2010. november 29., hétfő

Benedek pápa imája


2010. november 27-én a vesperás végén a Szentatya a Confessio oltár előtt a következő imát mondta el a születendő életért:

„Urunk Jézus, Te, aki hűségesen meglátogatod és jelenléteddel elárasztod az egyházat és az emberi történelmet, aki Tested és Véred csodálatos Szentsége által részesítesz bennünket isteni életedben és megízlelteted velünk az örök élet örömét, imádunk és áldunk Téged.

Leborulva előtted, aki a közöttünk valóban jelenlévő élet forrása vagy, könyörgünk hozzád: Ébreszd fel bennünk újra a tiszteletet minden születendő emberi élet iránt, tégy képessé minket arra, hogy az anya méhének gyümölcsében megpillantsuk a Teremtő csodálatos művét, tedd készségessé szívünket, hogy nagylelkűen befogadjunk minden gyermeket, aki kopogtat az élet ajtaján.

Áldd meg a családokat, szenteld meg a házaspárokat, tedd termékennyé szeretetüket. Kísérd el Szentlelked világosságával a törvényhozó testületek döntéseit, hogy a népek és nemzetek elismerjék és tiszteljék az élet, minden emberi élet szent mivoltát.

Vezesd a tudósok és orvosok munkáját, hogy a haladás járuljon hozzá a személy átfogó fejlődéséhez és senki ne szenvedjen elnyomást, igazságtalanságot.

Adj találékony szeretetet a köztisztviselőknek és gazdasági szakértőknek, hogy teremtsenek megfelelő feltételeket a fiatal családok számára az új élet örömteli befogadására. Vigasztald meg azokat a házaspárokat, amelyek azért szenvednek, mert nem lehet gyermekük. Gondoskodj róluk jóságoddal.

Nevelj mindenkit arra: viseljék gondját az árva és sorsukra hagyott gyermekeknek, hogy megtapasztalhassák szereteted melegségét, isteni szíved vigaszát.

Mélyen hívő Édesanyáddal, Máriával együtt, akinek ölében magadra vetted emberi természetünket, Tőled, egyetlen igaz Jónktól és Üdvözítőnktől várjuk az erőt, hogy szeressük és szolgáljuk az életet, miközben várjuk, hogy mindig Benned és a Boldogságos Szentháromság szeretetközösségében élhessünk. Ámen."

Forrás: Magyar Kurir

2010. november 27., szombat

Adventi előkészületek

Míg én munka után az adventi koszorú elkészítésével bíbelődtem a könyvtárban, addig férjem halat sütögetett. Közben valahogy észrevette, hogy a ház előtt az állatok megérezvén a másnapi havazást búvóhely után kutattak...Nos, ezt az ajtódíszt a munkahelyi szobámba fogom rakni, hátha megszállja őket a Szentlélek...Ez pedig a fura koszorúnk lett. Nem vettünk idén új gyertyákat, hanem régieket vadásztam össze. A negyedik vasárnapot már nem idehaza töltjük, így úgyse lesz módunk meggyújtani...

2010. november 22., hétfő

2010. november 21-i prédikáció

"ÉG ÉS FÖLD ELMÚLNAK, DE AZ ÉN IGÉIM EL NEM MÚLNAK"...

Kedves Testvéreim, a mai napon az egyházi év utolsó napját üljük, egyúttal Szűz Máriának a templomban való bemutatását is ünnepeljük.
Minden az elmúlásra emlékeztet. Bármennyire is szilárdnak tűnnek a dolgok, de semmi se maradandó. Isten egyszülött Fia tesz pontot az egyéni ember sorsára és a világmindenség történetére.
Ötvöződik a közeljövő és az utolsó ítélet képe. Végidők jelei, megjelennek az Antikrisztus eljövetelének momentumai. Ő az isten népét BELÜLRŐL fogja támadni. Azoknak, akik nem hódolnak be neki, nem lesz tolerancia... A mai korban is folyamatosan jelen van az Antikrisztus tendenciája. Például az ÖNISTENÍTÉS ilyen. Bálvány, szenvedély, hatalom-, boldogság vagy sikervágy bálványai. NAGYON KEGYETLENEK. Istentől szakítanak el, teljesen rabbá teszik az embert, ha időben nem hajlandó ezeket gyökerestül kitépni.
Egyedül Istentől várjam életem kiteljesülését! Rengeteg a hamis próféta. Lásd a szektákat. Még külső látszatra is a katolikus egyházra hasonlítanak. Hasonló papi ruhák, tetszetős, ismerős szavak. Ne ragadjunk le a látszatnál! "Gyümölcseiről lehet a fát megismerni!"
Mindent megvizsgálni, és a jót MEGTARTANI! Egyedül a Jézus által alapított Katolikus Egyházban található meg a az igazi hitletétemény.
A MI URUNK ELJÖN, ÉS NEM KÉSLEKEDIK! - gondoljunk erre, amikor már-már agyonnyom a világ.
(Itt a végítéletről volt szó, a világvégéről, mely bármikor bekövetkezhet.) Az ember az életét tönkreteheti. Ti legyetek bármely pillanatban készen! GYERTEK ATYÁM ÁLDOTTAI!!!
((és valahogy így fejezte be. Ezzel az idézettel. Elbőgtem magam. Nagyon hatásos volt. Nem lehet visszaadni))

Hirdetések.
Jövő vasárnaptól új időpontja lesz a szentmisénknek. Örülnünk kell ennek. Bekerültünk a rendes plébániai miserendbe.

Csaba atya prédikációja

Pár héttel ezelőtt hangzott el a következő prédikáció. A miséről már közöltem képeket egy korábbi bejegyzésben (ITT).
Az Evangélium a búzáról és a konkolyról szólt.
A konkolynak helyes fordítása egyfajta gyomnövény, aminek növekedésekor a búzához való hasonlósága szinte láthatatlan. Mi jelentősége van ennek? Az úr nem akarja, hogy a szolgák a konkollyal együtt a búzát is kiszedjék idő előtt.
Az eszkatologikus végidővárás szép képe. Amikor világos a különbség, csak akkor szabad kettéválasztani a konkolyt és a búzát. A mi ítéletünk felszínes lehet a pillanat hevében, de az Úr türelemre int.
Az érett szeretethez bölcs megfontolás szükséges. Várni kell, ahogy a földműves is teszi. Előbb-utóbb megérik a termés!
Azonosság és különbség növekedéskor szinte láthatatlan.
Jó és rossz magvak...
Két szerzetes készül eladni portékáját. Az egyik testvér bűnbe esik, és megüzeni a társának, ne is várjon rá, ő elment egy asszonnyal. A társa 7 évig éjt nappallá téve böjtölt. "A bűn elvakított téged, de Isten tudja, hogy te szerzetes vagy." Az imádság végül meghozta gyümölcsét.
Sokszor nem tudjuk megkülönböztetni, melyik az igazi növény. Kár lett volna idő előtt türelmetlenül elítélni ezt a bűnbeesett embert.

2010. november 20., szombat

Mazsola feltűnik

Az elmúlt héten mókás összefüggésre döbbentem rá. Már hét közepén derengeni kezdett, de halogattam az ötlet megvalósítását. Mára azonban időtállónak tűnik a dolog, ezért megírom a bejegyzést.

Egy hete szombaton a fenti retro társassal játszottunk baráti körben. Gyerekkoromból rémlett valami, de én még sose próbáltam. Csak arra emlékszem, hogy anyukám mindig azt mondta, túl kicsi vagyok még hozzá. Lényege, hogy a rendőrök egy láthatatlan bűnözőt üldöznek Budapesten. A társasjáték neve: POLICE 07. Ugyanennek Londonban játszódó változata Scotland Yard néven az év játéka is volt a nyolcvanas években! Utóbbiból találtam meg egy közeli képet a műanyag tartozékról, amibe a bűnöző beleírja, merre menekül a táblán. A rendőröknek persze fogalmuk sincsen, vakrepülésben használják fel a metro-, taxi-, és/vagy buszjegyeiket. Doktor Faktor azonban időnként megmutatja magát, ilyen például a harmadik lépés utáni vagy a nyolcassal jelölt kör.

Ezt látva a hét folyamán megfogalmazódott bennem, hogy a várandós kismama az első hónapokban jó esetben nem érzi a gyermekét. Értem ezen, hogy nem érzi a mozgását, nem látszik a pocak se még, olyan, mintha semmi se történne. Látszólag. Ahogy Doktor Faktor is lépeget a mezőn, de nem láthatjuk. A kisbaba azonban kénytelen megmutatkozni a modern technika eszközeinek eredményeképpen. Például a hetedik héten, a 12. héten stb. Íme:

2010. november 16., kedd

2010. november 14-i prédikáció

Kedves Testvérek!

A mai vasárnapon a középkori esztergomi székesegyház felszentelését ünnepeljük. A templomszentelés a legnagyobb ünnepek közé tartozik az Egyházban. Ez a hely a vallásos élet központja. Az Úristen ott trónolt annak idején a frigyládán is, ezt örököltük mi keresztények. A templomszentelés egy egész napos szertartás. A beavató szentségekhez hasonlít, csak nem emberen, hanem gyakorlatilag a kövön végzik el. Ugyanúgy használják a krizmát és a vizet stb. Utána először az oltáron illatáldozatot mutatnak be az Ószövetség emlékére (rengeteg tömjént égetnek!), majd következik a szentmise.
Ahogy a mi lelkünk Isten hajlékává, a Szentlélek templomává válik.
Ezen a világon semmi se maradandó, még templomaink se. Fontos, hogy képesek legyünk a látható kőtemplomtól elvonatkoztatni. Isten háza elsősorban A MI LELKÜNK. Fontos, hogy képesek legyünk Krisztus képmásává válni.
Templomnak számít a keresztény közösség is. A tagok Krisztus titokzatos testének tagjai. Ez akkor mutatkozik meg legjobban, mikor a liturgiát ünnepeljük. Ekkor válik az Egyház leginkább tevékennyé.
Földi liturgiánk előképe a mennyeinek, bár csak képmása, árnyéka. Fontos, hogy a földi liturgia is szép legyen, gazdag, mélyértelmű. Mindenben tükrözze a belsőt, még "külsőségekben" is. Az angyalok mennyei liturgiájához legyen hasonló. Jézus a mennyei főpap az egész világ üdvösségéért. Tegyünk hát mindent az oltárra élő áldozatként!
A misén a közös mozgások áldozatunkat fejezi ki. Összehangolódnak ezek a közös mozgások!

Cél: Istennek élő és kedves áldozattá válni. Krisztusba tagozódni, hozzá hasonulni.
Szándék: bekapcsolódni a rendbe.
A szentmise ünneplése a megváltás művének a folytatása.

2010. november 12., péntek

Szószéken

Olvasóim kívánsága parancs...Anna-Christina gépével fotóztam.

2010. november 10., szerda

Pázmány-mise

Régi rítusú mise volt kedden a budapesti Egyetemi templomban. Elképesztően szép volt, nagyon jól sikerült.
Vasárnap délután

Új ministráns, "új" pap...
Pusztaszabolcs


2010. november 7., vasárnap

Mise Komáromban
Férjem ugyan akolitus volt szombaton, de azért sikerült készítenie egy fotót a mise előtti próbálásról. A második kép a szentmise után a sekrestyében készült.

2010. november 4., csütörtök

Gyűjtsünk csodákat!

A pécsi barátnőm tegnap árokba borult a kocsijával. Istennek és az őrangyaloknak hála, se neki, se két leányának nem esett baja.

2010. november 3., szerda

Halottak napjához

Úgy hiszem, mától eggyel több szent van az Égben.(saját fotó)
Miklós írt egy bejegyzést: LINK ITT.

2010. november 1-i prédikáció

A mai sollemnis 200%-os volt, azaz nagyon gyönyörű, felemelő, mindenki és minden a helyén volt.

Graduále: "Dicsőséges az Isten az ő szentjeiben, csodálatos fölségű, amikor jeleket művel".

MINDENSZENTEK ÜNNEPE

Az Egyház ma mint büszke édesanya: seregszemlét tart az ő fiai és leányai felett, kik már megérkeztek az örök életbe.
A "minden istenek" helyett az új Panteon a vértanúk tiszteletére lett szentelve. Ennek az ősi templomnak volt az ünnepe eredetileg.
A szentek azok, akik a keresztény életideált példamutatóan tudták teljesíteni. Kik is azok a szentek? Mit is csodálunk bennük? Valóban boldogok azok, akikről az Evangéliumban ezt hallottuk?!
A földi élet keretei között ez nem így van. A világ rosszal fizet a jóért. A "szenvedő alak" azért van, mert maga az Úristen kárpótolja őket.
A szenteket mi elsősorban példaképként tiszteljük. Az Úr Jézus élete példájával nagyon nagy feladatot állít elénk. Az Evangélium folytatásaként itt vannak a szentek. Gyönyörűen elénk tárják, hogy hogy lehet ezt a tanítást "aprópénzre váltani", MÉGIS megvalósítani ezt a keresztény ideált. Mindenki találhat útmutatót közöttük. Ne hiányozzon a könyvtárunkból a Szentek élete sem! Kapjon helyet a napi elmélkedésünkben: Mi az, amiben követni akarom az aznapi szentet? Kérjem az ő közbenjárását.
(a szentek) "Fehérre mosták ruhájukat a bárány vérében." Kezükben pálmaág: a győzelem jelképe. Diadalt arattak az ördög és a világ felett. Megszámlálhatatlanul sokan vannak!
Mi nem csak tisztelettel emlékezünk rájuk, mint a történelem egykori szereplőire. Hanem arra is gondolhatunk, hogy a "célban" van nekem barátom. Egy pillanatnyi fáradalomért és szenvedésért Isten a végtelen örömet adja.
Ma este a liturgiában van egy fordulat. A fehér oltárterítőt fekete váltja fel. És jön a "halottak vesperása". Nekünk is az elhunyt szeretteink közbenjáróivá kell lenni. A papok 3-3 misét mutathatnak be halottak napján. De a világi hívek is sokat tehetnek a búcsúk felajánlása által. COMMUNIO SANCTORUM. Egymásért imádkozunk!!! Kiszabadulva a tisztítótűzből ők válnak közbenjáróinkká.


2010. november 1., hétfő

2010. október 31-i prédikáció

"Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra."
* * *
KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

A liturgikus reform ezt a napot az egyházi év utolsó napjára tette (Advent előtt). Eredetileg október utolsó vasárnapján a missziós vasárnapot követte, mert a missziónak ez a végső célja, hogy mindenki elismerje Krisztust. Mindenszentek előtt áll(t), hiszen a szentekben is Krisztus király győzedelmeskedett! Eredetileg XI. Piusz pápa Krisztus EVILÁGI királyságát kívánta hangsúlyozni...
Jézus hatalma nem való ebből a világból, nem királysága. Az Ő országa belefoglalja ezt az országot is. Második Isteni személyként jár neki. Isteni természetével velejáró hatalom, uralom ez. De emberként is jár neki. Az Ő embersége is részesült az Istenség uralmában, hármas hatalommal bír:
  • törvényhozói
  • bírói
  • végrehajtói
Jézus számtalanszor fölülírja az Isteni törvényt. Ő az, aki ítéli ezt a világot. Az Ő színe elé áll majd minden ember!
Ennek az országnak vannak evilági vetületei is. Az új korban túlzottan hozzászoktunk ahhoz, hogy a világi dolgoknak autonómiája van. "Isten ne szóljon bele!" De Isten akarja, hogy az Ő törvénye megjelenjen az emberek fölfogásában. A VALLÁS NEM MAGÁNÜGY! Krisztus nem csak a négy fal között, de a társadalomnak is ura akar lenni. Nem magánügy ez, hanem KÖZÜGY.
Ennek a királyságnak végső célja természetfölötti. Arra irányul, hogy minden alattvalója elérje az örök életet. Harcolunk Őérte, hogy a világ vége után megkapjuk jutalmunkat.
Ez a furcsa király elfogadta a töviskoszorút KORONA gyanánt és a keresztet TRÓNUS gyanánt. Gyenge, tehetetlen királynak mutatkozik többször a történelem során. Miért tud mégis mindig MAGABIZTOS lenni? Mert tudja, hogy az ő hatalmuk relatív, ideiglenes. Ma ugyan királyok, de az evilági hatalmasságok AZ ISTEN KEZÉBEN VANNAK. Ezért tudtak a szentek helytállni! Hiszen Isten az, aki igazságot szolgáltat, Ő mondja ki az utolsó szót. Előbb-utóbb minden hatalom neki fog szolgálni. Jézus szelíd haditechnikája az igazán hatékony.
Tegnap új boldoggal gazdagodott nemzetünk: Bogdánfi Szilárd VÉRTANÚ püspököt avatták boldoggá Nagyváradon. (Például a börtönben megtagadták tőle a legalapvetőbb orvosi segítséget is tüdőgyulladásakor, mert nemet mondott a pápától való elszakadásra.) Hitt Krisztus királyban, akinek kezében van a "hatalmasok" szíve. Megbukott az a rendszer is, mint a babiloni torony. Ez az istentelen rendszer is romba dőlt, sok véráldozattal.

A szentmise végén megújítottuk fölajánlásunkat. Mindent fölajánlottunk Krisztus királynak.

Mindenszentek ünnepe a hagyományos felfogás szerint parancsolt ünnep.

Előre hirdette, hogy november 9-én este 7-kor az Egyetemi templomban ünnepélyes mise lesz egy Pázmány Péterről tartott konferencia kapcsán. A régi rítusú szentmisét maga Erdő Péter bíboros úr hagyta jóvá, engedélyezte.