2010. november 1., hétfő

2010. október 31-i prédikáció

"Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra."
* * *
KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

A liturgikus reform ezt a napot az egyházi év utolsó napjára tette (Advent előtt). Eredetileg október utolsó vasárnapján a missziós vasárnapot követte, mert a missziónak ez a végső célja, hogy mindenki elismerje Krisztust. Mindenszentek előtt áll(t), hiszen a szentekben is Krisztus király győzedelmeskedett! Eredetileg XI. Piusz pápa Krisztus EVILÁGI királyságát kívánta hangsúlyozni...
Jézus hatalma nem való ebből a világból, nem királysága. Az Ő országa belefoglalja ezt az országot is. Második Isteni személyként jár neki. Isteni természetével velejáró hatalom, uralom ez. De emberként is jár neki. Az Ő embersége is részesült az Istenség uralmában, hármas hatalommal bír:
  • törvényhozói
  • bírói
  • végrehajtói
Jézus számtalanszor fölülírja az Isteni törvényt. Ő az, aki ítéli ezt a világot. Az Ő színe elé áll majd minden ember!
Ennek az országnak vannak evilági vetületei is. Az új korban túlzottan hozzászoktunk ahhoz, hogy a világi dolgoknak autonómiája van. "Isten ne szóljon bele!" De Isten akarja, hogy az Ő törvénye megjelenjen az emberek fölfogásában. A VALLÁS NEM MAGÁNÜGY! Krisztus nem csak a négy fal között, de a társadalomnak is ura akar lenni. Nem magánügy ez, hanem KÖZÜGY.
Ennek a királyságnak végső célja természetfölötti. Arra irányul, hogy minden alattvalója elérje az örök életet. Harcolunk Őérte, hogy a világ vége után megkapjuk jutalmunkat.
Ez a furcsa király elfogadta a töviskoszorút KORONA gyanánt és a keresztet TRÓNUS gyanánt. Gyenge, tehetetlen királynak mutatkozik többször a történelem során. Miért tud mégis mindig MAGABIZTOS lenni? Mert tudja, hogy az ő hatalmuk relatív, ideiglenes. Ma ugyan királyok, de az evilági hatalmasságok AZ ISTEN KEZÉBEN VANNAK. Ezért tudtak a szentek helytállni! Hiszen Isten az, aki igazságot szolgáltat, Ő mondja ki az utolsó szót. Előbb-utóbb minden hatalom neki fog szolgálni. Jézus szelíd haditechnikája az igazán hatékony.
Tegnap új boldoggal gazdagodott nemzetünk: Bogdánfi Szilárd VÉRTANÚ püspököt avatták boldoggá Nagyváradon. (Például a börtönben megtagadták tőle a legalapvetőbb orvosi segítséget is tüdőgyulladásakor, mert nemet mondott a pápától való elszakadásra.) Hitt Krisztus királyban, akinek kezében van a "hatalmasok" szíve. Megbukott az a rendszer is, mint a babiloni torony. Ez az istentelen rendszer is romba dőlt, sok véráldozattal.

A szentmise végén megújítottuk fölajánlásunkat. Mindent fölajánlottunk Krisztus királynak.

Mindenszentek ünnepe a hagyományos felfogás szerint parancsolt ünnep.

Előre hirdette, hogy november 9-én este 7-kor az Egyetemi templomban ünnepélyes mise lesz egy Pázmány Péterről tartott konferencia kapcsán. A régi rítusú szentmisét maga Erdő Péter bíboros úr hagyta jóvá, engedélyezte.

2 megjegyzés:

Anna-Christina írta...

Mennyire jó volt olvasni ezt a prédikációt!!! Köszönöm. Aktuális.

Reina Nicolasa írta...

Mindent fölajánlottunk. Jó letenni a terheket! Nomármost kedves MM tudnia kell, hogy kb. 5 percet töltöttem a palacsintázóban, így nem kell annyira szomorkodnod! Rohantunk a buszra.