2010. szeptember 9., csütörtök

A pálosok napi imája

"Mindenható, örök Isten, mindenekfölött akarunk szeretni; téged akarunk szolgálni minden embertársukban. Hálát adunk az elmúlt évszázadok szenvedéseiért, üldözéseiért és névtelen áldozataiért, melyeket kegyesen fogadtál szent őseinktől a lelkekért. Köszönjük, hogy korunkban bennünket választottál ki tanúságtételre, s kérünk, növeld a minden áldozatra kész választottaid fehér seregét.
Szent pálos hivatásunkhoz te adj rendíthetetlen hűséget. Adj erőt, hogy keressük az egyszerűséget és igénytelenséget és ne engedd, hogy a kényelem és anyagiasság elsekélyesítsen bennünket.
Add, hogy életünk imádság és apostolkodás legyen, az irántad való szeretetből pedig tudjunk mindig tiszták és alázatosak lenni. Krisztus mi Urunk Jézus által. Ámen"

Nincsenek megjegyzések: