2010. április 18., vasárnap

2010. április 18.

Vasárnap van. Megindítom prédikáció-közlő szolgáltatásomat. A mai ürügyet férjem betegsége adja, aki nem hallhatta a szentbeszédet. Továbbá többen a távolság miatt csak nagyon ritkán lehetnek jelen, ők talán örömmel fogadják majd a rövidített skicceket, melyeket gyorsírással vetettem papírra... (A lenti kép az egyik legkedvesebb a múlt szombatiak közül; számomra általában addig tart a mise, míg az utolsó gyertyát is eloltják. Itt épp a mátraverebély-szentkúti kegyszobor előterében.)

A JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA (hagyományos naptár szerint)
A Biblia embere még közel állt a természethez, a pásztor éjjel-nappal a juhok mellett volt. Ha haladtak, a nyáj ÉLÉN ment, ő törte az utat előre. (Ez a kép egyik "kedvenc" ábrázolása Krisztusnak.) Jézusnak önfeláldozó, önkiüresítő szeretete...
Két évforduló idén e vasárnap környékére esik: a pápa 83. születésnapja és öt éve választották meg őt Szent Péter 265. utódának. Ő "lelkünk püspöke"...
(Itt kitért a mostanában napvilágra került papi és püspöki esetekre.) Gyalázatos, szégyenteljes bűnök, melyeknek soha nem szabadott volna előfordulniuk. Méltó és igazságos, hogy bűnhődjenek. A botrányt, válsághelyzetet kihasználva a sátán alattomos támadást indít. Megkérdőjelezi mindazt, ami katolikus (itt felsorolás volt). Célja elhallgattatni ezt az intézményt. Hadd veszítse el a hitelét. "Lám az ő pásztorai az elsők, akik nem tartják be..." S már pápánk testvérét támadják stb.
Illendő lenne, hogy a pápa megpihenjen már ilyen idősen, erre most megkapta tehernek az egész egyházat. (Értünk viselt óriási felelősség!)
Súlyos válságban van az Egyház. Hit válsága, belső identitás (önazonosság) válsága. Elfelejtettük, Kit képviselünk...
Azt akarják, hogy mi is hajtsunk térdet a korszellem előtt!!! A többi keresztény gyülekezet a 20-as években már beadta a derekát. A Szentlélek ajándéka, Isten óriási kegyelme, hogy mi eddig nem, és Jézus Krisztus előtt hajtunk térdet és nem a "fölvilágosult" világkép előtt. Őseink, a szentek példáját is követve vállaljuk a VÉRÜNK ÁRÁN is akár.
(FIGYELEM! Május elsejétől 40 napos ima és vezeklés indul majd ferences felhívásra!!! FELTETTEM OLDALRA A LINKET!)
(Itt kitért II. János Pál pápára, és például elmondta, hogy ő miben lenne követendő: erkölcsi és családi programja.) Egy pápának nem az az elsődleges feladata, hogy a médiának megfeleljen (és pl. szépen mosolyogjon), hanem sértetlenül őrizni a hitletéteményt és a hívekre vigyázni, le ne térjenek az Útról.
(Kitért a katolikus egyházba visszatérő anglikánokra, miszerint a pápa mint JÓ PÁSZTOR kitárta feléjük karját: gyertek, "itt van az egészséges legelő"...)

Adjunk hálát a hit ajándékáért, identitásunkért és a pápáért!

1 megjegyzés:

Gergely írta...

"Másodkézből" is jó volt olvasni pásztorunk gondolatait! :) Köszönet érte!