2010. június 11., péntek

Jézus Szentséges Szíve

Úgy szerette az Úr Jézus a bűnös embert, hogy még halála után is szíven szúratta magát érettünk azért, hogy utolsó csepp vére is kifolyjon üdvösségünkre!Az Úr Jézus ígéretei a mai ünneppel kapcsolatban:
1. megadom Szívem tisztelőinek mindama kegyelmeket, melyekre állapotuk szerint szükségük van;
2. családjukban békességet szerzek;
3. megvigasztalom őket szenvedéseikben;
4. biztos menedékük leszek életükben, de főleg haláluk óráján;
5. minden dolgukat, vállalatukat megáldom;
6. a bűnösök Szívemben az irgalom forrására, tengerére találnak;
7. a lanyha lelkek buzgókká válnak;
8. a buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre emelkednek;
9. megáldom a házakat, melyekben Szívem képét kifüggesztik, tisztelik;
10. a papoknak olyan erőt adok, hogy még a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik;
11. Szívembe írom és onnan soha ki nem törlöm azok nevét, akik ezen ájtatosságot terjesztik;
12. Szívem túláradó irgalmasságában megígérem, hogy mindazoknak, akik kilenc egymásután következő hónap első péntekjén megáldoznak, megadom a végső állhatatosság kegyelmét, hogy tudniillik nem fognak szentségek nélkül kimúlni, és hogy Szívemben biztos menedékhelyük lesz haláluk óráján.

2 megjegyzés:

Reina Nicolasa írta...

Az Ezerszínű kereszténységben volt egyszer egy olyan kérdés, ki mit kérne Jézus életéből. Én rávágtam magamban: a szívét.

Coracias írta...

Találtam egy szép, rövid és tömör összeállítást a Jézus Szíve tiszteletről az alábbi honlapon: http://metropolita.hu/2010/06/13/a-jezus-szive-tisztelet/