2012. november 1., csütörtök

Mindenszentek


Szent Ágoston, Szent Pál, Boldog Kalkuttai Teréz, Labouré Szent Katalin, Loyolai Szent Ignác, Assisi Szent Ferenc, Lisieux-i Szent Teréz. 2012. szeptember 16., vasárnap

Havas Boldogasszony ünnepnapján

Egy régebben lejegyzett prédikáció részletei (Pünkösd utáni 10. vasárnap?):

A mai vasárnap legfőbb mondanivalója egy alapvető keresztény erény: az alázat.
Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad. Ez már az angyalok megteremtésekor is igaz volt, amikor Lucifer fellázadt. Az engedelmes angyalok fő csatakiáltása ez lett: "Ki olyan, mint az Isten?"
Ősszüleinknek is a kevélység volt a fő bűne. ("Ti lesztek saját magatok Istenei.")
Azóta is minden bűnnek alapja, mélye, hogy olyanok akarunk lenni, mint az Isten, de nélküle. Például: "nincs szükségem, hogy hozzá alkalmazkodjak".
Ennek ellenkezője a megváltás kulcsa.
A kiválasztott legtökéletesebb teremtmény: a legalázatosabb. ("Az Úr szolgálóleánya vagyok.")
Jézus is a legnagyobb alázattal jön a világba: letette az Isteni dicsőséget, és magára vette az emberi élet minden gyötrelmét.

Az igazi fölmagasztalás, dicsőség, boldogság mindig az alázat gyümölcse.
A mai világ sajnos teljesen az ellenkező irányban halad (->érvényesülés).
Manapság bármelyik gyerek előtérbe tolja magát, és beleszól a felnőttek beszédébe. Azok meg hagyják: "jaj nehogy gátlásos legyen". (Inkább váljék gátlástalanná...) Találkozik a való világgal, ahol a többi ember nem azért van, hogy őt szolgálja. Végtelenül boldogtalan lesz!

A képességeimmel a közösséget akarjam gazdagítani!

A farizeus nem szorul rá az Istenre. "Kutya kötelességed engem jutalmazni."

Míg a vámos föl se néz. MERT TUDOM, HOGY MÉLTATLAN VAGYOK. Önmagát vádolja, rászorul a megbocsátásra. Ez az ember megigazul!!!

2012. szeptember 8., szombat

6 év házasság után

Nem könnyű. Főleg nem gyenge idegek mellett gyermekvállalással nehezítve. De semmit nem bántam meg. És mindig van reménysugár, csak észre kell venni.

Az esküvőnkre kaptunk egy verset az eskető paptól, amit ő maga írt. Augusztusban volt a házassági évfordulónk, és bizony nem sikerült túl fényesen. Ám egyszercsak 6 év után megtaláltam ezt a verset. És minden megoldódott. 

Kána borából
   mely isteni csonának
   szívet derítő
   szerelmet éltető
   csendes jelenléte

Igyál kedvesem,
   és velem együtt hittel
   - ha fogytán a tűz
   ha halkul a szív -
   boruljunk térdre.

2012. július 18., szerda

2012. július 16., hétfő

Bérmaapám mondja

"Mindig kapunk elég kegyelmet mikor az Úr akaratát csináljuk."

2012. június 24., vasárnap

Polkorrekt verzió


Sajnos újfent bebizonyosodott, hogy a gyerekdalokat folyamatosan CENZÚRÁZZÁK.
Pedig a Ringató programban eddig megbíztam, de most ez olvasható legújabb kiadványuk hátlapján: 
Tente, baba, tente, / aludj, szívem, csendbe' !
Én még így ismertem (ami nemcsak sokkal eredetibb, de nem is töri meg az altató alliterációját egy csattanós CS hang):
Tente, baba, tente, / aludj, szívem szentje... 

Profanizálódik a világ. Szerintem: sajnos. :(

2012. június 13., szerda

Újabb idióta felirat

Ma reggel láttam egy pólón:

A HÉTFŐ BŰN

Nagyot koppant.

2012. május 28., hétfő

Gyereknap

Pünkösd vasárnapjára esett a gyereknap.
Ezt a szép éneket daloltuk a Ringatósokkal a Millenárison:

"Én kicsike vagyok, nagyot nem szólhatok,
Mégis az Istennek dicséretet mondok.

Gyönge vessző vagyok, mindenfelé hajlok,
Szüleim kertjében most nyílni akarok.

Ki akarok nyílni, mint pünkösdi rózsa,
De ki nem nyílhatok, csak úgy illatozok."

Ma pedig (Pünkösdhétfőn) elvittük végre Szentmisére a 11 hónapos lányunkat.

2012. május 9., szerda

A póló és a bátorság


Az élet hiábavalóság - Jézus nélkül. Szuperfej ez a srác!
Forrás: Magyar Kurir

2012. április 15., vasárnap

Prédikáció Húsvéthétfőn

Kicsit elmaradtam a prédikáció közlésével. De sebaj, hiszen Húsvét nyolcadában minden nap vasárnapnak számít! Egy hete a barátaink voltak olyan kedvesek, hogy kocsival elvittek szentmisére, ahol jegyzeteltem néhány gyöngyszemet.

A legnagyobb ünnepet, Krisztus feltámadását az Egyház egy teljes hétig ünnepli, sőt tulajdonképpen egészen Pünkösd ünnepéig. A mai evangélium (Emmauszi tanítványok) az egyik legszebb történet: HOGYAN TUDOK ÉN MAGAM BIZONYSÁGOT SZEREZNI A FELTÁMADÁSRÓL...
Az ember nehezen hiszi el ezt. Még az apostoloknak is érintésre volt szükségük! Bizony azon a nagypénteken szépen felépített tervük csúfosan összeomlott. De még itt se hagyta el őket...
A Föltámadott valóságát testi szemekkel, földi érzékekkel felismerni nem lehet. A hit szemével lehet csak, ez egy földöntúli tapasztalat. Ha sikerül megnyitni lelki látásunkat, szívünk szemeit...
Jézus nemcsak szavaival, de személyével is megadja a kulcsot. Nem csak az írásoknak ad értelmet, de az egész történelem megismerésének is a kulcsa. Ő ad igazi értelmet a mi életünknek. Feltámadása a csúcs.
"Láthatatlanná vált". Tehát továbbra is jelen maradt, de más, misztikus módon!!! Az Egyház nagy tapasztalata, és a Húsvét legnagyobb üzenete: HOL TALÁLKOZHATSZ VELE?! A tabernákulumban, az oltáron. Egyesülhetsz is vele, ha magadhoz veszed a kenyeret, bort.
"Az Úr él, és megjelent Simon Péternek", azaz az Egyház fejének, akinek utódja a római pápa.

Nyissa meg hát Isten a szívünk szemét és a lelkünk fülét... amen :)(Kép forrása: www.emmausz.hu)

2012. április 8., vasárnap

Mit mond erre Jézus?

Egy ismerősöm a következőket mondta:

- A feleségem mélyen vallásos. Mindig hív engem is a templomba. De én csak azt felelem, hogy nem megyek én Jézushoz. Ő se jön énhozzám!..."AZ AJTÓNÁL ÁLLOK ÉS KOPOGOK; HA VALAKI MEGHALLJA SZAVAMAT ÉS MEGNYITJA NEKEM AZ AJTÓT, BEMEGYEK HOZZÁ ÉS VELE ÉTKEZEM ÉS Ő ÉNVELEM"

(Jel 3:20)

2012. március 19., hétfő

Laetare vasárnapi prédikáció


Egy szépséges sollemnis misén vehettem részt az idei nagyböjt "örömvasárnapján", amin egy éteri gyermekhang is felcsendült, akár egy angyalé: tisztán, gyönyörűen szólt...

Az elhangzott prédikáció részletei:

(Evangélium: a csodálatos kenyérszaporítás...)
A bárány vére tette lehetővé, hogy új életet, szabadságot nyerjenek a zsidók a meneküléskor.
Elővételezve az ünnep örömét: az Egyház ma örvendezik. Enyhíti a böjti fegyelmet, és a szigorú lila színt is rózsaszínre enyhíti. (jelezvén:)
Közeledik a szabadulás órája! Mind a keresztelendőknek, mind a vezeklőknek. Utóbbiba sorolhatjuk valamennyien önmagunkat...
Az anyaszentegyház -mint gondos anya- egy pillanatnyi lélegzetvételt enged.
A lelki tavasznak, a kegyelem áradásának még jobban örülhetünk, mint a frissen nyílt rózsaszálnak (mellyel kezében anno bevonult a pápa, és utalt ezzel a csodásan langymeleg időre is).
Ha úgy hallgatjuk Jézust, hogy megfeledkezünk még az éhségünkről is, akkor megmutatja csodajeleit. A kenyérszaporítás az Oltáriszentség előképe. Soha nem fogy el. Megtaláljuk Nála, amit keresünk. Bárki, aki bűnbánattal hozzásiet.
Évről évre rászorulunk az újjászületésre. Azért is böjtölünk, hogy kitágítsuk a szívünket, hogy jobban be tudjuk fogadni Őt
Az anyaszentegyház teje = ige és szentség

Fáj a szívünk látva az emberi gyarlóságot, még az Egyházban is. Ennek ellenére mi nem hagyjuk el édesanyánkat. 2000 éve egészséges táplálékot ad! Nem hamisítja meg az Oltáriszentséget.
Mi Ábrahám szabad asszonyának vagyunk a gyermekei. Ne engedjük magunkat megalázni (például a szent liturgiát - ezer kis apróságával).
...szívünk mélyébe akarja sütni...
Testvérek! Mi is vállaljuk a kereszthalált!
Mi is Krisztusnak, a húsvéti báránynak a vére árán átmenjünk a szabadságba.

xxxxxxxxxxxxx
Szent József ünnepén (hétfőn) szentmise lesz a Váci utcai templomban (17:00).
Jövő héten lesz a "fekete" vasárnap.
Egy hét múlva hétfőre tolódik Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe (szentmise a Bp. Belvárosi templomban este fél 8-kor!).
Figyelem! 3 alkalommal nem délben, hanem egykor kezdődik a régi rítusú szentmise! (Virágvasárnap, Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn)
Valamint hirdette a Gyömrőn idén is megrendezésre kerülő szent 3 napot!!! (amire idén a kislányom miatt nem megyünk; tavaly a várandósságom akadályozott; jövőre reméljük, hogy egy újabb áldott állapot :D)

2012. február 28., kedd

Hiszel a Mennyországban?

Általában az szokott a kérdés lenni, hogy Pokol van-e. Mert hát ugye divat azt válaszolni, hogy: nincs. Vagy ha van is: üres.
Most itt nem erről akarok vitát nyitni. (Szerintem van, és lehet oda kerülni, ha valaki halála pillanatában is ragaszkodik akarattal a bűneihez.)
Én egy mai beszélgetésfoszlányt szeretnék megosztani olvasóimmal, esetleg vitaindítónak. ((Igazából legjobb lenne közösségben megbeszélni, dehát most itthon vagyok a picivel... úgyhogy blogolok...))


Kismama társam -mikor megtudta, hogy katolikus vagyok- rákérdezett:
- És szerinted tényleg van Mennyország?
- Igen...
És itt jött az, amin magam is meglepődtem. Ezt mondtam:
...csak nem tudom, kik vannak ott.

(Merthogy átvillant rajtam, hogy van ott ugyan néhány szent, de inkább a Mennyországot tudom elképzelni "üresnek"... SZERINTEM AZ ÖSSZES EMBER -ha nem is a Pokolban, de- A TISZTÍTÓTŰZBEN SZENVED! Talán a világ végéig. Más kérdés, hogy megéri, mert legalább az örök életben majd a Mennyben lehetünk!)

2012. február 26., vasárnap

2012. február 26-i prédikáció

Kedves Olvasóim!
Ismét jegyzeteltem a déli szentmisén. A kiemelések tőlem származnak, és nyilván többet mondott a pap, de ezek a szavak mind kijöttek a száján, a rögzített sorrendben...
Az evangélium Krisztus Urunk megkísértése volt a 40 napos pusztai böjtölése végén.Nagyböjt - itt van a kellő idő, amikor Isten kegyelme bőségesebben árad.
Lélekben mi is kivonulunk a pusztába, és vállaljuk a harcot a sátánnal (ahogy Jézus - hiszen a "szolga nem nagyobb Uránál").
LELKI HARCOT VÍVUNK.
Jézusban nem volt semmi, ami a sátán kísértéseit visszhangozza, mint bennünk. A mi természetünk sajnos nagyon is sérült.
A HÁROM KÍSÉRTÉS:
1.) Az érzékek kivonása az akaratunk alól. Mindenféle vágyaink...
2.) A vallással kísért. Még a legszentebb Biblia szavaival is képes visszaélni. Ne hatódjunk meg a jámbor szólamoktól, a gyümölcsöket kell nézni.
Jézus elutasítja a gyors sikert.
3.) A sátán végső célja: "ha leborulva imádsz engem" = Isten helyére akar kerülni. Nem bírta elviselni, hogy van fölötte valaki. Így akar a bűnök által RABSÁGBA zárni minket. Ez nem szabadság. Mire észhez térünk, addigra már késő: akaratunk annyira tönkrement, hogy nem tud már szabadulni.
Jézus nem tárgyal a sátánnal, nem akar kompromisszumot kötni.

Lelki fegyverrel kell küzdeni. Az "igazság fegyverzetével" vívjunk (Szt. Pál).
Ne okozzunk botrányt.
Az önlegyőzésben a türelem az első.
Még ha százszor is elbukok.
Mindent átadok Krisztusnak. Én inkább legyek szegény, inkább én legyek megrágalmazva, minthogy a másikat támadjam.
Vegyem figyelembe a másik ember érzékenységét is.
Magamat kell legyőzni. Az egómat kordában tartani.
Ha ez sikerül a nagyböjtben, megtapasztaljuk, hogy a "sátán eltávozik", és "angyalok jönnek" (ld. evangélium).
Önlegyőzésre fel! (böjt, jócselekedet, önmegtagadás)

Figyelem!
Szerda-péntek-szombat: tavaszi kántorböjt!!! Hozzunk áldozatokat és gondoljuk át az elmúlt negyed évet...

2012. február 12., vasárnap

Sugárzó életek

Égnek állt a hajam. Minek még egy Páduai Szent Antalos film?! Az Etalon ugyanis kiadott újfent egyet. Nem sok jót vártam tőle, mégis ezt a filmet kértem szülinapomra DVD-n... (A Magyar Kuríros ismertetőt ld. ITT.) Ráadásul 2006-os? Mi jó jöhet a 21. században? És láss csodát. Annyira mégse rossz a mozi!


Jordi Mollának csak a fogai szépek (szerintem), végre nem egy született "macsót" találtak a főszerepre. A történet nézhető, néhol túl realisztikus is. Nem akartak nagyobbat markolni, mint amit meg is tudtak valósítani. Így a kevesebb több elvét követve létre is jött valami maradandó. Egy kellemes érzés, amit másnaptól tudhatunk magunkénak. Az életszentség értelmének tudata!


Eltűnődtem, hogy miért lett teljesen eltérő Szent Antal ábrázolása, mint a manapság templomokban látható szobrai. Öcsémmel ültünk a monitor előtt, és akkor előkerestem egy régi mappából a Szent Antalos képeimet (ti. a patrónusomról van ám szó!). Egészen meglepődtünk, amikor ahhoz az ábrázoláshoz értünk, ami állítólag a legközelebb állhat a valósághoz, és a koponyacsontja alapján készült. Íme:


Így már érthető, hogy a film készítői vissza akartak térni az "igazihoz" :-D Tényleg hasonlít az őt alakító színész! Köszönet az élményért... És ami a lényeg: újra visszatalálni az imához, Istenhez.

Jézus barátja, könyörögj érettünk! Ámen.

2012. február 7., kedd

Kiskorúság

Legtöbbször úgy vagyunk Istennel, mint a gyerekek. Ezt bizonyára nagyon sokszor leírták már mások, de ma reggel én is fölfedeztem.
A fél éves csecsemő olyan, hogy ösztönből követelőzik, aztán ha megkapja bezzeg hálátlan, amúgy meg bele se gondol az egészbe. Mi is -rossz esetben- így viselkedünk Istennel, semmibe véve Jézus áldozatát értünk. Szerencsére Ő tudta ezt...

Ehhez kapcsolódik a "nagykorúság Istenben"-gondolat is. Álljanak itt Szent Pio atya mondatai, amiket már régóta meg akartam osztani az olvasókkal!

(az anya) "...Jól tudja, a kicsinek szilárdabb táplálékra van szüksége ahhoz, hogy emberré váljék.
Ily módon bánik Isten is a lelkekkel, sőt még fokozotabban. Először magához vonzza, és kedvességgel, vigasztalásokkal halmozza el őket. Ámde fennáll a veszély, hogy a szegényke jobban ragaszkodik majd az ajándékokhoz, mint az Ajándékozóhoz! Ezt a veszélyt Isten úgy hárítja el, hogy elválasztja őt, vagyis vígasztalanságba és sötétségbe meríti. (...)
Amit ő elhagyásnak vél, nem más, mint az Égi Atya leggyengédebb gondoskodásának bizonyítéka, aki a szemlélődő imára emeli." (stb.)

In: Maria Winowska - Padre Pio igazi arca (100. o.)

2012. február 5., vasárnap

Új evangelizáció :)


Kovács Ervin Gellért atyánkkal a héten több cikk is megjelent. Én véletlenül találtam a 2012. február 2-i Magyar Fórumban egy interjút, valamint ezt: igen.hu (katt a linkre!)
Utóbbit érdemes(ebb) elolvasni!

2012. február 4., szombat

A Lépcsőima c. könyvből

"Levelek egy teológushoz a földön vándorló papról" - írta: Koszter atya...

Íme egy hihetetlenül találó és megdöbbentően merész fejezet: DEVALVÁLT EMBEREK. (Katt a címre!)

Köszönet az interneten elérhető verzióért az AMDG-nek!