt fogadd be, ami Uradtól jön. Ne azt, amit te kitaláltál.
Az a vesztünk, hogy az én túl nagyra nő. Különösen a nagy ünnepek előtt.
A lemondások az énemre irányuljanak!
Az a mi adventi győzelmünk, ha a sértődöttségünket zabolázzuk meg.
Ő növekedjen, én kisebbedjek.
Keresztelő Szent János karakán ember volt. Ellentétben áll-e ez az előbbiekkel?
Nem mindegy, milyen igazság mellett tartok ki. Ha valóban Isten akaratához ragaszkodunk, akkor tud elvezetni minket az üdvösségre.
15 év lelkipásztorkodás után az a tapasztalatom, hogy az emberek csak csip-csup dolgokat gyónnak meg... (a lényeget nem mondják, pedig mindenki körülöttük látja a legnagyobb hibájukat stb).
És ha észrevettem, akkor valóban sokkal nagyobb az esélyem arra, hogy ez az advent nem csak kipipálás, de újjászületés lesz.

2010. december 1., szerda

2010. november 28-i prédikáció

...oszlassa szét szívünk és elménk sötétségét...
A próféták évszázadokon át sóvárogva vágyakoztak a megváltó eljövetelére.
Valójában - ha a mi korunkra nézünk - bár megtörtént, mégis olyan sok még a megváltatlan rész. (Sok még az olyan terület, mely erre vár.)
Jó, hogy évről-évre visszatér az advent! Ébredjetek fel! Vessétek hát le a sötétség cselekedeteit!
(...)
Ahhoz, hogy érezzük a szükséget, meg kell érezni a hiányt. Hogy mennyi sötétség van az életünkben, mennyi kipótolnivaló. Meg kell tapasztalnunk rászorultságunkat.
(...)
Sajnos azonban az ember nem mindig nyitott, készséges. Az Úristen pedig nem erőszakos. Nem erőszakolja ránk a kegyelmét. NE TALÁLJON ZÁRT KAPUKRA!

HIRDETÉS:
2010. december 8-án szerdán régi rítusú mise lesz este fél 8-kor a Váci utcában a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén.

Most hétvégén pedig lelki nap lesz Gödöllőn. Szombaton a premontrei templomban kezdődik szentmisével reggel 9-kor, és vesperással zárul délután 3-kor.

2010. november 29., hétfő

Benedek pápa imája


2010. november 27-én a vesperás végén a Szentatya a Confessio oltár előtt a következő imát mondta el a születendő életért:

„Urunk Jézus, Te, aki hűségesen meglátogatod és jelenléteddel elárasztod az egyházat és az emberi történelmet, aki Tested és Véred csodálatos Szentsége által részesítesz bennünket isteni életedben és megízlelteted velünk az örök élet örömét, imádunk és áldunk Téged.

Leborulva előtted, aki a közöttünk valóban jelenlévő élet forrása vagy, könyörgünk hozzád: Ébreszd fel bennünk újra a tiszteletet minden születendő emberi élet iránt, tégy képessé minket arra, hogy az anya méhének gyümölcsében megpillantsuk a Teremtő csodálatos művét, tedd készségessé szívünket, hogy nagylelkűen befogadjunk minden gyermeket, aki kopogtat az élet ajtaján.

Áldd meg a családokat, szenteld meg a házaspárokat, tedd termékennyé szeretetüket. Kísérd el Szentlelked világosságával a törvényhozó testületek döntéseit, hogy a népek és nemzetek elismerjék és tiszteljék az élet, minden emberi élet szent mivoltát.

Vezesd a tudósok és orvosok munkáját, hogy a haladás járuljon hozzá a személy átfogó fejlődéséhez és senki ne szenvedjen elnyomást, igazságtalanságot.

Adj találékony szeretetet a köztisztviselőknek és gazdasági szakértőknek, hogy teremtsenek megfelelő feltételeket a fiatal családok számára az új élet örömteli befogadására. Vigasztald meg azokat a házaspárokat, amelyek azért szenvednek, mert nem lehet gyermekük. Gondoskodj róluk jóságoddal.

Nevelj mindenkit arra: viseljék gondját az árva és sorsukra hagyott gyermekeknek, hogy megtapasztalhassák szereteted melegségét, isteni szíved vigaszát.

Mélyen hívő Édesanyáddal, Máriával együtt, akinek ölében magadra vetted emberi természetünket, Tőled, egyetlen igaz Jónktól és Üdvözítőnktől várjuk az erőt, hogy szeressük és szolgáljuk az életet, miközben várjuk, hogy mindig Benned és a Boldogságos Szentháromság szeretetközösségében élhessünk. Ámen."

Forrás: Magyar Kurir

2010. november 27., szombat

Adventi előkészületek

Míg én munka után az adventi koszorú elkészítésével bíbelődtem a könyvtárban, addig férjem halat sütögetett. Közben valahogy észrevette, hogy a ház előtt az állatok megérezvén a másnapi havazást búvóhely után kutattak...Nos, ezt az ajtódíszt a munkahelyi szobámba fogom rakni, hátha megszállja őket a Szentlélek...Ez pedig a fura koszorúnk lett. Nem vettünk idén új gyertyákat, hanem régieket vadásztam össze. A negyedik vasárnapot már nem idehaza töltjük, így úgyse lesz módunk meggyújtani...

2010. november 22., hétfő

2010. november 21-i prédikáció

"ÉG ÉS FÖLD ELMÚLNAK, DE AZ ÉN IGÉIM EL NEM MÚLNAK"...

Kedves Testvéreim, a mai napon az egyházi év utolsó napját üljük, egyúttal Szűz Máriának a templomban való bemutatását is ünnepeljük.
Minden az elmúlásra emlékeztet. Bármennyire is szilárdnak tűnnek a dolgok, de semmi se maradandó. Isten egyszülött Fia tesz pontot az egyéni ember sorsára és a világmindenség történetére.
Ötvöződik a közeljövő és az utolsó ítélet képe. Végidők jelei, megjelennek az Antikrisztus eljövetelének momentumai. Ő az isten népét BELÜLRŐL fogja támadni. Azoknak, akik nem hódolnak be neki, nem lesz tolerancia... A mai korban is folyamatosan jelen van az Antikrisztus tendenciája. Például az ÖNISTENÍTÉS ilyen. Bálvány, szenvedély, hatalom-, boldogság vagy sikervágy bálványai. NAGYON KEGYETLENEK. Istentől szakítanak el, teljesen rabbá teszik az embert, ha időben nem hajlandó ezeket gyökerestül kitépni.
Egyedül Istentől várjam életem kiteljesülését! Rengeteg a hamis próféta. Lásd a szektákat. Még külső látszatra is a katolikus egyházra hasonlítanak. Hasonló papi ruhák, tetszetős, ismerős szavak. Ne ragadjunk le a látszatnál! "Gyümölcseiről lehet a fát megismerni!"
Mindent megvizsgálni, és a jót MEGTARTANI! Egyedül a Jézus által alapított Katolikus Egyházban található meg a az igazi hitletétemény.
A MI URUNK ELJÖN, ÉS NEM KÉSLEKEDIK! - gondoljunk erre, amikor már-már agyonnyom a világ.
(Itt a végítéletről volt szó, a világvégéről, mely bármikor bekövetkezhet.) Az ember az életét tönkreteheti. Ti legyetek bármely pillanatban készen! GYERTEK ATYÁM ÁLDOTTAI!!!
((és valahogy így fejezte be. Ezzel az idézettel. Elbőgtem magam. Nagyon hatásos volt. Nem lehet visszaadni))

Hirdetések.
Jövő vasárnaptól új időpontja lesz a szentmisénknek. Örülnünk kell ennek. Bekerültünk a rendes plébániai miserendbe.

Csaba atya prédikációja

Pár héttel ezelőtt hangzott el a következő prédikáció. A miséről már közöltem képeket egy korábbi bejegyzésben (ITT).
Az Evangélium a búzáról és a konkolyról szólt.
A konkolynak helyes fordítása egyfajta gyomnövény, aminek növekedésekor a búzához való hasonlósága szinte láthatatlan. Mi jelentősége van ennek? Az úr nem akarja, hogy a szolgák a konkollyal együtt a búzát is kiszedjék idő előtt.
Az eszkatologikus végidővárás szép képe. Amikor világos a különbség, csak akkor szabad kettéválasztani a konkolyt és a búzát. A mi ítéletünk felszínes lehet a pillanat hevében, de az Úr türelemre int.
Az érett szeretethez bölcs megfontolás szükséges. Várni kell, ahogy a földműves is teszi. Előbb-utóbb megérik a termés!
Azonosság és különbség növekedéskor szinte láthatatlan.
Jó és rossz magvak...
Két szerzetes készül eladni portékáját. Az egyik testvér bűnbe esik, és megüzeni a társának, ne is várjon rá, ő elment egy asszonnyal. A társa 7 évig éjt nappallá téve böjtölt. "A bűn elvakított téged, de Isten tudja, hogy te szerzetes vagy." Az imádság végül meghozta gyümölcsét.
Sokszor nem tudjuk megkülönböztetni, melyik az igazi növény. Kár lett volna idő előtt türelmetlenül elítélni ezt a bűnbeesett embert.

2010. november 20., szombat

Mazsola feltűnik

Az elmúlt héten mókás összefüggésre döbbentem rá. Már hét közepén derengeni kezdett, de halogattam az ötlet megvalósítását. Mára azonban időtállónak tűnik a dolog, ezért megírom a bejegyzést.

Egy hete szombaton a fenti retro társassal játszottunk baráti körben. Gyerekkoromból rémlett valami, de én még sose próbáltam. Csak arra emlékszem, hogy anyukám mindig azt mondta, túl kicsi vagyok még hozzá. Lényege, hogy a rendőrök egy láthatatlan bűnözőt üldöznek Budapesten. A társasjáték neve: POLICE 07. Ugyanennek Londonban játszódó változata Scotland Yard néven az év játéka is volt a nyolcvanas években! Utóbbiból találtam meg egy közeli képet a műanyag tartozékról, amibe a bűnöző beleírja, merre menekül a táblán. A rendőröknek persze fogalmuk sincsen, vakrepülésben használják fel a metro-, taxi-, és/vagy buszjegyeiket. Doktor Faktor azonban időnként megmutatja magát, ilyen például a harmadik lépés utáni vagy a nyolcassal jelölt kör.

Ezt látva a hét folyamán megfogalmazódott bennem, hogy a várandós kismama az első hónapokban jó esetben nem érzi a gyermekét. Értem ezen, hogy nem érzi a mozgását, nem látszik a pocak se még, olyan, mintha semmi se történne. Látszólag. Ahogy Doktor Faktor is lépeget a mezőn, de nem láthatjuk. A kisbaba azonban kénytelen megmutatkozni a modern technika eszközeinek eredményeképpen. Például a hetedik héten, a 12. héten stb. Íme:

2010. november 16., kedd

2010. november 14-i prédikáció

Kedves Testvérek!

A mai vasárnapon a középkori esztergomi székesegyház felszentelését ünnepeljük. A templomszentelés a legnagyobb ünnepek közé tartozik az Egyházban. Ez a hely a vallásos élet központja. Az Úristen ott trónolt annak idején a frigyládán is, ezt örököltük mi keresztények. A templomszentelés egy egész napos szertartás. A beavató szentségekhez hasonlít, csak nem emberen, hanem gyakorlatilag a kövön végzik el. Ugyanúgy használják a krizmát és a vizet stb. Utána először az oltáron illatáldozatot mutatnak be az Ószövetség emlékére (rengeteg tömjént égetnek!), majd következik a szentmise.
Ahogy a mi lelkünk Isten hajlékává, a Szentlélek templomává válik.
Ezen a világon semmi se maradandó, még templomaink se. Fontos, hogy képesek legyünk a látható kőtemplomtól elvonatkoztatni. Isten háza elsősorban A MI LELKÜNK. Fontos, hogy képesek legyünk Krisztus képmásává válni.
Templomnak számít a keresztény közösség is. A tagok Krisztus titokzatos testének tagjai. Ez akkor mutatkozik meg legjobban, mikor a liturgiát ünnepeljük. Ekkor válik az Egyház leginkább tevékennyé.
Földi liturgiánk előképe a mennyeinek, bár csak képmása, árnyéka. Fontos, hogy a földi liturgia is szép legyen, gazdag, mélyértelmű. Mindenben tükrözze a belsőt, még "külsőségekben" is. Az angyalok mennyei liturgiájához legyen hasonló. Jézus a mennyei főpap az egész világ üdvösségéért. Tegyünk hát mindent az oltárra élő áldozatként!
A misén a közös mozgások áldozatunkat fejezi ki. Összehangolódnak ezek a közös mozgások!

Cél: Istennek élő és kedves áldozattá válni. Krisztusba tagozódni, hozzá hasonulni.
Szándék: bekapcsolódni a rendbe.
A szentmise ünneplése a megváltás művének a folytatása.

2010. november 12., péntek

Szószéken

Olvasóim kívánsága parancs...Anna-Christina gépével fotóztam.

2010. november 10., szerda

Pázmány-mise

Régi rítusú mise volt kedden a budapesti Egyetemi templomban. Elképesztően szép volt, nagyon jól sikerült.
Vasárnap délután

Új ministráns, "új" pap...
Pusztaszabolcs


2010. november 7., vasárnap

Mise Komáromban
Férjem ugyan akolitus volt szombaton, de azért sikerült készítenie egy fotót a mise előtti próbálásról. A második kép a szentmise után a sekrestyében készült.

2010. november 4., csütörtök

Gyűjtsünk csodákat!

A pécsi barátnőm tegnap árokba borult a kocsijával. Istennek és az őrangyaloknak hála, se neki, se két leányának nem esett baja.

2010. november 3., szerda

Halottak napjához

Úgy hiszem, mától eggyel több szent van az Égben.(saját fotó)
Miklós írt egy bejegyzést: LINK ITT.

2010. november 1-i prédikáció

A mai sollemnis 200%-os volt, azaz nagyon gyönyörű, felemelő, mindenki és minden a helyén volt.

Graduále: "Dicsőséges az Isten az ő szentjeiben, csodálatos fölségű, amikor jeleket művel".

MINDENSZENTEK ÜNNEPE

Az Egyház ma mint büszke édesanya: seregszemlét tart az ő fiai és leányai felett, kik már megérkeztek az örök életbe.
A "minden istenek" helyett az új Panteon a vértanúk tiszteletére lett szentelve. Ennek az ősi templomnak volt az ünnepe eredetileg.
A szentek azok, akik a keresztény életideált példamutatóan tudták teljesíteni. Kik is azok a szentek? Mit is csodálunk bennük? Valóban boldogok azok, akikről az Evangéliumban ezt hallottuk?!
A földi élet keretei között ez nem így van. A világ rosszal fizet a jóért. A "szenvedő alak" azért van, mert maga az Úristen kárpótolja őket.
A szenteket mi elsősorban példaképként tiszteljük. Az Úr Jézus élete példájával nagyon nagy feladatot állít elénk. Az Evangélium folytatásaként itt vannak a szentek. Gyönyörűen elénk tárják, hogy hogy lehet ezt a tanítást "aprópénzre váltani", MÉGIS megvalósítani ezt a keresztény ideált. Mindenki találhat útmutatót közöttük. Ne hiányozzon a könyvtárunkból a Szentek élete sem! Kapjon helyet a napi elmélkedésünkben: Mi az, amiben követni akarom az aznapi szentet? Kérjem az ő közbenjárását.
(a szentek) "Fehérre mosták ruhájukat a bárány vérében." Kezükben pálmaág: a győzelem jelképe. Diadalt arattak az ördög és a világ felett. Megszámlálhatatlanul sokan vannak!
Mi nem csak tisztelettel emlékezünk rájuk, mint a történelem egykori szereplőire. Hanem arra is gondolhatunk, hogy a "célban" van nekem barátom. Egy pillanatnyi fáradalomért és szenvedésért Isten a végtelen örömet adja.
Ma este a liturgiában van egy fordulat. A fehér oltárterítőt fekete váltja fel. És jön a "halottak vesperása". Nekünk is az elhunyt szeretteink közbenjáróivá kell lenni. A papok 3-3 misét mutathatnak be halottak napján. De a világi hívek is sokat tehetnek a búcsúk felajánlása által. COMMUNIO SANCTORUM. Egymásért imádkozunk!!! Kiszabadulva a tisztítótűzből ők válnak közbenjáróinkká.


2010. november 1., hétfő

2010. október 31-i prédikáció

"Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra."
* * *
KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

A liturgikus reform ezt a napot az egyházi év utolsó napjára tette (Advent előtt). Eredetileg október utolsó vasárnapján a missziós vasárnapot követte, mert a missziónak ez a végső célja, hogy mindenki elismerje Krisztust. Mindenszentek előtt áll(t), hiszen a szentekben is Krisztus király győzedelmeskedett! Eredetileg XI. Piusz pápa Krisztus EVILÁGI királyságát kívánta hangsúlyozni...
Jézus hatalma nem való ebből a világból, nem királysága. Az Ő országa belefoglalja ezt az országot is. Második Isteni személyként jár neki. Isteni természetével velejáró hatalom, uralom ez. De emberként is jár neki. Az Ő embersége is részesült az Istenség uralmában, hármas hatalommal bír:
 • törvényhozói
 • bírói
 • végrehajtói
Jézus számtalanszor fölülírja az Isteni törvényt. Ő az, aki ítéli ezt a világot. Az Ő színe elé áll majd minden ember!
Ennek az országnak vannak evilági vetületei is. Az új korban túlzottan hozzászoktunk ahhoz, hogy a világi dolgoknak autonómiája van. "Isten ne szóljon bele!" De Isten akarja, hogy az Ő törvénye megjelenjen az emberek fölfogásában. A VALLÁS NEM MAGÁNÜGY! Krisztus nem csak a négy fal között, de a társadalomnak is ura akar lenni. Nem magánügy ez, hanem KÖZÜGY.
Ennek a királyságnak végső célja természetfölötti. Arra irányul, hogy minden alattvalója elérje az örök életet. Harcolunk Őérte, hogy a világ vége után megkapjuk jutalmunkat.
Ez a furcsa király elfogadta a töviskoszorút KORONA gyanánt és a keresztet TRÓNUS gyanánt. Gyenge, tehetetlen királynak mutatkozik többször a történelem során. Miért tud mégis mindig MAGABIZTOS lenni? Mert tudja, hogy az ő hatalmuk relatív, ideiglenes. Ma ugyan királyok, de az evilági hatalmasságok AZ ISTEN KEZÉBEN VANNAK. Ezért tudtak a szentek helytállni! Hiszen Isten az, aki igazságot szolgáltat, Ő mondja ki az utolsó szót. Előbb-utóbb minden hatalom neki fog szolgálni. Jézus szelíd haditechnikája az igazán hatékony.
Tegnap új boldoggal gazdagodott nemzetünk: Bogdánfi Szilárd VÉRTANÚ püspököt avatták boldoggá Nagyváradon. (Például a börtönben megtagadták tőle a legalapvetőbb orvosi segítséget is tüdőgyulladásakor, mert nemet mondott a pápától való elszakadásra.) Hitt Krisztus királyban, akinek kezében van a "hatalmasok" szíve. Megbukott az a rendszer is, mint a babiloni torony. Ez az istentelen rendszer is romba dőlt, sok véráldozattal.

A szentmise végén megújítottuk fölajánlásunkat. Mindent fölajánlottunk Krisztus királynak.

Mindenszentek ünnepe a hagyományos felfogás szerint parancsolt ünnep.

Előre hirdette, hogy november 9-én este 7-kor az Egyetemi templomban ünnepélyes mise lesz egy Pázmány Péterről tartott konferencia kapcsán. A régi rítusú szentmisét maga Erdő Péter bíboros úr hagyta jóvá, engedélyezte.

2010. október 25., hétfő

A keresztről

Kaptam egy képregényt, melynek itt közlöm egy kockáját.
Hehhe. Aki lefűrészel a keresztből, az bebukja :DElég morbid rajz, de ha valakinek van kommentje, kérem küldje!

2010. október 24-i prédikáció

A templomban két barátnőm között ülhettem, és felcsendült a GRADUALE: „Íme míly jó és míly gyönyörűséges a testvéreknek együtt lakozni”. Majd’ elcsöppentem…

Ma Szent Rafael tiszteletére hajtott fejet a pap, hiszen a főangyalt ünnepelhettük ezen a vasárnapon. Egyben a „missziós vasárnap” is most volt.

Valóban az Egyház missziós hivatással rendelkezik, különösképp a bérmálás szentsége által. Maga az apostol szó is azt jelenti: küldött. Az apostoloknak a föld minden népéhez és tájához küldetést kaptak! Apostoli küldetéssel mi is rendelkezünk. Ma már nem a messzi ismeretlen, hanem Európa vált missziós területté... Ott van erre szükség, ahol az emberek
 • nem ismerik
 • nem megfelelőképpen ismerik
 • vagy nem fogadják el
Krisztus tanítását.
Nem egyszer egy-egy buzgó hívő missziójának köszönhető, hogy folyamatosan otthonra találnak körünkben. Szerencsére mindig akadnak felnőtt keresztelendők.

Visszaesett az Egyházban a missziós lelkület. Azt mondják az emberek: Mi értelme? Tényleg Jézus az Út, az Igazság és az Élet? Ma inkább szociális szolgálatként fogják fel a missziót, nem pedig a hithirdetésről szól. A missziót pedig csak az IGAZSÁG HIRDETÉSÉVEL lehet, a többi csak kísérőjelenség legyen, hiszen Jézuson kívül nincs üdvösség. A régieket ez hajtotta, plusz az őszinte aggódás az embertársak üdvösségéért. Mi kell hozzá? A szentségek vétele és az Evangélium szerinti élet. A tudatos elutasító nem üdvözülhet! (A rendkívüli utak körülményesek, és nincs róluk semmi bizonyosság.)

A mai Evangélium kapcsán, ahol megint egy farizeusi cselt ismerhettünk meg:
Barátságos mosoly rejteke alatt gonoszsággal a szívükben kérdezik Jézust az adózásról. Az Úr Jézus ügyesen és végtelenül bölcsen oldja meg.

Nézd meg, ember, hogy milyen "képmás" van a te szíved mélyén?! Oda kell adnod a te Teremtődnek a szívedet. Hiszen "használod", mint a császár képmásával díszített pénzt. Az alaphelyzetünk, hogy TEREMTMÉNYEK vagyunk. Gyónáskor az első táblára is gondoljunk! ISTENNEL SZEMBEN milyen alapvető kötelességeink vannak?! Az IGAZSÁGOSSÁG alapján jár Neki. Vigyázzunk, nehogy jogtalanul elraboljuk Tőle...
Minden ember természete szerint keresztény.

Technikai: jövő vasárnap Krisztus király ünnepe, SOLLEMNIS MISE várható Szentségi áldással, teljes búcsúban lehet részesülni!!!
2010. nov. 1. du. fél 4. Bp. Belvárosi templom - régi rítusú szentmise
2010. nov. 2. este fél 7. Sziklatemplom, Szent István terem - halottak napi mise

2010. október 18., hétfő

Karácsony

Több ismerősöm is ódákat zengett egy kampányról, végre megtaláltam a fotóját. A lényege: Jézus már úton van, a Karácsony Krisztussal kezdődik. Ez lehet pozitív válasz arra is, hogy miért van az, hogy már szeptemberben adventi dekoráció borította el a boltokat :D

2010. október 17., vasárnap

2010. október 17-i prédikáció

Az Evangélium kulcsfontosságú volt a mai prédikáció szempontjából. Sajnos nem voltam jelen ezen a misén, mert vírusos betegség kapott el. Néhány gondolat röviden, férjem elmondásából:

Az ember nagyon érzékeny lény. Abba kell belegondolnunk, hogy az embertársainkkal való kapcsolatainkban amit elszenvedünk vélt/valós sérelmek semmiség ahhoz képest, amit az Isten elnéz/megbocsát nekünk.
Sérelmeinket nem szabad elraktároznunk, és az sem igaz, amit gyakran mondanak: "megbocsátok, de nem felejtek". Igenis imádkozni kell, hogy elfelejtsük a másoktól elszenvedett rossz emlékeket. (A rossz dolgok állandó felelevenítése magunkban képtelenné tehet a megbocsátásra.)

Szentlecke kapcsán: "öltsétek fel az Isten fegyverzetét!", vértezzétek fel magatokat lelki fegyverekkel. Kiemelte, hogy a papok/püspökök a mise előtt minden ruhadarab felvételekor külön imát mondanak. Mindegyik darabnak megvan a sajátos jelentése. Mi is a nap kezdetén, mikor útnak indulunk, kérjük ezeket a lelki fegyvereket, a hit pajzsát stb.

Ha valaki ott volt, és emlékszik még valamire, szívesen venném.

2010. október 12., kedd

Nelegyé lefagyasztott embrió


Ikertestvérek 20 év korkülönbséggel? Istenkísértés ez a javából. Cikk ITT.

Mostanában rengeteget lehet olvasni a mesterségesen létrehozott emberekről. Azzal érvelnek a védelmében általában, hogy Istent fogja dicsőíteni a gyermek. Oké, de a "szülei" beleavatkoztak a teremtésbe, Isten akaratába. Mivel "létrejött" egy lélek, Isten magához veszi, hiszen ő nem hazudik és senkit sem csap be.
Ezt csak mi merjük Ővele megtenni. De meddig?

2010. október 11., hétfő

Verba volant

A tegnapi homiliában elhangzott egy szó, amit igyekezett mindenki komoly arccal hallgatni, de a mise után bizony a legmerészebb barátunk megemlítette, mire kitört mindenkiből a nevetés. Ezek miatt a bájos bakik miatt (is) érdemes jelen lenni egy prédikáción, mert visszaadni szinte lehetetlen.
Épp Jézus édesanyjáról volt szó, a pap teli pátosszal, a szavai magával ragadóak, tátott szájjal hallgatja az ember, erre felsorolásba kezd, ami a fokozás retorikai eszközeként csodásan hatna, ha nem csúszott volna bele egy kétértelmű szó. Nos, valahogy így hangzott:

Mária ismerte legjobban Jézust, hiszen együtt teltek a napjaik 30 éven át, együtt ettek, együtt dolgoztak, együtt háltak... (stb.)

Szerintem ez olyan aranyos volt, hogy mindenki szívesen emlékszik vissza rá. Aki meg nem hallotta, sajnálhatja...

2010. október 10., vasárnap

2010. október 10-i prédikáció

Introitus
"Mind, amit nékünk tettél, igazságosan tetted, mert vétkeztünk, Uram, ellened, s parancsaid ellen. De dicsőítsd meg, kérünk, a te szent nevedet, cselekedj vélünk nagy irgalmad szerint."

Az alsó-krisztinavárosi szkóla gyönyörűen énekelt! Lefotóztam őket a mise kezdete előtt. (Ld. utolsó kép)Pünkösd utáni 20. vasárnap

A mai Evangéliumban megbizonyosodhattunk arról, hogy nagyon sokat elérhet a hívő ember imádsága!!! Az apostol pedig a dicsérő imára buzdított minket. A szokásostól eltérve a mai napon nem az Evangéliumról volt szó, hanem az "imádság egy közismert és közkedvelt formájáról" elmélkedett Gellért atya.
Mária minden privilégiuma Istenanyaságának tényéből fakad.
Manapság az emberek legyintenek a rózsafüzérre: öregasszonyos, unalmas imamalom, fölösleges ismétlés. Pedig pontosan ez egy olyan ima, amit általában keresnek a kiéhezett lelkek, a Katolikus Egyházban megtalálható. Az egyik legelterjedtebb és legegyszerűbb imamód. A rózsafüzér lényege: az Úr Jézus Krisztus életének titkai. Kötött formája van, nem lehet például úgy imádkozni, hogy ledarál az ember 6 Miatyánkot, elmondja sorban a titkokat, aztán 25 Üdvözlégyet. Ez utóbbi olyan, mintha a háziasszony csak összedobná a sütemény hozzávalóit… „Biztos, hogy nem lenne sütemény.”
A rózsafüzér szövege háttérzene, segítség, hogy elmélyedjünk a lényegben. E módszert Szent Domonkos hozta létre, hogy a rózsafüzér imádság által szívünkbe és lelkünkbe vésődjön az igaz hit. A 150-es szám (3 teljes rózsafüzér) onnan ered, hogy a 150 zsoltárt (a zsolozsmát) hivatott pótolni az egyszerű hívek számára.
A Rózsafüzér Királynője ünnepet V. szent Piusz pápa vezette be a XVI. században, mikor a keresztény hadsereg legyőzte a törököt. A háttérben egy látomás áll, és az, hogy Rómában jámbor társulatok folyamatosan imádkozták a rózsafüzért.
Mária Szent Nevének ünnepe a bécsi győzelemhez köthető.
Az októberi ájtatosságok XIII. Leó pápa kívánságára vezethetőek vissza, akit hívhatunk a "legrózsafüzéresebb pápának" a XX. század első pápájaként. Elrendelte, hogy minden nap imádkozzák a rózsafüzért, hiszen tudta, hogy a sátán elkérte magának a XX. századot.
A mai modern világban a Szentségek buzgó vétele nélkül nem tudnánk megmaradni a szent hitben!!! Kapaszkodjunk az imádságba! Egyesüljünk lélekben a Megváltóval, és a legjobb, ha ezt a Szűzanya iskolájában tesszük. PER MARIA AD JESUM.
A homilia végén az őt bérmáló atya versét olvasta fel: „…a mélyre szállok a rózsafüzér szemein…”
Legyen nekünk Mária a reménység csillaga!!!

2010. 10. 08-i prédikáció

Végignéztem, mit írnak ismerőseim az iszapár kapcsán. Hozzátenném a pénteki búcsú prédikációjának egy részletét, amit Bíró László püspök atya nem kifejezetten a vörös sár miatt mondott, de én ide érzem találónak. Magyarok Nagyasszonya búcsú volt a Sziklatemplomban.

"Mit tett az Ószövetség népe? Egy politeista tengerben hűséges maradt Istenhez. Nekünk is így kell tennünk Krisztussal, aki magát Igazságnak mondta. Hűségesnek maradni az Igazsághoz, az Örök Igéhez, a Szeretethez.
Az ideológiák zsákutcába vitték az emberiséget. Ha a tolerancia leválik az igazságról, abból csak zűrzavar származik.
A zsidóknál fontos az emlékezés is. Emlékezünk csodatetteidre, Uram! Emlékezzünk magyar történelmünk nagyjaira. PAZARLÓ NEMZET VAGYUNK! Felejtjük múltunkat, dicső eleinket. Pedig az emlékezés összekapcsol. Az igazi emlékezésből jövő fakad. Ismerni, szeretni történelmünket, nemzeti szent helyeinket, tárgyi emlékeinket, költészetünket...
Tanuljunk a régi Izraeltől, mi, az új választott nép. Megtartó erejük volt nekik harmadikként: a CSALÁD. Most hétvégén hány keresztény gyermeknek jutott vajon eszébe vasárnap az osztálykirándulás miatt mulasztott szentmise?! Vigyáznunk kell a családot! A családi ima nagyon fontos.
Igazság - emlékezés - család.
És még valami. REMÉNY.
Hűséges az Isten - hajtogatták a száműzetésben a zsidók. Legyünk a Remény emberei! Vannak bajok, de van a Szűzanya hűsége is!!!
A Magyarok Nagyasszonya tisztelet MODERN áhítatgyakorlat, nem üres jámborkodás. Felelősségteljes cselekedet!"

((És itt jön, ami miatt ezt az egészet begépeltem.))
"Van az érdekközpontú és az értékközpontú gondolkodás.
Az érdekközpontú csak a profitot nézi.
Az értékközpontú szeme előtt a közjó lebeg.
A próféták az utóbbiak voltak, mi is ilyenek legyünk."

LINKAJÁNLÓ.
Szókimondó cikk a XX. századi előzményekről (is): Arculati karcolatok ITT.
A Szűzanya megvédett egy imahelyet az iszaptól: Romualda blogja ITT.
A katolikusok karitatív munkájáról és nyilatkozatrészletek: Filotea ITT.

Egyértelmű, hogy a felelősök csak a profitot nézték, és Pilátusként most a kezüket mosogatják. Kár, hogy nem a vörös iszapban, mert akkor talán testközelből szembesülnének vele, hogy milyen is az........


2010. október 9., szombat

Vörös iszap

Nem bír az ember napirendre térni az országot sújtó vegyianyag-áradaton és az utána maradt sivár sivatagi képen. A Magyar Kuríron találtam a lenti fotót. Hasonló dolog most számomra, hogy a szomszéd lakásban meghalt szívrohamban egy 38 éves feleség, akivel e hét keddjén még beszéltem, szerdán már nem nevetett köztünk. Isten segítse árván maradt lányát és férjét, és mindenkit, aki elvesztette otthonát.

2010. október 5., kedd

Mit mond a jó pásztor?

Ildikó kommentje keltette fel az érdeklődésemet a témát illetően. Hallottam már prédikációt is erről, és úgy emlékeztem, hogy a "vezér" a nyáj élén halad, hogy a veszéllyel is ő találja magát szembe elsőként, hiszen felelősséget vállal a nyájért. A régi rítusú misén is így áll a híveknek tulajdonképpen háttal a pap, de valójában velük EGYÜTT Isten elé. Aztán lehet, hogy az egész hasonlat sántít, és valami másról van szó...Annyi bizonyos, hogy Jézus a "jó pásztor", és hogy példabeszédben okít bennünket erről a témáról.Íme a hagyományos komondoros pusztai fíling...Végre egy olyan kép, ahol a pásztor megy elől.Itt pózol a pásztor :-)Itt meg a csacsi megy elől :DEgy nagyon érdekes honlapra bukkantam ITT, ahol írnak terelés témakörben, hogy milyen volt régen és ma. Az oldal címe: "kondacsipkedő pumik"... (A kutyafajta tenyésztését is részletesen taglalja.)A Pásztor mindenesetre bárhol is van: mindenható szeme rajtunk. Be akartok jutni a Mennyországba? Beee-beee. Akkor ne csak bégessétek, hanem tegyetek is érte!