2013. június 3., hétfő

Ha már lúd

Forrás: Tóth Tihamér: A keresztény házasság. (Tóth Tihamér összegyűjtött munkái XII. kötet), 22-23. o.

   "És ki ne házasodjék még? Ne házasodjék, aki beteg. Ne házasodjék, aki pap lesz vagy apáca. És aztán? Aztán senki! Nincs tovább!
   Ezeket az eseteket kivéve – tehát az emberiség legnagyobb részére – valóban parancs gyanánt áll a teremtő Isten szava: «Crescite et multiplicamini», «szaporodjatok, sokasodjatok». (1Móz. 1,28.) Aki tehát nem beteg vagy nem köti életét kizárólag egy nagy eszme szolgálatába – házasodjék meg.
   Házasodjék meg, mert azt követeli tőle az Isten akarata, de ezen kívül követeli a saját jól fölfogott érdeke is.
   «Nem jó, hogy az ember egyedül vagyon» (1Móz. 2,28.) – olvassuk az Úr szavait a Szentírás legelső lapjain és ki nem látná, mennyire igazak azok! Az az Isten mondotta ezt, aki az embert teremtette, aki tehát legjobban ismeri az emberi természetet."   "A világirodalom többször adott már hangot a magános férfi, az agglegény sivár életének – és bizony nincs is azon semmi irigyelni való. Lehet, hogy előkelő az állása, de elhagyatott a lelke. Van szép lakása, de nincs otthona. Jön a karácsony estéje és csilingelő gyermekkacagás helyett az óra egyhangú ketyegését hallja rideg, üres szobájában: bizony vénülsz, bizony vénülsz és rohannak az évek!
   És itt rá akarok mutatni arra a nagy különbségre, ami a nem nősülő férfi és a férjhez nem ment leány között van. Mert ha egy férfi agglegény marad, annak legtöbbször ő maga az oka: nem akart megnősülni. De ha egy leány házasság nélkül marad, annak legtöbbször nem ő az oka: nem tudott férjhez menni. De a lelkiismeret szava sem lesz aztán egyforma a két esetben. Mert az a nő, aki nem a saját hibája miatt nem ment férjhez, még a magány elhagyatott perceiben is tud vigaszt találni a másképp rendelkező Isten szent akaratán való megnyugvásban; de viszont hiányozni fog ez a férfinél, aki csak magát és önző gondolkodásmódját okolhatja, ha egyszer majd rászakad az elhagyatottság kínzó érzete.
   Hadd mondjam meg tehát az én kedves férfi hallgatóimnak – nem bánom, ha megneheztelnek is, hiszen az imént úgyis «királyoknak» neveztem őket! –, hadd mondjam meg nyíltan, amit e kérdésről tartok: Férfitestvéreim! Vagy legyetek papokká, vagy nősüljetek meg – harmadik lehetőség nincs!"

Nincsenek megjegyzések: