2010. június 19., szombat

Égből szállott vezető

Hogy a jámborság útjára lépjünk, s azon megmaradjunk, lelkivezetőre van szükségünk - írja Szalézi Szent Ferenc FILOTEA című munkájában.
"...sok jámbor lélek Isten szolgájának akaratára bízta magát, hogy Istentől való függésük szilárdabb legyen. (...) Szent Lajos halála előtt fiának a következő tanácsot adta: Gyakorta gyónjál, s oly lelkiatyát válassz magadnak, aki elég tudós és bölcs, hogy alaposan megtanítson arra, ami a keresztény életmódhoz szükséges."
"Azonban ki akad ilyen barátra? (...) Az, aki Istent féli, vagyis az alázatos szívű, aki a lelki tökéletességre nagyon vágyódik. Mivel tehát ennyire szükséges a jámborság útjain a jó vezető, kérjed buzgón Istent, küldjön neked egyet a saját szíve szerint, és mit se kételkedjél, majd rendel számodra ilyen bölcs és hű vezetőt; még akkor is, ha miként az ifjú Tóbiáshoz, egy angyalt kellene hozzád küldenie."
"...erre a foglalkozásra sokkal kevesebb az alkalmas egyén, mintsem azt hinnénk. Ahhoz ti. szeretet, tudás és okosság szükséges; ha e három tulajdonság közül valamelyik nincs meg, akkor a választás könnyen veszéllyel járhat."
"...vezetődre úgy kell hallgatnod, mint egy angyalra, aki az égből szállott alá, hogy téged oda vezessen. (...) Bízzál benne tisztelettel, mint a leány atyjában, s tiszteld őt bizalommal, mint a fiú édesanyját. Egyszóval, ennek az erős és kedves barátságnak egészen szelleminek, szentnek, természetfölöttinek és isteninek kell lennie."

Nincsenek megjegyzések: