2010. augusztus 20., péntek

2010. augusztus 20-i prédikáció

SZENT ISTVÁN KIRÁLY
Introitus
"Bölcsességet szól az igaz szája, s igazságot beszél nyelve, az Úrnak törvényét őrzi az ő szívében."
Graduále
"Az igaz virul, mint a pálma, mint a Libanon cédrusa, nagy lesz ő az Úr házában."
Communio
"Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám."
((Ez utóbbi nagyon reménytkeltő, hiszen ez is arra vonatkozó ígéret, hogy Isten velünk van!))

Nagyboldogasszonykor halt meg István királyunk, de 5 nappal később ünnepeljük, mert ezen a napon avattatott szentté Gellérttel és Imrével együtt.
(A mai Evangélium a talentumokról szólt.)
Annyival kell gazdálkodnunk, amennyit és amilyet adott az Isten. Végzetes hiba, ha nem a realitásban akarunk élni: "Mindig valami más kellene". Az az ember, aki így ábrándozik, sohase tudja kibontakoztatni Isten adta képességeit. Az adomány és mértéke különbözőek.
Szent István megtette a fentieket erkölcsi elveinek feladása, súlyos kompromisszumok nélkül! A kormányzásban is maradandót alkotott.
Záloga, hogy a Szent István-i alapokra tovább építsünk. (Ezt valószínűleg rosszul írtam le...)
Szent István elsődleges bizodalma az Úrban volt. Pedig mennyi lehetősége lett volna a bűnös életre, de nem vétkezett annak ellenére, hogy megtehette volna.
Legnagyobb kísértés a megrészegítő hatalom.
Szent István alamizsnát adó jobbkezét megőrizte az Isten. Imára kulcsolt keze virrasszon felettünk!
Ámen.

Nincsenek megjegyzések: