2010. április 25., vasárnap

2010. április 25-i prédikáció

Mai kommunió: "Kis idő, s nem láttok engem, ismét kis idő, s megláttok engem, mert az Atyához megyek. Alleluja."
Több ünnep is erre a vasárnapra esik:
1) Húsvét utáni 3. vasárnap
2) Márk evangélista ünnepe
3) Nagyobb könyörgő napok
Szent Márk életét idézve kitért a kopt rítusra, mely a nevéhez fűződik.
A búzaszentelő nap pogány hagyományra épül: Róma határában a jó termés kegyelmének ünnepsége. Bár városlakók vagyunk, a mi életünk is függ attól, milyen lesz a termés.
Az evangéliumban ismétlődő szó: "kevéssé"... Többféle magyarázata van ennek a kis időnek. A búcsúvacsora szavai ezek. Egyik magyarázata a közvetlen másnapra vonatkozik. Másik magyarázat szerint Jézus a 10 nappal későbbi Szentlélek érkezésére utal vele.
A legvalószínűbb magyarázat a mennybemenetel pillanatára vonatkozik, amikor Jézus eltűnt testi szemeink elől. De megígérte, hogy lesz egy olyan nap a Végítéletkor, amikor minden szem meglátja. Az örökkévalóság szempontjából 2000 év nem sok.
A keresztény ember sohasem lehet reményvesztett! Jézus maga pecsételte meg. Tekintsük magunkat "jövevénynek". Alázatos, engedelmes, szerény életet éljünk; csendes, békés, állhatatos kereszthordozás legyen. Ne szálljunk a rágalmazásokkal vitába. Tegyük minden nap azt a jót, amit Isten vár tőlünk.
Már az első időben is voltak szakadárok, akik ítélkeztek. Ez ma sem változott. Súlyos illúzió, lelki torzulás ez. A sátán eltántorítja őket, hogy ne a jót építsék, hanem szájhősök legyenek, és még azt is lerombolják, amit mások építeni próbálnak. Ne akarjunk "kiválni", mások lenni; annyit tegyünk meg, amit itt és most elvár tőlünk az Isten. Itt és most MEGTENNI azt a jót!
Szerdán volt "Szent József oltalma". Ő egy ilyen ember volt, példakép. Meghallotta az üzenetet, és úgy cselekedett, ahogy az angyal mondta neki. Mi is úgy tegyük, ahogy az Úr mondja nekünk. Lépjünk a hiteles életszentség útjára!

Nincsenek megjegyzések: