2010. július 19., hétfő

Keresztút Mária Magdolnával

Bevezető imádság
Édes Jézusom! Meghaltál értünk, hogy bűneink ne taszítsanak egyenesen a Pokolba minket. Te csak szeretetet kértél volna tőlünk, de mi még ezt is oly sokszor hálátlanul megtagadjuk. Add, hogy Mária Magdolnával mi is minden nap meg tudjunk újulni, és soha ne bántsunk meg Téged semmivel. Ámen.

1. állomás
Pilátus halálra ítéli Jézust
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Mária Magdolna hallotta, amint a nép Barabást kiáltott. Nem akart hinni a fülének. Hogy lehet ez? Hogyan történhetett ilyen? Jézussal, aki soha semmi rosszat nem tett, sőt csak jó származott Tőle, s így egészen olyan volt, mint az az Isten, akiben hitt, és ahogyan elképzelte magának. Mária Magdolna akkor megérezte a szívében, hogy kicsoda Ő, és látta, hogy mindezt Pilátus is tudja, mégse vállalja a felelősséget. És Pilátus csak mossa-mossa kezeit, velünk együtt, egészen az idők végezetéig.
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

2. állomás
Jézus vállára veszi a keresztet
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Mária Magdolna ott állt a tömegben. Mit tehetnék érte, én gyenge nő? Hogyan állítsam meg őket? Egész romlott múltja nyomta most a lelkét, de rátekintett Mesterére, és már érezte is, hogy édesen ömlik el a szeretet benne, hisz megbocsáttattak bűnei. Jézus maga mondta, és ezt nem lehet feledni. Ő minden ígéretét betartja, és ezért az irgalomért hirtelen mindent vállalt volna érte. Megpróbált a közelébe férkőzni, de az emberek félrelökték.
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

3. állomás
Jézus először esik el a kereszttel
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Mária Magdolna messziről látta csak, ahogy Jézus elgyötörten összeroskadt. Szégyenkezett saját tehetetlensége miatt. Szinte megőrült, és a haját tépte. Micsoda színjáték! Legyen vége, legyen már vége. De csak nem bírt felébredni ebből a rémálomból
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

4. állomás
Jézus szent Anyjával találkozik
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Anyám, Mária, te erősebb voltál nálam. Jézus közelébe jutottál, és szívedben a tőrt megédesítette Fiad egyetlen pillantása. Te tudtad, ki volt Ő, nekem homály függönyözte a szemem. Bocsáss meg, Jézusom, mindenért!
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

5. állomás
Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Sose feledjem ezt sem. Hétköznap, munkám közben vagy hazafelé tartva mindig megadjam a segítséget felebarátomnak, mert sosem tudhatom, hogy kinek segítek. Ismerjem fel minden emberben a szenvedő Üdvözítőt, akinek egy pillanatra én lehetek a megváltás.
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

6. állomás
Veronika kendőt nyújt Jézusnak
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Vegyem észre ajándékodat, Uram! Mily jó vagy hozzám. Sosem érdemlem. Méltatlan csókolom a kendőn arcodat, könnyeim véreddel keverednek, s végül mégis Te fogod letörölni az én minden verejtékemet. Örök hála legyen Néked!
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

7. állomás
Jézus másodszor esik el a kereszttel
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
De hogyan lehet az, hogy sokaknak még ez sem elég?! Hát örökké akarnak Téged üldözni, és kínozni minduntalan? Hisz akkor valóban nem tudják, mit tesznek. Hát nem látjátok? Ő másodszor is fel tudott állni értetek!
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

8. állomás
Jézus vígasztalja a siránkozó asszonyokat
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Mit érnek az üres szavak tettek nélkül? Gyermekek, legyetek jobbak szüleiteknél. Hozzátok helyre a sok hibát, amit vétettünk. Ne hagyjátok, hogy Krisztus a földre kényszerüljön!
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

9. állomás
Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
De újra és újra elesünk, magunkkal rántva Jézust! Mária Magdolna nem bírja tovább nézni ezt a földöntúli szenvedést, aléltan hull a porba ő is. Figyeljünk hát az Atyaistenre. Ő erőt ad nekünk a Szentlélek által. Ne maradjunk soha a földön, hanem keljünk fel a jóra.
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

10. állomás
Jézust megfosztják ruháitól
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Hét ördögtől szabadítottál meg, Jézus. Nélküled semmi vagyok. Veled minden, mert már Te élsz énbennem. Takard be most magadat velem, hogy ne légy mezítelen. Irgalmazz nekünk Istenem, szegény bűnösöknek, mert még annyink sincs, mint neked a keresztfán. Tiszták akarunk végre lenni! Moss meg engem, véreddel, hogy megálljak előtted mindörökké.
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

11. állomás
Jézust a keresztre szegezik
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Mária Magdolna nagy erőt érzett, és végre közelebb bírt férkőzni Jézushoz. Hallotta a kalapácsütéseket, és szinte érezte kezeiben s lábában kedvese fájdalmát. Érezni akarta. Ha már nem lehetett ott helyette, megadta neki az egyetlen dolgot, ami abban a pillanatban lehetséges volt: a részvétet.
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

12. állomás
Jézus meghal a kereszten
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Mária Magdolnával térdeljünk mi is a szent kereszt tövébe. Öleljük át a kereszt fáját, mintha csak Jézust ölelnénk. Ennek így kellett történnie. Így akarta Isten. Fogadjuk el. Mindez már megváltoztathatatlan, de ne feledjük, hogy Ő még ezt is jóra tudta fordítani. Elmegyek sírodhoz, Jézusom, és szeretném, ha nem lennél benne. Kereslek majd, de sosem talállak ott többé. Neked adom a szívem fájdalmát, a földi várakozás szenvedését, a reményem édességét, a hitemet Benned. Kérlek, váltsd valóra ezt az álmot!
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

13. állomás
Jézus testét leveszik a keresztről, és fájdalmas anyja ölébe fektetik
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Tested kihűlt, bőröd fehér, arcod sápadt. Hogy halhatott meg az Élet? Az ember még erre is képes volt, hogy Teremtőjét megölje. Jézusom, add, hogy újra szeretni tudjak, és feltámadjon bennünk a szeretet, a Te Szereteted!
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

14. állomás
Jézus holttestét sírba teszik
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Hajammal moslak le édes Jézus, könnyeimmel öntözlek. Mindenemet neked akarom adni! Gyengeségem legyen az erőm. Várom, hogy nevemen szólíts! Kérlek, soha ne hagyj el, és ne engedd, hogy bármikor is elengedjem jóságos kezedet.
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

Befejező imádság
Könyörögjünk! Urunk, Szentháromságos Istenünk. Mária Magdolnával gondolatban végigkövettük Jézust keresztútján. Segíts minket, hogy megmaradjunk a jóban, és az örök életben végy minket magadhoz a Mennybe. Ámen.

Imádkozzunk a pápa szándékára:
Hiszekegy…
Miatyánk…
Üdvözlégy…
Dicsőség…

2 megjegyzés:

Mária Magdaléna írta...

Azt hiszem, 2009-ben írtam. Van rajta egyházi jóváhagyás!

Reina Nicolasa írta...

Nagyon átélhető. Köszönöm!