2010. szeptember 3., péntek

Brigitta által Jézushoz

Urunk, Jézus Krisztus jelzői, melyet Ő maga mondott tollba a 14. században Szent Brigittának Rómában, a Szent Pál templomban. • örök gyönyörűsége mindazoknak, akik szeretnek Téged
 • minden örömöt túlszárnyaló öröm; minden bűnös vágya, üdve és reménysége
 • az angyalok szabadon választott öröme és az édenkert legfőbb boldogsága
 • a Szentháromság második személyeként a világ teremtője, alkotója a mennynek és a földnek, korlátlan Úr mindenek felett, kinek semmi határt nem szabhat. Ő tartja össze a világmindenséget hatalmával és szeretetével
 • mennyei orvos
 • az örök fény tükre, a végtelen dicsőség visszaverődése
 • imádásra méltó, drága Király
 • a szeretet, gyengédség és irgalom kimeríthetetlen forrása
 • a szív gyönyörűsége, a lélek öröme
 • királyi erő, tisztaság, az elme világossága, a lélek öröme
 • a Kezdet és a Vég, az Élet, Erő és a Tisztaság
 • minden irgalom és kegyelem mélysége
 • az igazság tükre, az egység jelképe, a szeretet köteléke
 • minden jónak és örömnek Forrása, Jézusom, egyetlen, igazi Szerelmem!
 • leghatalmasabb Úr, halhatatlan és legyőzhetetlen, diadalmas Király
 • az Örök Atya egyszülött Fia, az erő Forrása, Isten dicsőségének fénye
 • bőséges gyümölcsöt termő szőlőtő

Nincsenek megjegyzések: