2010. július 30., péntek

Hazafias érzés

Galambos Kálmán Magyar név című tanulmányában jelentek meg a fenti címmel a következő sorok:
"Az édes magyar haza megkívánja mindnyájunktól, hogy magyarok legyünk. Ki magyarnak tartja magát, együttérez a magyar nemzettel és a magyar hazával. Akiben ez az együttérzés nincs meg, az nem magyar.
Sajnos, a magyar érzés, a nemzeti öntudat ma már nem él mindenkiben.
A családok általában kevés nemzeti érzést neveltek a gyermekbe. Ezt rendszerint az iskolára bízták s azért sok gyermek csak az iskolában tanulta meg, „Magyar vagyok, Magyar az én hazám ; magyar apám, anyám …” Tanítók és tanárok meg is tették a maguk kötelességét e téren is. Az ifjú nemzedék gondolat- és érzelemvilága magyar volt.
De jött aztán egy nemzetközi, tehát nemzetietlen és éppen ezért hazafiatlan áramlat, a szociáldemokrácia. Ennek vezetői felnőttek és gyermekek szívéből egyaránt kiölték a nemzeti öntudatot és hazafias érzést. Tán nem ment volna olyan könnyen, ha nem egyedül az iskola nevelte volna őket magyarrá, hanem már előzőleg a család ; ha az áldozatos hazaszeretetet már az anyatejjel szívták volna magukba."

Galambos Kálmán pálos szerzetes volt!

1 megjegyzés:

Reina Nicolasa írta...

Manapság nincs ideje a szülőknek nevelni a gyerekeket. Az édesanya is dolgozik, későn, fáradtan ér haza, és akkor még takarítson, főzzön is. A gyermekére jut a legkevesebb idő, mert dolgozni muszáj, takarítani kell, enni meg végképp kell valamit. Tényleg, még ha ideje is lenne, már türelme nincs a fáradtságtól az édesanyáknak. Bárcsak ne kéne dolgoznunk!