2010. szeptember 20., hétfő

2010. szeptember 19-i prédikáció

Introitus
"Igazságos vagy, Uram, igaz a te ítéleted, cselekedjél szolgáddal irgalmasságod szerint!"
Communio
"Tegyetek fogadalmat és adjátok meg a ti Uratoknak, Isteneteknek! Mindnyájan, kik körülötte vagytok, hozzatok ajándékot a Fölségesnek!"

A Krisztus által adott parancsban valóban benne van az egész törvény és a próféták. Az a lényeges, hogy a két törvénytábla elválaszthatatlanul összetartozik (elsőn 3, másikon 7 parancs).
TRAGÉDIÁHOZ VEZET, ha az egyiket figyelmen kívül kívánjuk hagyni.
Például annak ötlete, hogy a vallás az csak összezavarja a dolgokat. Csináljunk egy földi paradicsomot. Ez tipikus farizeusi csapda! Azt hisszük, hogy kizárólag Istent lehet szeretni az embertárs szeretete nélkül. Az embernek egyetlenegy szíve van. Ha ez tele van szeretettel, akkor mind a kettőt, Istent is és a felebarátját is szereti (mint önmagát). Ha tele van önzéssel (stb.), az Istent se fogja tudni szeretni.
Newman bíborosi jelmondata: "SZÍV BESZÉL A SZÍVHEZ".
Élete lefedi az egész XIX. századot. A Szentatya kivételt tett vele, hiszen maga végzi a boldoggá avatását!
Az is történelmi jelentőségű, hogy a pápa Angliába látogatott! Benedek arra figyelmeztet, hogy rossz vége van annak, ha a keresztények tetszeni akarnak a világnak.
Newman anglikán családban született. Ez az anglikán kisfiú tudatosan döntött Krisztus mellett. Nem hagyta azonban nyugton a kérdés: Vajon az igazság teljességét követem-e?
Kezdetben "törvényes, arany középútnak" tűnt előtte az anglikanizmus. A monofizitákat tanulmányozva jött rá arra, hogy a hiteles tanítás a katolikus felfogás. Ekkor rádöbbent, hogy nincs érvényesen felszentelve. Az is veszélybe került, amiben egész életében hitt, de ami nem a teljes igazság volt. Tudta, hogy összeomlik az addigi munkássága, mégis letette a katolikus hitvallást! Később pappá szentelték, és bíborosként is gyakorló áldozópap maradt (nem volt püspök)! Temetésén többezer ember jelent meg, akiknek lelkipásztora volt (betegei például, akiket látogatott).
Sírkeresztjére vésette: "az árnyékok és képektől az igazság felé". Kérjük, hogy a mai ELPUHULT ember is legyen ilyen szenvedélyes igazságkereső! Ne elégedjünk meg a kereséssel, ne nyugodjunk bele csak a célnál. Az igazság megtalálásakor pedig vonjuk le a következtetést.

Vallási liberalizmus elleni küzdelem. A vallás nem lehet relatív dolog!!!
Vannak abszolút értékek. Hát ezeket kell megtalálni! És ezekről tanúságot tenni...

((Szombaton lesz a régi naptár szerint Szent Gellért ünnepe, ne feledjük imában kérni közbenjárását Gellért nevű papunkért!))

Nincsenek megjegyzések: