2013. június 28., péntek

Ingyen

Találtam az interneten:

   "Amik az életben a legjobb dolgok ingyen:
ölelés, mosoly, barátok
csók, család, alvás
szerelem, nevetés, szép emlékek
Ezek nem azért vannak ingyen, mert semmit sem érnek, hanem mert felbecsülhetetlenek!"


Ki szeretném egészíteni katolikus szempontból:
Eucharisztia, ima, böjt
Szentségimádás, feltétel nélküli szeretet, önzetlen segítség
hit, bizalom, remény, tisztelet

A hétvégén papszentelésen jártam. Az életemben egyszer már segített Mindszenty közbenjárására az Úr, most másodszor is megéltem ezt.Amit Isten kötött egybe: ember szét ne válassza!

DEO GRATIAS

2013. június 9., vasárnap

Nők öltözködése a misén

Van egy interneten keringő, humorosnak gondolt szösszenet arról, hogy bármit is teszel, ígyis úgyis: rosszanyavagy. (Egyébként szerintem vicces és ötletes az összeállítás!)
Gondoltam, írok valami hasonlót én is.


Fejfedő használata a templomban:

Ha szent Pálra hivatkozik - bigott.
Ha nem vesz fel semmilyet - nem tiszteli a hagyományokat.
Ha igen - nem a 21. században él.

Ha kalapot vesz - nem látnak a mögötte ülők.
Kendő - ódivatú.
Csipkekendő - szélsőséges.

Felső ruházat:

Ha nyakig begomboltat hord - túl szégyellős.
Ha egy kicsit is kivágottat vesz fel- szégyentelen.
Rövidujjú - magamutogató.
Hosszúujjú - régimódi.

Derék alatt:

A nadrág - túl férfias.
Bokáig érő szoknya - céda.
Földig érő szoknya - unpraktikus.
Térdig érő szoknya - leszakad a plafon.


2013. június 3., hétfő

Ha már lúd

Forrás: Tóth Tihamér: A keresztény házasság. (Tóth Tihamér összegyűjtött munkái XII. kötet), 22-23. o.

   "És ki ne házasodjék még? Ne házasodjék, aki beteg. Ne házasodjék, aki pap lesz vagy apáca. És aztán? Aztán senki! Nincs tovább!
   Ezeket az eseteket kivéve – tehát az emberiség legnagyobb részére – valóban parancs gyanánt áll a teremtő Isten szava: «Crescite et multiplicamini», «szaporodjatok, sokasodjatok». (1Móz. 1,28.) Aki tehát nem beteg vagy nem köti életét kizárólag egy nagy eszme szolgálatába – házasodjék meg.
   Házasodjék meg, mert azt követeli tőle az Isten akarata, de ezen kívül követeli a saját jól fölfogott érdeke is.
   «Nem jó, hogy az ember egyedül vagyon» (1Móz. 2,28.) – olvassuk az Úr szavait a Szentírás legelső lapjain és ki nem látná, mennyire igazak azok! Az az Isten mondotta ezt, aki az embert teremtette, aki tehát legjobban ismeri az emberi természetet."   "A világirodalom többször adott már hangot a magános férfi, az agglegény sivár életének – és bizony nincs is azon semmi irigyelni való. Lehet, hogy előkelő az állása, de elhagyatott a lelke. Van szép lakása, de nincs otthona. Jön a karácsony estéje és csilingelő gyermekkacagás helyett az óra egyhangú ketyegését hallja rideg, üres szobájában: bizony vénülsz, bizony vénülsz és rohannak az évek!
   És itt rá akarok mutatni arra a nagy különbségre, ami a nem nősülő férfi és a férjhez nem ment leány között van. Mert ha egy férfi agglegény marad, annak legtöbbször ő maga az oka: nem akart megnősülni. De ha egy leány házasság nélkül marad, annak legtöbbször nem ő az oka: nem tudott férjhez menni. De a lelkiismeret szava sem lesz aztán egyforma a két esetben. Mert az a nő, aki nem a saját hibája miatt nem ment férjhez, még a magány elhagyatott perceiben is tud vigaszt találni a másképp rendelkező Isten szent akaratán való megnyugvásban; de viszont hiányozni fog ez a férfinél, aki csak magát és önző gondolkodásmódját okolhatja, ha egyszer majd rászakad az elhagyatottság kínzó érzete.
   Hadd mondjam meg tehát az én kedves férfi hallgatóimnak – nem bánom, ha megneheztelnek is, hiszen az imént úgyis «királyoknak» neveztem őket! –, hadd mondjam meg nyíltan, amit e kérdésről tartok: Férfitestvéreim! Vagy legyetek papokká, vagy nősüljetek meg – harmadik lehetőség nincs!"

A harmadik állapotról

Van egy sorozatom VM kód alatt a világban élő katolikusokról, amit egy ideje ihlet hiányában félbehagytam. Most azonban végre megint találtam egy idevágó idézetet!
"Vagy szerzetesség vagy házasság. A harmadik állapot, a világban megélt szüzesség fölöttébb veszélyes, kísértésekkel teli, és a legtöbb ember erejét meghaladja. Azonfelül, akik ragaszkodnak ehhez az állapothoz, a környezetükben lévők számára is veszélyt jelentenek: a szüzesség szépsége és aurája, megfosztva a közvetlen vallásos jelentőségétől, bizonyos értelemben kihívó "nász-tollazatot" jelentenek, erőteljes vonzerőt gyakorolnak, és hiábavaló érzelmeket gerjesztenek."
Az idézet forrását sajnos nem tudom, de ezek a sorok állítólag Aleksandr Elchaninov gondolatai, aki egy keleti orthodox keresztény lelkiatya volt (élt 1881-1934).

A félreértések elkerülése végett jegyzem meg, itt olyan szüzekről van szó, akik vonzóak a környezetükben élő, ellenkező nemű emberek számára. Miért nem vonulnak hát szerzetbe? Vagy miért nem köteleződnek végre el? Mire várnak és meddig?
Rejtély számomra, hogyan tudnak talpon maradni ekkora ellenszélben! Idegen bűn, ha megkísértenek valakit.
Nem üdvös ez az állapot, egyfajta Istenkísértésnek tűnik. Olvasóim, mit gondoltok erről? Ismertek ilyen ember(eke)t? Melyik nemből többet?