2010. augusztus 17., kedd

2010. augusztus 15-i prédikáció

A mai ünnepen beteljesedett az, amit az Ószövetség egyik hősnőjének, Juditnak mondtak, és beteljesült: "Mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék".
Mária nem vonta vissza soha ezt az igent ((pedig nagyon nehéz élethelyzetek voltak, melyeket a pap el is sorolt, én kísértéseknek nevezném)). Mindvégig megmaradt ő az Úr alázatos szolgálóleányának, és mindvégig hitt és remélt!
A Szűzanya testestül-lelkestül ott van a Mennyországban. Mikor megérkezett, Fia megköszönte neki mindazt, amit áldozott érte. "Foglalj helyet jobbomon, neked adom, ami az enyém." Mária páratlanul tudott hinni, remélni, bízni, páratlanul át tudta adni magát.
1950. november 1-jén hirdették ki a dogmát: Mária fölvitetett a Mennybe földi élete végén. A pápa ezt csak logikusan levezette az angyali szózatból. Hiszen a halálnak sem lehetett ereje Márián. A halál a bűn által lépett a világba (Ádám és Éva idején), így jár az, aki elszakad az élő Istentől. De ennek a szűz tiszta testnek az angyalok közt van a helye! Ő a beteljesüléskor is az alázatos názáreti leány maradt. És még akkor is édesanyánk akart lenni! Ezért Mária a leghatásosabb közbenjáró. Folyamatban van kimondása: "Mária minden kegyelem közvetítője". Istentől a pozitív válasz kéréseinkre: JÉZUS KRISZTUS. Mária pedig az Isten kincsestárának gondnoka. Minden esetben ő a közvetítő. Akár tudunk róla, akár nem. Ha tudjuk, kérjük az ő segítségét. "Per Maria ad Jesu."
Ne legyen olyan nap, mikor ne köszöntenénk Máriát!
(Mondjunk neki Üdvözlégyet, imádkozzuk a rózsafüzért.) Máriától tanuljuk meg igazán, hogyan lehet Krisztus követőjévé válni.
Mária gyermeke nem veszhet el!
Testvérek, a Mária-tisztelet nem egy fakultatív lehetőség! Ez Jézus végrendelete.
(A közelgő augusztus 20-a miatt is kiemelhetnénk) Szent Istvánt Nagyboldogasszony ünnepén koronázták, és ugyanezen ünnepen halt meg. Végrendelete volt, hogy koronáját fölajánlotta a Szűzanyának.
Íme testvérek, ma amikor elmarasztalják a katolikus egyházat, hogy itt diszkriminálják a nőket, KI AZ A SZEMÉLY, AKI ELŐTT AZ ÖSSZES PÁPA ELTÖRPÜL ÉS TÉRDRE BORUL? Ez az alázatos názáreti leány. A csillagokkal koronázott. A napba öltözött.
Az Úristennél ez az igazi nagyság! Ez a végtelen odaadás legyen a mi életünk vezérfonala is.
Ámen.

Nincsenek megjegyzések: