2010. szeptember 29., szerda

Vigyázat! Gyanús!!

Honnan ismerhető fel a Mulier Suspecta?
(TESZT - csak nőknek)

 • úgy csinál, mintha háromig se tudna számolni
 • mindig forral magában valamit
 • mindenáron föl akar olvasni a Szentmisén
 • nem köszön a közösség egyes tagjainak vissza
 • személyválogató - hívek tekintetében
 • személyválogató - papok tekintetében
 • ingyen furikáztatja magát
 • nem veszi észre, hogy a templom és a plébánia/kolostor között van egy "ajtó"
 • kedvenc tartózkodási helye a sekrestye
 • visszaél a klerikusok jóhiszeműségével
Ha nő vagy, és ezek közül akár csak egy illik rád, azonnal szállj magadba.
KIÉRTÉKELÉS
1-3 igen válasz esetén: kicsit gyanús
4-7 igen válasz esetén: közepesen gyanús
8-10 igen válasz esetén: nagyon gyanús

2010. szeptember 27., hétfő

2010. szeptember 26-i szentmise

Budapest, Sziklatemplom Szent István terme2010. szeptember 26., vasárnap

Élvezni az életet?

A mai napon elég sok hatás ért, összeadódtak az utóbbi nap eseményeivel. Még fel sem ocsúdhattam Newman bíboros boldoggáavatása miatti örömömből, máris egy Chiara nevű lánytól hangos a katolikus média, akit a napokban avatnak boldoggá.A csontrák végzett vele fiatalon, de ő csak mosolygott. Már gyermekkora óta hirdette Jézust mindenkinek. Nem szóval, hanem tettekkel!

Ma egyébként szent Gellértről elmélkedtem.Páduai Antal imakönyvben olvasható:
SZENTÜNK TANÍTÁSA
"Az ember nem fogja fel, mekkora kár egyetlen isteni sugallat elmulasztása, mégha az jelentéktelennek is látszik."
Isten nem vár el tőlünk vértanúságot mindenáron. Viszont nem is "gyilkos Isten", hogy akaratunk ellenére szenvedést rójon ránk. Ha szenvedünk, annak egyébként csak örülnünk kéne. Mindig 2 út áll előttünk. Ha magunknak ácsoljuk a keresztet, akkor ne csodálkozzunk, ha viszont magától jön a csapás, akkor nyugodjunk meg, mert üdvünket fogja szolgálni. Jaa, hogy nem hiszünk az üdvösségben? Az már a mi bajunk. Ne halasszuk el a kegyelem alkalmait. Jézus kopogtat szívünk ajtaján, de sajnos nem fog bejönni, ha nekünk kényelmesebb a világban dagonyázni.
Minap egy ismerősöm azt javasolta a hétvégére, hogy "élvezzem" az életet. Nos, az igen ritka pillanat, mikor én élvezkedem. Elmeséltem neki, hogy miből fog állni például a péntek estém. Persze panaszkodni mindenki tud, a keresztényeknek inkább valami olyasmit kéne felmutatniuk itt is, ami nem szokványos.
Boldog Chiara mosolygott még halála napján is. Szentnek tartjuk. Én elfelejtettem egy idő óta mosolyogni, a munkahelyem miatt. Hozzájön a férjem rejtélyes betegsége. Vajon Szent Gellért mosolygott a kínzások közepette? Nem hinném. Miért tartja úgy a világ, hogy a női szenteknek mind mosolyogniuk kell, nyugalmat és vidámságot árasztva?!
Jézus mondja: "Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű". A Szent Antal imakönyv szerint "ha követni tudnánk isteni Mesterünk példáját a szelídségben, elnyernénk azt a lelki békét, melyről Urunk azt mondja: AZ ÉN BÉKÉMET ADOM NEKTEK, S AZT NEM ÚGY ADOM, MINT A VILÁG ADJA". Tehát annyit mondtam, hogy örömmel és Istennek ajánlva porszívózok, ahelyett, hogy kihasználnám az utolsó meleg délutánt az évből. A kirándulásnak is meglesz az ideje, ahogy Chiara is azt mondta, ráér aludni, és inkább a depressziós lánnyal sétált a kórházban. Hiszem, hogy a kötelességeinkből is lehet erény, ha szívvel-lélekkel csináljuk. Nem kell élvezni, de boldogtalannak se tartsam magamat.

Szent Gellért vértanú püspök, könyörögj érettünk, hogy méltók legyünk Krisztus ígéreteire!

Térjünk meg!

A hagyományos naptár szerint most szombaton van szent Gellért ünnepe. Katolikusként először a Sziklatemplomban pillantottam meg, ahol remeteként ábrázolta a művész. Különleges ötlet, de méltó a helyszínhez, hiszen a Pálos Rend eredetét tekintve remete-rend. Mindenképpen fontos az a vezeklő hozzáállás, ami megvolt Gellértben.Mikor utánanéztem, ki is ő, akkor tudatosult bennem, hogy magyar szakos tanulmányaim során is láttam már ábrázolását, és már egész kicsi koromban olvastam róla szent István kapcsán.Nagyon megkapó szent. Brutális vértanúhalálával és magas egyházi rangjával. Csodálatos, ahogy a nyáját vezette, és mindent vállalt értük, ahogy Krisztus annak idején. A káptalan blogján írják, hogy micsoda kegyelem, hogy az ő ereklyéje van az oltárban, ahol vasárnaponként vannak a régi rítusú misék Budapesten. Ó bárcsak egyre többen meglátnák a jelet a róla készült szobor kezében. Térjetek meg! - kiáltja ma is Gellért, apostoli lelkülettel.

2010. szeptember 24., péntek

Barsi Balázs atya miséje...

...Newman bíboros boldoggáavatását ünnepelve

Az oltár sajnos elég távolinak tűnt, előtte pedig egy óriási énekkar foglalt helyet, de a mise áldozati része így is csodálatosan szép volt. Kígyózó tömeg ment áldozni is, és a térdeplőn újra gyermeknek éreztem magam, és az a boldogság kerített hatalmába, mint minden régi rítusú római misén.
Kezdés előtt Barsi Balázs atya néhány egyszerű, ám annál velősebb szóval elmondta a lényegét annak, ami következni fog. (Például hogy nemcsak azért misézik ma így, mert Newman is ebben a rítusban misézett…) Jelezte továbbá, hogy a prédikáció idejében egy részletet fog felolvasni Newman egyik beszédéből. Felírtam néhány számomra fontos gondolatot.

Newmanra utalva: „…de íme egyre több csillag gyúl az egyetemes egyház egén” a bűnök közepette is. A boldoggáavatások mindig ezt a győzelmet jelentik számunkra. Igazolva minden csak az utolsó napon lesz, de addig is a szentek vannak mint igazolás. A világ szól: „nem szentek, ezek csak jó emberek voltak”. Köszönjük ezt a kiigazítást…

Newman így szólt: „visszamegyek az egyházba, mert az az egyetlen”… NEM ÁTTÉRÉS VOLT EZ, HANEM MEGTÉRÉS. Ha valaki EZT a kegyelmet megkapja, még azon a napon meg kell térnie!!! ((Itt jegyem meg, hogy én magam ebben részesültem. Reformátusnak kereszteltek, de 2005. május 6-án szívembe arannyal a katolikus hitvallás íródott Isten által!))

Newman nagyon megmondaná a magáét a mai lezüllött katolikusoknak is!!
Newman Szent Ágoston horderejű ember volt. Hamarosan szentté kell avatni, sőt egyházdoktorrá.
Newmanra az anglikánok is büszkék, és tulajdonképpen ő az anglikán egyházat akarta volna megújítani.

A szentmisét egy súlyosan beteg édesanyáért ajánlottuk fel, akiért kéri imáinkat Barsi Balázs atya.

Prédikáció (Newman tollából)

…a „magukat kereszténynek valló hívőkről”, akik csak névleges keresztények. A különbség nem annyira nyilvánvaló! Az igaziak is vétkeznek. Mindkettő több hitet vall, mint amit gyakorol. Azt hajtogatják: „A test gyönge”, vagy „Bárcsak jobb tudnék lenni” stb.
Mindkettőben belső küzdelem zajlik. Vétkezik, bánja. A különbség ott fedezhető fel, hogy a kétszínűség az igazságon kívül más célokat is kitűz. Az igaz keresztény NEM képmutató. Mindig Isten tudatában él. Isten jelen van BENNE. A lelkiismeretében! Szívének szentélyébe csak ő emeli be Jézust, és örül annak, ha Isten MINDENT lát.

Ősszüleink ugyanúgy készek voltak a mentegetőzésre, mint ivadékaik Krisztus eljövetelekor. A kétszínű hívő kifogásokat tesz. Az őszinte megadja magát Istennek!

Beszélt a farizeusokról is, valamint elhangzott, hogy „ne merészeljünk távol maradni Istentől, ha vétkeztünk". Menjünk el gyónni.

2010. 09. 23.

Newman-mise a Ferenciek terén
2010. szeptember 22., szerda

A klerikalizmus legrosszabb formájáról

A fenti címen találtunk egy érdekfeszítő írást ITT. Idézek belőle, mert a minap láttam egy szerzetesrend életéből fotókat, és megdöbbentem, hogy azt kellett látnom, amiről a jezsuita szerző ír: a teljes káoszt a liturgia terén.
Idézek a cikkből, mielőtt megint meggyanúsítanak, hogy valaki(k)ről a hátuk mögött beszélek:

* Ha egy római katolikusnak joga van a római rítus szerinti misét hallgatni, fel kell-e adnia ezt a jogát, amikor belép egy rendbe vagy közösségbe?
* Róma liturgikus előírásai mindenhol érvényesek, ahol misét celebrálnak, vagy vannak kánonjog-mentes övezetek a nem nyilvános közösségi misék számára?
* Köteles-e egy hívő részt venni van koncelebrálni olyan misén, amiről előre tudja, hogy nem fog megfelelni az egyház előírásainak?
* Ha nem tudja ezt előre, de a főcelebráns eltér az előírt rítustól, elfogadható-e a templom vagy kápolna, illetve a mise helyszínének elhagyása? Vagy kötelező részt venni a tiltott gyakorlatot felvonultató, esetleg érvénytelen misén?
* El kell-e fogadnia egy hívőnek a rendje, közössége liturgikus visszaéléseit? Ha az elöljárói is elfogadják ezeket a visszaéléseket, vagy nem hajlandók kivizsgálni az ügyet, milyen lehetőségei maradnak az egyszeri hívőnek?
* Csupán emberszeretetből részt kell-e vennie, és így jelenlétével hitelesítenie kell-e a liturgikus visszaélésekkel mondott misén a hívőnek?
* Köteles-e jelenteni a hívő a liturgikus visszaéléseket? Ha igen, akkor kinek, és a helyi püspök közbe tud-e avatkozni a pápai intézetekben elkövetett liturgikus visszaélések miatt?

Mit tehetünk egy vallási közösségben?
"Ami biztos nem működik: a figyelmeztetés. A különböző teológiai álláspontok miatt szinte lehetetlen konszenzust teremteni. A figyelmeztetés nem működik, főleg ha az elöljárók sem tartják fontosnak a liturgikus előírásokat. Ugyancsak nem működik az elöljárók megkérése, hogy járjanak közben a normák betartásáért. Az elöljárók sokszor maguk is a probléma részei."

2010. szeptember 21., kedd

A pápa és a macskák


Barátnőm nem látta megjelenésekor a magyar nyelvű könyvet a pápa macskájáról, nemrég küldött nekem egy linket tüneményes rajzokkal. Illusztrációként Winonát rakom be ide, no meg belinkelem a kötet magyar változatát ITT (Szent István Társulat), és angol honlapját ITT. Karácsonyra vettem meg anyukámnak, de előbb még én is elolvastam. Aranyosnak találtam. Legjobb rész, mikor a fehér füstöt látja a macska felszállni. Csak mi olvasók értjük, hogy mit jelent ez. Szegénytől emiatt elszakítják a gazdit, de csak egy időre, mert persze meglelik a módját, hogyan találkozzanak :)

2010. szeptember 20., hétfő

Énekelt Miatyánk

...a mi atyánktól :)

Miatyánk...

2010. szeptember 19-i prédikáció

Introitus
"Igazságos vagy, Uram, igaz a te ítéleted, cselekedjél szolgáddal irgalmasságod szerint!"
Communio
"Tegyetek fogadalmat és adjátok meg a ti Uratoknak, Isteneteknek! Mindnyájan, kik körülötte vagytok, hozzatok ajándékot a Fölségesnek!"

A Krisztus által adott parancsban valóban benne van az egész törvény és a próféták. Az a lényeges, hogy a két törvénytábla elválaszthatatlanul összetartozik (elsőn 3, másikon 7 parancs).
TRAGÉDIÁHOZ VEZET, ha az egyiket figyelmen kívül kívánjuk hagyni.
Például annak ötlete, hogy a vallás az csak összezavarja a dolgokat. Csináljunk egy földi paradicsomot. Ez tipikus farizeusi csapda! Azt hisszük, hogy kizárólag Istent lehet szeretni az embertárs szeretete nélkül. Az embernek egyetlenegy szíve van. Ha ez tele van szeretettel, akkor mind a kettőt, Istent is és a felebarátját is szereti (mint önmagát). Ha tele van önzéssel (stb.), az Istent se fogja tudni szeretni.
Newman bíborosi jelmondata: "SZÍV BESZÉL A SZÍVHEZ".
Élete lefedi az egész XIX. századot. A Szentatya kivételt tett vele, hiszen maga végzi a boldoggá avatását!
Az is történelmi jelentőségű, hogy a pápa Angliába látogatott! Benedek arra figyelmeztet, hogy rossz vége van annak, ha a keresztények tetszeni akarnak a világnak.
Newman anglikán családban született. Ez az anglikán kisfiú tudatosan döntött Krisztus mellett. Nem hagyta azonban nyugton a kérdés: Vajon az igazság teljességét követem-e?
Kezdetben "törvényes, arany középútnak" tűnt előtte az anglikanizmus. A monofizitákat tanulmányozva jött rá arra, hogy a hiteles tanítás a katolikus felfogás. Ekkor rádöbbent, hogy nincs érvényesen felszentelve. Az is veszélybe került, amiben egész életében hitt, de ami nem a teljes igazság volt. Tudta, hogy összeomlik az addigi munkássága, mégis letette a katolikus hitvallást! Később pappá szentelték, és bíborosként is gyakorló áldozópap maradt (nem volt püspök)! Temetésén többezer ember jelent meg, akiknek lelkipásztora volt (betegei például, akiket látogatott).
Sírkeresztjére vésette: "az árnyékok és képektől az igazság felé". Kérjük, hogy a mai ELPUHULT ember is legyen ilyen szenvedélyes igazságkereső! Ne elégedjünk meg a kereséssel, ne nyugodjunk bele csak a célnál. Az igazság megtalálásakor pedig vonjuk le a következtetést.

Vallási liberalizmus elleni küzdelem. A vallás nem lehet relatív dolog!!!
Vannak abszolút értékek. Hát ezeket kell megtalálni! És ezekről tanúságot tenni...

((Szombaton lesz a régi naptár szerint Szent Gellért ünnepe, ne feledjük imában kérni közbenjárását Gellért nevű papunkért!))

2010. szeptember 14., kedd

Kilenced

Szent Júdás Tádé közbenjárását kérve 9 napon át.

Naponta hatszor:

Jézus Legszentebb Szíve legyen imádva és szeretve minden tabernákulumban az idők végéig! Ámen.
Jézus Legszentebb Szíve legyen imádva és dicsőítve most és mindörökké! Ámen.
Szent Júdás Tádé, könyörögj érettünk, és hallgasd meg kérésünket! Ámen.
Áldott legyen Jézus Legszentebb Szíve,
Áldott legyen Szűz Mária Szeplőtelen Szíve,
Áldott legyen Szent Júdás Tádé az egész világon és örökké! Ámen!

Miatyánk...
Üdvözlégy...

2010. szeptember 11., szombat

A világ közepe

PÁLOSSZENTKÚT.
Alföld, tanya, Mária kegyhely, Kiskunfélegyháza közelében, Petőfiszállás mellett.
Összehozza a családokat, gyógyít, erősít, nyugtat. Pálos szerzetesek imádkoznak a kolostorban, a templomban, dolgoznak a földeken, nevelik a novíciusokat.


Számomra az egyik legjobb hely a világon.


Egy pálos ima eredete

A következő imát a budapesti Sziklatemplomban hallottam először esténként a kompletórium végén:
Égi Édesanyánk, Világ Királynője!
Nevednek erejével zúzd össze a sátánt minden eszközével együtt! Belőlünk pedig nevelj szenteket a kegyelem által! Győzd le bennünk a világ szellemét, és győzd meg általunk a világot, hogy minél előbb eljöjjön Jézus Szíve országa a te Szeplőtelen Szíved által, akié vagyunk egészen! Ámen.

Idén nyáron találtam rá az ima eredetére. Valószínűleg Aczél Zsongor atya tanította meg a híveknek, hiszen annak idején ő is aktív tagja volt a katakomba cserkészetnek, mielőtt katakomba pálos lett. Az 1950-es években együtt táboroztak Arató Lászlóval, aki az ima szerzője. Idézem a Sziklatábor című könyvből:

"Jézus mellett nagy tiszteletnek örvendett Szűz Mária, aki Jézusnak, a legfőbb cserkésznek édesanyja, s így egyúttal a cserkészek édesanyja is. Mély lelkiségüket fejezte ki az Arató László Botond által írt imájuk, amelyet összejöveteleik után mondtak el közösen."
Az ima utolsó sora ("Akié vagyunk egészen") azután került az imádság végére, hogy 1949. május 31-én, a Világ Királynőjének ünnepén a teljes cserészközösséget Szűz Mária Szeplőtelen Szívének oltalmába ajánlották.
"A Világ Királynője megszólítás a pécsi pálos templom előtti - fehér Zsolnay-kerámiából készült - művészi Mária-szoborra utal."

Forrás: Ivasivka Mátyás-Arató László: SZIKLATÁBOR (Márton Áron Kiadó, Budapest 2006.) 20-21. oldalon

2010. szeptember 9., csütörtök

Boldog Özséb büszkeségünk...

...hozzád száll az ének.
Kérő szóval hő fohásszal
buzgón kérünk téged.
Gyűjtsed össze lángjaink,
egyesítsed imánkat,
segíts nékünk megmenteni
elárvult hazánkat!

(Siptár Ernő)

A pálosok napi imája

"Mindenható, örök Isten, mindenekfölött akarunk szeretni; téged akarunk szolgálni minden embertársukban. Hálát adunk az elmúlt évszázadok szenvedéseiért, üldözéseiért és névtelen áldozataiért, melyeket kegyesen fogadtál szent őseinktől a lelkekért. Köszönjük, hogy korunkban bennünket választottál ki tanúságtételre, s kérünk, növeld a minden áldozatra kész választottaid fehér seregét.
Szent pálos hivatásunkhoz te adj rendíthetetlen hűséget. Adj erőt, hogy keressük az egyszerűséget és igénytelenséget és ne engedd, hogy a kényelem és anyagiasság elsekélyesítsen bennünket.
Add, hogy életünk imádság és apostolkodás legyen, az irántad való szeretetből pedig tudjunk mindig tiszták és alázatosak lenni. Krisztus mi Urunk Jézus által. Ámen"

2010. szeptember 8., szerda

2010. szeptember 8-i prédikáció

Kisboldogasszony ünnepe előtti vasárnapi búcsúban fotózta édesanyám Pálosszentkúton:


A mai prédikáció:

A boldogságos szűzanya születésének ünnepe egy igazi adventi ünnep, hiszen teljes egészében Karácsonyra mutat. Csak nagyon ritkán szoktunk születésnapot ünnepelni, inkább az égi születésnapokat… Három kivétel van, ebből kettő Jézus születésére mutat, és mindhárman az eredendő bűn nélkül születtek. (Mária, Keresztelő János és maga Jézus)
A szűzanya volt a bűn éjszakájában az első fénysugár, az első reménycsillag, ami arra enged következtetni, hogy végül megtörik az ördög hatalma.
Az Úristen nagy tetteit mindig csendben, elrejtve végzi. Nagyon alázatos, de hatékony módon cselekszik.
A mai Evangéliumról szólva. Nem sokat tudunk ezekről a személyekről, mégis különös jelentősége van az Úr Jézus nemzetségtáblájának. (Van benne számmisztika!) Belekerültek a családba bűnösök és pogányok is. Az Isten ki tudja hozni a rosszból is a legnagyobb jót: a megváltást. Át tudta fordítani üdvösséggé. Mindig gondoljunk erre, ha sötétség van körülöttünk / bennünk.
Búcsúhelyen való gyóntatásról szólva. Évtizedek óta bilincsbe kötött, vastag fallal körülvett emberek dolgai pár perc alatt a helyükre kerülnek! Isten irgalma napjainkban is hatékony – a boldogságos szűz Mária közbenjárására.
Éva a halált hagyta ránk örökségül.
Mária gyermekeiként viszont nem a halált, hanem az alázatot, az Istenre hagyatkozást tanulhatjuk tőle. Mária a legrövidebb, legbiztonságosabb úton vezet Fiához.

2010. szeptember 7., kedd

Szakdolgozati híradó 12.

Témavezetőm hétfőre elolvasta az egy hete megkapott első 40 oldalt.

Minősítése: SZENZÁCIÓS
Már most előre kért belőle egy saját példányt, lesegítette a kabátomat, telerajzolta felkiáltójelekkel a papírokat (annyira meglepődött a dolgozat tartalmán), majd rám emelte zöld macskaszemeit, és így szólt:

"Ön egy olyan bányából hozott föl kincseket, ahol eddig még senki sem járt!"
Végül mindketten olvadozni kezdtünk... :)

2010. szeptember 3., péntek

Az odafigyelés hiányának következménye

"Ha az összes erények birtokában lennénk is, OKOSSÁG híján drága kincsekkel megrakott hajóhoz hasonlítanánk, mely kormányos nélkül hányódik a tengeren,

s így előbb-utóbb vagy zátonyra fut, vagy sziklába ütközve elmerül."

(Szent Antal imakönyvből)

Keressünk egy jó lelkivezetőt, és forduljunk hozzá bizalommal; illetve merjünk kérdezni a papoktól! A Szentlélek legyen tanítómesterünk.


Brigitta által Jézushoz

Urunk, Jézus Krisztus jelzői, melyet Ő maga mondott tollba a 14. században Szent Brigittának Rómában, a Szent Pál templomban. • örök gyönyörűsége mindazoknak, akik szeretnek Téged
 • minden örömöt túlszárnyaló öröm; minden bűnös vágya, üdve és reménysége
 • az angyalok szabadon választott öröme és az édenkert legfőbb boldogsága
 • a Szentháromság második személyeként a világ teremtője, alkotója a mennynek és a földnek, korlátlan Úr mindenek felett, kinek semmi határt nem szabhat. Ő tartja össze a világmindenséget hatalmával és szeretetével
 • mennyei orvos
 • az örök fény tükre, a végtelen dicsőség visszaverődése
 • imádásra méltó, drága Király
 • a szeretet, gyengédség és irgalom kimeríthetetlen forrása
 • a szív gyönyörűsége, a lélek öröme
 • királyi erő, tisztaság, az elme világossága, a lélek öröme
 • a Kezdet és a Vég, az Élet, Erő és a Tisztaság
 • minden irgalom és kegyelem mélysége
 • az igazság tükre, az egység jelképe, a szeretet köteléke
 • minden jónak és örömnek Forrása, Jézusom, egyetlen, igazi Szerelmem!
 • leghatalmasabb Úr, halhatatlan és legyőzhetetlen, diadalmas Király
 • az Örök Atya egyszülött Fia, az erő Forrása, Isten dicsőségének fénye
 • bőséges gyümölcsöt termő szőlőtő

2010. szeptember 2., csütörtök

Az Egyház 1950 előtt

Amit a diktatúra tett tönkre.