2011. április 25., hétfő

Húsvét hétfő

INTROITUS
"Bevezetett titeket az Úr a tejjel s mézzel folyó földre, hogy az Úr törvénye legyen mindig ajkatokon, al-le-lu-ja, al-le-lu-ja."

xxxxxxxxxx

PRÉDIKÁCIÓ
Az ünnepek ünnepét egy egész héten át örvendezi az Anyaszentegyház.
Minthogyha máris megállt volna az idő.
A Húsvét már eredeti nevén is (pászka) az átformálódás ünnepe...
(...) Krisztussal együtt a világ átitatódik! Ez már nem az a természet, mely halálra szánt. Hanem a kegyelem hordozója, mely segít minket Isten felé.
Az egész teremtett világ várja az utolsó ítéletet, az egész anyagvilág átistenülve részese lesz. A természet mellett az emberi szívek is átalakulnak. Ld. mai evangéliumot (emmauszi tanítványok)...
Menekülésük közben melléjük szegődik egy "vándor". Ezek az apostolok még nem jutottak el a hitre. A szemük akadályozta őket. Jézus feltárja nekik... A "hitre nyitás" a csúcspontjára akkor jut el, mikor leül velük egy asztalhoz, és megtöri a kenyeret. Tulajdonképpen misézik nekik. Föltárul nekik a hitnek a teljessége! Ebben a pillanatban eltűnik fizikai szemük elől az Üdvözítő. De most már értik az Ő misztériumát. A LELKÜKBEN tudják. Az is jellegzetes, hogy hova mennek ezután: az Egyház közösségébe, ahol újságolják: "Láttuk az Urat".
Nem lehet megvalósítani a hitet közösségen kívül, az Egyház közösségén kívül. Az Egyház őrzi a szentségeket, és folytatja Krisztus művét.
Idén a húsvéti időben az Oltáriszentségről fognak szólni a prédikációk, hogy "elmélyüljön bennünk az Oltáriszentség misztériuma", a kenyér és bor átlényegülése. Az Üdvözítőt magát közvetíti felénk.
De mi magunknak is át kell lényegülnünk: Krisztushordozóvá, közvetítővé válni.

Legyünk hálás és hűséges hordozói ezeknek a titkoknak!

Nincsenek megjegyzések: